УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

Реформування системи правоохоронних органів України та міжнародний досвід трансформації поліції в країнах Центральної та Східної Європи: Матеріали міжнар. “круглого столу” (м. Київ, 14 жовт. 2005 р.)

Реформування системи правоохоронних органів України та міжнародний досвід трансформації поліції в країнах Центральної та Східної Європи: Матеріали міжнар. “круглого столу” (м. Київ, 14 жовт. 2005 р.)

Нагляд за розвідувальними службами: Посібник №1

Посібник DCAF з нагляду за розвідслужбами – це збірник брошур (інструментів), що містить політичну інформацію про створення і зміцнення незалежних органів нагляду за державними організаціями, що займаються збором, аналізом, наданням і поширенням інформ … read more

Збірник практичних рекомендацій – Правові норми для сектору безпеки. Посібник: Розуміння підзвітності розвідки

Довідник дає уявлення про те, як демократичні держави керують своїми розвідслужбами. У довіднику показано, як можна керувати розвідувальними службами, щоб забезпечити: їхній дієвий внесок у безпеку держави та її населення, Їхню підлеглість демократично … read more

Підзвітність спецслужб: правові норми, досвід і рекомендації

У публікації класифікуються й оцінюються існуючі правові стандарти демократичної підзвітності служб розвідки. Публікація також наводить і рекомендує кращі практики, ефективні як для перехідних країн, так і для усталених демократичних держав.

Підзвітність спецслужб: правові норми, досвід і рекомендації

У публікації класифікуються й оцінюються існуючі правові стандарти демократичної підзвітності служб розвідки. Публікація також наводить і рекомендує кращі практики, ефективні як для перехідних країн, так і для усталених демократичних держав.

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2022, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media