УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ

This publication presents proceedings and recommendations from the conference jointly held by DCAF, the Verkhovna Rada (Parliament) Institute for Legislation of Ukraine and the CACDS. The Conference focused on the legal framing of parliamentary oversig … read more

Conference Proceedings 6: Defence Production, Sales and Acquisitions

This publication offers the proceedings of Conference 6 on Security Sector Governance in Ukraine. The  conference focused on defence production, sales and acquisitions. The objective of the event was to identify current reform priorities and challenges … read more

Key Issues and Policy Recommendations, Conference 6

This publication offers the Key Issues and Policy Recommendations based on the results of the Sixth International Conference “Security Sector Governance: Defence Production, Sales and Acquisitions”. Conference Six provided a platform to discuss state p … read more

OSCE PCU, & Verkhovna Rada and & Ministry of Defence Visit to DCAF and GICHD 10-12 October 2016

At the request of the OSCE Project-Coordinator in Ukraine, DCAF and GICHD (Geneva International Centre for Humanitarian Demining) will host a delegation from the Verkhovna Rada and the Ministry of Defence of Ukraine between 10 and 12 of October 2016. T … read more

СУЧАСНИЙ ДОСВІД ПРИЗОВУ НА СТРОКОВУ СЛУЖБУ ТА ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО РЕЗЕРВУ

У цьому виданні пропонується Дослідження 1, виконане Женевським центром демокра- тичного контролю над збройними силами, яке зосереджується на розгляді сучасних варіан- тів обґрунтуваннями доцільності призову. Хоча кожен з них повинен розглядатися окрем … read more

OSCE PCU, Verkhovna Rada & Ministry of Defence Visit to DCAF and GICHD

At the request of the OSCE Project-Coordinator in Ukraine, DCAF and GICHD (Geneva International Centre for Humanitarian Demining) hosted a delegation from the Verkhovna Rada and the Ministry of Defence of Ukraine on the 10th, 11th and 12th of October 2 … read more

OSCE PCU, & Verkhovna Rada and & Ministry of Defence Visit to DCAF and GICHD 10-12/10/16

At the request of the OSCE Project-Coordinator in Ukraine, DCAF and GICHD (Geneva International Centre for Humanitarian Demining) hosted a delegation from the Verkhovna Rada and the Ministry of Defence of Ukraine to brief them on DCAF and GICHD’s work. … read more

Оцивільнення міністерства оборони: Функціональний підхід до сучасного оборонного відомства

Ця праця має допомогти свідомому й конструктивному обговоренню того, як концептуалізувати «оцивільнення» міністерства оборони і керувати цим процесом в рамках загального реформування оборони. Документ пропонує методологічний підхід і містить ряд ідей, … read more

Інтеграція гендерних питань у внутрішній нагляд у збройних силах

Цей довідник є важливим ресурсом для працівників стратегічного чи керівного рівня збройних сил; гендерних підрозділів, радників і фахівців; відповідальних за забезпечення рівних можливостей для військовослужбовців та інших кадровиків; а також задіяних … read more

Основні цінності оборонного сектора Норвегії

Оборонний сектор Норвегії просуває певні загальні цінності – відкритості, широти мислення, поваги, відповідальності, хоробрості. Сектор включає Міністерство оборони і чотири підпорядкованих відомства: Збройні сили Норвегії, Управління військового майна … read more

Контроль та корупційні ризики в компенсаційних програмах оборонної промисловості

У звіті розглядаються корупційні ризики, пов’язані з компенсаційними програмами оборонної промисловості – великій непрозорій частині військової промисловості. Аналізується глибина та якість нинішньої практики контролю компенсаційних програм оборонних к … read more

Реформа оборонного сектору

Мета цього документа – організація підтримки ООН заходам з реформування національного оборонного сектору. Він окреслює параметри та компоненти такої підтримки, включаючи принципи, основні завдання та обмеження. Документ також показує зв’язок з реформув … read more

План дій з відносин, етики та керівництва

Персонал оборонного сектора Норвегії стикається з складнощами й дилемами етики та поведінки щодня: у військових операціях, у контактах і співпраці з бізнесом та іншими приватними і державними діячами, у дослідницькій діяльності або у щоденній роботі. Т … read more

Інструментарій самооцінки створення оборонних інститутів: Інструмент діагностики для країн, що будують оборонні інститути

Інструментарій самооцінки створення оборонних інститутів – це інструмент, розроблений в рамках ініціативи НАТО під назвою «План спільних дій зі створення оборонних інститутів» (Partnership Action Plan on Defence Institution Building, PAP-DIB). Він адре … read more

Оборонний менеджмент: ознайомлення

Ця публікація зосереджується на практичних аспектах демократичного керівництва обороною з погляду практиків. Описуючи простими термінами ключові питання, які мають вирішувати військові фахівці для забезпечення доброго керівництва оборонним сектором, кн … read more

Доповідь про демократичний контроль за збройними силами

Доповідь зосереджується не лише на підпорядкуванні збройних сил демократично обраній політичній владі, а й на встановлених нею правових стандартах та принципах демократії, які має реалізовувати компетентний орган влади.

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2022, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media