Ukraine

Democratic Security Sector Governance

Рада Європи визначає Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) як міжнародний суд, створений у 1959р., який розглядає заяви фізичних осіб або держав про порушення громадянських і політичних прав, викладених у Європейській конвенції про права людини.[1]

Європейська конвенція про права людини – це міжнародний договір, у якому країни-учасниці Ради Європи зобов’язались забезпечити фундаментальні громадянські та політичні права не лише власних громадян, а всіх, хто перебуває в їхній юрисдикції. Конвенція, підписана в Римі 4 листопада 1950р., набула чинності у 1953р.[2]

Згідно зі спрощеною версією Конвенції та протоколами до неї, підготовленими ЄСПЛ, Конвенція про права людини Європейського Союзу підтверджує наступні права, викладені в Загальній декларації прав людини:

family-insurance-symbol freepikСтаття 1 ‐ Зобов’язання поважати права людини

hand-holding-a-stalk freepikСтаття 2 ‐ Право на життя

man-sitting-with-headache FREEPIKСтаття 3 ‐ Заборона катувань

ball-and-chain FREEPIKСтаття 4 ‐ Заборона рабства та примусової праці

origami-bird freepikСтаття 5 ‐ Право на свободу та безпеку

law FREEPIKСтаття 6 ‐ Право на справедливий суд

test-with-time-control-for-a-business-man freepikСтаття 7 ‐ Заборона покарання без закону

familiar-insurance-symbol freepikСтаття 8 ‐ Право на повагу до приватного та сімейного життя

mind-gears freepikСтаття 9 ‐ Свобода думки, совісті та релігії

man-talking-by-speaker FREEPIKСтаття 10 ‐ Свобода волевиявлення

group freepik (2)Стаття 11 ‐ Свобода зборів та об’єднання

shaking-hands-inside-a-heart freepikСтаття 12 ‐ Право на одруження

magistrate-with-hammer freepikСтаття 13 ‐ Право на ефективний судовий захист

group FREEPIKСтаття 14 ‐ Заборона дискримінації

alarm freepikСтаття 15 ‐ Обмеження прав за надзвичайних обставин

freepikiconСтаття 16 ‐ Обмеження політичної діяльності іноземців

stopСтаття 17 ‐ Заборона зловживання правами

freepik stopСтаття 18 ‐ Обмеження застосування обмежень прав

courthouse freepikСтатті 19-51 – Пояснення, як працює Європейський суд з прав людини

court freepikСтаття 34 ‐ Якщо ваші права, викладені в Конвенції, були порушені в одній з країн-учасниць, ви маєте спочатку звернутись до всіх компетентних національних органів влади. Якщо це не діє, тоді ви можете звернутись безпосередньо до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі.

diploma-roll freepikСтаття 52 ‐ На прохання Генерального секретаря Ради Європи уряд повинен пояснити, як національний закон захищає права, викладені в цій Конвенції.

 

Протоколи до Конвенції

house-with-dollar-sign freepikСтаття 1 Протоколу № 1 ‐ Захист майна

person-learning-by-reading freepikСтаття 2 Протоколу № 1 ‐ Право на освіту

voting freepikСтаття 3 Протоколу № 1 ‐ Право на вільні вибори

freepikСтаття 2 Протоколу № 4 ‐ Свобода пересування

rope freepikСтаття 1 Протоколу № 6 ‐ Скасування смертної кари

political-candidate-speech freepikСтаття 2 Протоколу № 7 ‐ Право на апеляцію в кримінальних справах

human-balanced-scale-of-a-businessman freepikСтаття 3 Протоколу № 7 ‐ Компенсація за неправомірний вирок

no-entry-sign freepikСтаття 1 Протоколу № 12 ‐ Загальна заборона дискримінації

© Символ розроблено Freepik з www.flaticon.com

Повний текст Конвенції та протоколів до неї міститься тут.

Коротке відео, підготовлене судом, де йдеться про ці права, міститься тут.

Що робить ЄСПЛ для реформування та урядування сферою безпеки?

Головна задача Європейського суду з прав людини у керівництві безпекою – забезпечувати правосуддя у випадках порушень прав людини персоналом сфери безпеки, якщо національні суди не втрутились або не втручаються, або у випадках, коли можливості оскарження їхніх рішень вичерпані.

Згідно публікації Суду Facts and Figures, у 2015р. четверта частина порушень, розглянутих ЄСПЛ, стосувалась Статті 6 (право на справедливий суд). Майже 23% з них стосувались заборони катувань та негуманного або принизливого поводження (Стаття 3), а 15% стосувались права на свободу та безпеку (Стаття 5). Усього 30% порушень були серйозними порушеннями Конвенції (права на життя чи заборони катувань та негуманного або принизливого поводження).

ЄСПЛ та Україна

Як зазначає Суд у документі Ukraine Country Profile Factsheet, у 2015р. він розглянув 5 792 звернень проти України, 5 711 з яких були оголошені неприйнятними або відхилені. Він виніс 51 рішення (по 81 зверненню), 50 з яких встановили принаймні одне порушення Європейської конвенції про права людини. Ці звернення в основному стосувались порушень, скоєних українською судовою системою, пенітенціарною системою та силовими відомствами. Також проти Росії та її силових відомств було подано три міждержавних позови.

Загалом, згідно ECtHR Facts and Figures 2015, майже половина з приблизно 64 850 звернень у 2015р. були подані проти однієї з трьох країн: України, Російської Федерації та Туреччини.

Прецеденти та поточні справи Суду, а також узагальнені ЄСПЛ дані за країнами можна знайти тут.

Інші корисні публікації та джерела ЄСПЛ містяться тут.

Джерела:

Рада Європи

Європейський суд з прав людини

[1] Рада Європи

[2] ECtHR

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2023, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media