УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

NATO BI Reference Curriculum for Educators

Understanding the Impact of Good Governance and Corruption on Defence Institution Building. A Reference Curriculum for Educators.   The BI Reference Curriculum is a guide for educators to assist nations in integrating BI into their existing traini … read more

Моніторинг викликів урядуванню сектору безпеки:Стан та Потреби

21-22 січня 2016р. в Києві спільно з Центром Разумкова була проведена конференція щодо викликів, стану та потреб керівництва сектором безпеки України. Це була перша з чотирьох конференцій, що мають пройти в Україні у 2016р. з метою підвищення обізнанос … read more

Конференція “Моніторинг викликів урядуванню сектору безпеки та оборони України: стан та потреби”

21-22 січня 2016р. в Києві спільно з Центром Разумкова була проведена конференція щодо викликів, стану та потреб керівництва сектором безпеки України. Це була перша з чотирьох конференцій, що мають пройти в Україні у 2016р. з метою підвищення обізнанос … read more

Каталог курсів з розбудови доброчесності

Каталог курсів з розбудови доброчесності. Програма розбудови доброчесності пропонує практичні інструменти, які допоможуть країнам-учасницям підвищити доброчесність, прозорість і підзвітність та знизити ризик корупції в секторі оборони та безпеки. Вона … read more

Анкета самооцінки розбудови доброчесності та процес експертної оцінки. Інструмент діагностики національних оборонних відомств

Підручник з розбудови доброчесності містить анкету, вказівки щодо організації процесу в країні, зразок, який можна використати для інформування міністра оборони або керівника збройних сил про впровадження процесу експертної оцінки, та опис організації … read more

Розбудова доброчесності: Процес і наслідки. Чорногорія

Програма розбудови доброчесності – це програма створення можливостей під егідою НАТО, яка дає практичні інструменти, аби допомогти країнам зміцнити доброчесність, прозорість і підзвітність та зменшити ризик корупції у сфері безпеки та оборони. Інструме … read more

Інструментарій самооцінки створення оборонних інститутів: Інструмент діагностики для країн, що будують оборонні інститути

Інструментарій самооцінки створення оборонних інститутів – це інструмент, розроблений в рамках ініціативи НАТО під назвою «План спільних дій зі створення оборонних інститутів» (Partnership Action Plan on Defence Institution Building, PAP-DIB). Він адре … read more

Довідник зі створення оборонних інститутів на підтримку Плану спільних дій зі створення оборонних інститутів: Яка оборона нам потрібна?

Книга задумана як довідник зі «створення оборонних інститутів», що грунтується на усталеній практиці Західної Європи, а також найновішому досвіді нових членів НАТО. Всі дописи стосуються триваючої військової реформи. Глави книги охоплюють весь спектр д … read more

Довідник зі створення оборонних інститутів на підтримку Плану спільних дій зі створення оборонних інститутів: Яка оборона нам потрібна?

Книга задумана як довідник зі «створення оборонних інститутів», що грунтується на усталеній практиці Західної Європи, а також найновішому досвіді нових членів НАТО. Всі дописи стосуються триваючої військової реформи. Глави книги охоплюють весь спектр д … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2023, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media