УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

Міністерства закордонних справ можуть позитивно впливати на проведення прозорої та підзвітної політики безпеки різними шляхами.

У перехідних і післяперехідних країнах міністерство часто займається координацією діяльності міжнародних донорів і міжнародних організацій при виконанні програм розвитку й технічної допомоги. У цьому контексті міністерство може відігравати важливу роль, забезпечуючи координацію пакетів допомоги у проведенні реформ, для уникнення дублювання, розвивати можливості демократичних інститутів, а також урядових органів і відомств сфери безпеки.

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2022, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media