УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ

This publication presents proceedings and recommendations from the conference jointly held by DCAF, the Verkhovna Rada (Parliament) Institute for Legislation of Ukraine and the CACDS. The Conference focused on the legal framing of parliamentary oversig … read more

Conference Proceedings 6: Defence Production, Sales and Acquisitions

This publication offers the proceedings of Conference 6 on Security Sector Governance in Ukraine. The  conference focused on defence production, sales and acquisitions. The objective of the event was to identify current reform priorities and challenges … read more

Key Issues and Policy Recommendations, Conference 6

This publication offers the Key Issues and Policy Recommendations based on the results of the Sixth International Conference “Security Sector Governance: Defence Production, Sales and Acquisitions”. Conference Six provided a platform to discuss state p … read more

8th Conference of Ombuds Institutions for the Armed Forces

Jointly hosted by the Inspector General of the Royal Netherlands’ Armed Forces, the National Ombudsman of the Netherlands and the Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF), the 8th ICOAF took place in Amsterdam on 2-5 October 2016. The 8th IC … read more

СУЧАСНИЙ ДОСВІД ПРИЗОВУ НА СТРОКОВУ СЛУЖБУ ТА ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО РЕЗЕРВУ

У цьому виданні пропонується Дослідження 1, виконане Женевським центром демокра- тичного контролю над збройними силами, яке зосереджується на розгляді сучасних варіан- тів обґрунтуваннями доцільності призову. Хоча кожен з них повинен розглядатися окрем … read more

Навчання гендерним питанням у війську: Підручник

Підручник було створено у відповідь на заклик включити гендерні питання у військову освіту та навчання, що міститься у резолюціях Ради Безпеки ООН «Жінки, мир і безпека»; документах НАТО на виконання цих резолюцій; і національних політиках та ініціатив … read more

Настанови з доброго врядування: Професіоналізм і доброчесність державної служби

Настанови з доброго врядування – це серія брошур, у кожній з яких розглядається окрема тема, важлива для доброго керівництва оборонним сектором. Головний мотив системного заохочення доброчесності – зменшити ризик корупції та інших неетичних дій при під … read more

План дій з розбудови доброчесності. Підручник для практиків оборонних відомств

Підручник щодо планів дій з розбудови доброчесності має допомогти практикам оборонних відомств досягти реальних і тривких змін. Підручник показує, як практикам слід оцінювати корупційні ризики й усувати виявлені слабкі місця та недоліки. В публікації п … read more

Інтеграція гендерних питань у внутрішній нагляд у збройних силах

Цей довідник є важливим ресурсом для працівників стратегічного чи керівного рівня збройних сил; гендерних підрозділів, радників і фахівців; відповідальних за забезпечення рівних можливостей для військовослужбовців та інших кадровиків; а також задіяних … read more

Основні цінності оборонного сектора Норвегії

Оборонний сектор Норвегії просуває певні загальні цінності – відкритості, широти мислення, поваги, відповідальності, хоробрості. Сектор включає Міністерство оборони і чотири підпорядкованих відомства: Збройні сили Норвегії, Управління військового майна … read more

Контроль та корупційні ризики в компенсаційних програмах оборонної промисловості

У звіті розглядаються корупційні ризики, пов’язані з компенсаційними програмами оборонної промисловості – великій непрозорій частині військової промисловості. Аналізується глибина та якість нинішньої практики контролю компенсаційних програм оборонних к … read more

Інститути Омбудсмена у справах збройних сил: Практичний посібник

У підручнику розглядаються інститути омбудсменів у збройних силах і їх роль у підтримці та захисті прав людини, а також у недопущенні поганого управління. Розроблений спільно з Міжнародною конференцією служб омбудсменів у збройних силах (ICOAF) підручн … read more

Настанова з гендерної самооцінки для поліції, збройних сил і юстиції

Ця Настанова з самооцінки дозволяє оцінювати реагування органів сфери безпеки на гендерні проблеми. Чутлива до гендерних питань установа безпеки враховує різні потреби безпеки та правосуддя чоловіків, жінок, хлопців і дівчат і заохочує повну й рівнопра … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2023, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media