УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

Цей сайт – результат співпраці Женевського центру ДКЗС, Центру Разумкова та Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів, розроблений у рамках попередніх та діючих програм ДКЗС в Україні.

Цей сайт є складовою частиною фінансованого Міністерством закордонних справ Нідерландів проекту “Найкраща практика та моніторингові платформи в керуванні галуззю безпеки в Україні”, до якого також відносяться конференції, опитування громадської думки та інші інформаційні продукти. Мета проекту – надати належним зацікавленим особам інформацію та засоби, необхідні для вирішення проблем, що наразі існують у керуванні галуззю безпеки в Україні.

Україна є одним з членів-засновників Центру ДКЗС. Програми ДКЗС у формі семінарів, тренінгів та підготовки документації допомагають у процесі демократизації України з 2001 року. Вони спрямовані на розбудову потенціалу парламентських інститутів, громадянського суспільства та установ галузі безпеки, а також на вирішення проблем демократичного керування в сфері безпеки.

Центр ДКЗС веде активну роботу щодо керування в галузі безпеки з широким колом учасників в Україні з 2001 року. Фундамент для багатьох заходів було забезпечено створеною із Комітетом Верховної Ради з питань безпеки і оборони платформою співпраці щодо реформи галузі безпеки, питань розвитку законодавства, прозорості й відповідальності. У цій платформі також беруть участь Міністерство оборони, Рада національної безпеки і оборони (РНБО), Національний інститут стратегічних досліджень (НІСД), Прикордонна служба, СБУ, Служба омбудсмена та організації громадянського суспільства. Центр ДКЗС також співпрацює з установами галузі безпеки в двосторонньому та інших форматах.

Завдяки постійному контакту з зацікавленими особами в Україні, Центр ДКЗС працює за надходженням запитів. Щороку проходять щонайменше п’ять заходів із розбудови потенціалу, у тому числі переклад ключових інтелектуальних продуктів ДКЗС і публікація різноманітних картографічних досліджень.

У рамках таких заходів відбувалася передача знань та здійснювалися програми розбудови потенціалу з питань нагляду, у тому числі семінари про заходи прозорості, відповідальності та прийняття програмних рішень щодо:

  • розбудови парламентського потенціалу;
  • розвитку законодавства та допомоги в законодавчій діяльності;
  • реформи оборони, розвідки й правоохоронної діяльності;
  • розбудови потенціалу установи Омбудсмена, громадянського суспільства та ЗМІ.

На даний момент Центр ДКЗС узгоджує з Координатором проектів ОБСЄ в Україні та Офісом зв’язку НАТО реалізацію програм із Центром Разумкова та Центром досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) як з важливими неурядовими партнерами, а також підтримує довготривалу співпрацю з Делегацією ЄС та Консультативною місією ЄС. Протягом останніх десяти років багато програм ДКЗС було здійснено завдяки підтримці Швейцарського федерального департаменту оборони, цивільної оборони й спорту.

Зокрема, із кінця 2014 р. Центр ДКЗС також активно співпрацює з Женевським міжнародним центром гуманітарного розмінування (GICHD), а з 2015 р. – і з Координатором проектів ОБСЄ, з метою сприяння здійсненню програм із багатьма учасниками, спрямованих на розвиток спроможностей України з незалежного гуманітарного розмінування. Метою проекту є прискорення утилізації нерозірваних боєприпасів та вибухонебезпечних залишків від бойових дій за допомогою незалежної служби розмінування.

Інформація про попередні заходи, здійснені у 2001–2014 рр., наявна за адресою: http://www.dcaf.ch/Project/DCAF-Activities-in-Ukraine.

 

БІБЛІОТЕКА НАЙКРАЩОЇ ПРАКТИКИ

Важливою частиною цього проекту є “Бібліотека найкращої практики”, що пропонується на цьому сайті. До бібліотеки входить збірка найважливіших публікацій із демократичного керування галуззю безпеки, що охоплює широкий спектр тем стосовно демократичного керування, актуальних не лише для України, але й для країн усього світу. Цей інструмент призначений служити в якості:

  • довідкового ресурсу для всіх зацікавлених у демократичному керуванні, реформі галузі безпеки та проблем, що існують у керуванні галуззю безпеки в Україні;
  • джерела знань та стандартних довідкових матеріалів для всіх, хто має відношення до питань прозорості й підзвітності політики та практики безпеки;
  • освітнього порталу;
  • відправної точки для подальших досліджень із багатьох тем і програм керування в галузі безпеки.
Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2023, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media