Ukraine

Democratic Security Sector Governance

У цьому виданні пропонується Дослідження 1, виконане Женевським центром демокра- тичного контролю над збройними силами, яке зосереджується на розгляді сучасних варіан- тів обґрунтуваннями доцільності призову. Хоча кожен з них повинен розглядатися окремо, але вони можуть запропонувати корисні уроки для країн, які стикаються зі схожими пробле- мами приймаючи системні рішення щодо реформ у галузі оборони і безпеки.

2017
CACDS, DCAF
Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2022, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media