УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

Роль доброго врядування у просуванні прав людини

Концепції доброго врядування і прав людини доповнюють одна одну. Принципи прав людини визначають набір цінностей, якими мають керуватися уряди та інші соціально-політичні інституції. Вони також дають набір стандартів діяльності для їх оцінки. Крім того … read more

Посібник ПРООН-УВКПЛ зі співпраці з національними правозахисними організаціями

Посібник визначає добрі практики і стратегії підтримки проектів допомоги організаційному розвитку та оцінки можливостей загалом, звертаючи особливу увагу на дві важливі сфери діяльності НПО: Повноваження захисту: розслідування, ефективні методики розгл … read more

Співпраця з Програмою прав людини ООН: Підручник для громадянського суспільства

«Співпрацю з Програмою прав людини ООН: Підручник для громадянського суспільства» адресовано діячам громадянського суспільства, які щодня в різних частинах світу працюють для пропаганди, захисту й підтримки прав людини. Видання, повністю оновлене й пер … read more

Громадський нагляд за сферою безпеки. Підручник для громадських організацій

Підручник дає системні інструкції громадським організаціям (ГО) щодо їхньої можливої ролі в демократичному нагляді за сферою безпеки. Хоча багато ГО допомагали реформуванню сфери безпеки в перехідних і післяконфліктних країнах, їхній потенціал залишаєт … read more

Підручник з прав та фундаментальних свобод людини для персоналу збройних сил

Цей підручник є результатом дослідницького проекту, розпочатого в січні 2005р. DCAF у співпраці з Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ). Підручник зосереджується не на аналізі зовнішніх сторін питання, таких, як дії збройних сил під … read more

Розуміння поліцейської діяльності: Ресурс для правозахисників

Цей довідник грунтується на припущенні, що підхід правозахисних організацій, який визнає проблеми та реалії поліцейської мови, буде ефективнішим за критично-відсторонений підхід. Зрозуміло, що такий підхід вимагає від поліцейських служб реагування на п … read more

Права людини та правоохоронна діяльність: Інструкція з навчання поліції правам людини

Цей підручник для інструкторів є одним із трьох складових пакету матеріалів з навчання поліції правам людини. Пакет навчання поліції також включає інструкції і «захалявну книжечку» з прав людини для поліції. Три елементи пакету мають доповнювати один о … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2023, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media