УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

Conference 5: The Role of Ombuds Institutions in Security Sector Governance

The fifth multi-stakeholder conference addressing Ukraine’s security governance challenges will take place in Kiev between 29th and 30th November. The conference will focus on the role of independent oversight institutions and monitoring of security se … read more

CITIZENS OF UKRAINE ON SECURITY: PERSONAL, NATIONAL, AND ITS ELEMENTS – Survey 2 (2017)

CITIZENS OF UKRAINE ON SECURITY: PERSONAL, NATIONAL, AND ITS ELEMENTS Results of a nationwide sociological survey conducted by the Razumkov Centre KYIV-2017 This publication presents the results of a nationwide sociological survey conducted by the Razu … read more

Conference 7: Ukraine’s Civilian Security Sector: Reforms’ Progress and Challenges

In the framework of the ‘Ukraine – Security Governance Best Practice and Monitoring Platforms’ project, the seventh conference took place in Kiev between 29 and 30 March. This conference addressed Ukraine’s Civilian Security Sector: Reforms’ Progress a … read more

ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ ПРО БЕЗПЕКУ: ОСОБИСТУ, НАЦІОНАЛЬНУ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ ПРО БЕЗПЕКУ: ОСОБИСТУ, НАЦІОНАЛЬНУ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ Результати загальнонаціонального соціологічного дослідження Центру Разумкова KИЇВ-2016 У цьому виданні опубліковані результати загальнонаціонального соціологічного дослідження, проведе … read more

Підручник по боротьбі з корупцією

Цей підручник є довідником наявних юридичних інструментів, новітніх законодавчих і політичних тенденцій та належних заходів і практик недопущення й придушення корупції. Підручник має підвищити обізнаність про міжнародні інструменти, доступні національн … read more

Сторожові пси? Якість законодавчого нагляду за обороню в 82 країнах

Цей має допомогти кращому розумінню сильних і слабких сторін законодавчих органів у контролі за корупцією у сфері оборони та безпеки і надати чіткі вказівки, як парламенти та законодавчі органи можуть покращити ситуацію.

Моніторинг викликів урядуванню сектору безпеки України: Керівництво сферою безпеки, роль демократичних інституцій і кращі міжнародні практики

Після першої конференції, проведеної в Києві 21-22 січня 2016р., друга представницька конференція розглянула поточні виклики для керівництва сектором безпеки України, звернувши особливу увагу на роль демократичних інститутів і кращі міжнародні практики … read more

Моніторинг викликів урядуванню сектору безпеки України: Керівництво сферою безпеки, роль демократичних інституцій і кращі міжнародні практики

Після першої конференції, проведеної в Києві 21-22 січня 2016р., друга представницька конференція розглянула поточні виклики для керівництва сектором безпеки України, звернувши особливу увагу на роль демократичних інститутів і кращі міжнародні практики … read more

Конференція “Моніторинг викликів урядуванню сектору безпеки та оборони України: стан та потреби”

21-22 січня 2016р. в Києві спільно з Центром Разумкова була проведена конференція щодо викликів, стану та потреб керівництва сектором безпеки України. Це була перша з чотирьох конференцій, що мають пройти в Україні у 2016р. з метою підвищення обізнанос … read more

Настанови з доброго врядування: Доступ до інформації та обмеження публічної прозорості

Настанови з доброго врядування – це серія брошур, у кожній з яких розглядається окрема тема, важлива для доброго керівництва оборонним сектором. Головний мотив системного заохочення доброчесності – зменшити ризик корупції та інших неетичних дій при під … read more

Фінансовий нагляд за сферою безпеки. Посібник для викладачів

Посібник призначений для фінансових контролерів-практиків, які бажають ознайомитись із кращими міжнародними практиками фінансового нагляду за сектором безпеки, підвищити свій професіоналізм у фінансовому нагляді за інститутами сектору безпеки, займати … read more

Навчальний посібник з доброчесності поліції

Навчальний посібник з доброчесності поліції має допомогти міністерствам внутрішніх справ, поліцейським службам і навчальним закладам покращити можливості з навчання персоналу доброчесності. Посібник розповідає, як забезпечувати та підтримувати доброчес … read more

Анкета самооцінки розбудови доброчесності та процес експертної оцінки. Інструмент діагностики національних оборонних відомств

Підручник з розбудови доброчесності містить анкету, вказівки щодо організації процесу в країні, зразок, який можна використати для інформування міністра оборони або керівника збройних сил про впровадження процесу експертної оцінки, та опис організації … read more

Довідник з реформування сфери безпеки: Гендерна рівність та реформування сфери безпеки: Врахування гендерної рівності при забезпеченні, керівництві та нагляді за безпекою

Цей довідник з реформування сфери безпеки розглядає, чому гендерна рівність важлива для реформування сфери безпеки. Гендерна рівність означає рівні права, можливості та ресурси для жінок і чоловіків незалежно від статі. Добре керівництво сектором безпе … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2022, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media