УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

Глобальна антикорупційна ініціатива (GAIN)

Завдання GAIN – узагальнити антикорупційні методики надання послуг для прискорення досягнення «Цілей розвитку тисячоліття» та цілей розвитку після 2015 року; підсилити державні та інституційні можливості з виконання Конвенції ООН проти корупції і недоп … read more

Захист держав і суспільств: Зміцнення всебічної підтримки безпеки з боку Організації Об’єднаних Націй

У доповіді розглядається підтримка Організації Об’єднаних Націй реформуванню сфери безпеки, з рекомендаціями вдосконалення комплексного підходу ООН у цій сфері відповідно до заяви голови Ради безпеки від 12 жовтня 2011р. (S/PRST/2011/19). Показано дося … read more

Навчальний посібник для міської поліції

Навчальний посібник для міської поліції розробили, щоб допомогти міській поліції країни з низькими й середніми доходами отримати знання та навички з профілактики злочинів. Посібник зосереджується на важливості профілактики та міжвідомчої співпраці для … read more

Самооцінка згідно Конвенції ООН проти корупції: не обмежуючись мінімумом

Процес самооцінки згідно Конвенції ООН проти корупції – це можливість долучитись до національного діалогу з антикорупційної політики та програм і стимулювати антикорупційні реформи. Цей практичний довідник пропонує національним діячам методику здійснен … read more

Підручник з підзвітності, нагляду та доброчесності поліції

Цей підручник є одним з практичних інструментів, розроблених УНЗ для допомоги країнам у впровадженні верховенства права та плануванні реформи кримінального судочинства. Він має допомогти країнам у створенні ефективних систем нагляду і підзвітності у їх … read more

Реформа оборонного сектору

Мета цього документа – організація підтримки ООН заходам з реформування національного оборонного сектору. Він окреслює параметри та компоненти такої підтримки, включаючи принципи, основні завдання та обмеження. Документ також показує зв’язок з реформув … read more

Довідник ресурсів ООН зі зміцнення доброчесності та дієвості судочинства

Мета цього довідника – допомогти й надати інформацію там, хто займається реформуванням і вдосконаленням систем судочинства своїх країн. Довідник ресурсів також має на меті допомогти організаціям з розвитку, міжнародним організаціям та іншим надавачам т … read more

Забезпечення громадської підтримки заходам боротьби з корупцією: Чому антикорупційним органам потрібен зв’язок, і який саме

У книзі міститься практичний аналіз, як відомство може співпрацювати зі ЗМІ для забезпечення громадської підтримки у боротьбі з корупцією. Її розроблено, як довідник, що має допомогти відомствам зрозуміти, як подавати себе суспільству, як організувати … read more

Посібник ПРООН-УВКПЛ зі співпраці з національними правозахисними організаціями

Посібник визначає добрі практики і стратегії підтримки проектів допомоги організаційному розвитку та оцінки можливостей загалом, звертаючи особливу увагу на дві важливі сфери діяльності НПО: Повноваження захисту: розслідування, ефективні методики розгл … read more

Доповідь Спеціального доповідача про підтримку та захист прав і фундаментальних свобод людини при боротьбі з тероризмом

Це третя щорічна доповідь, яку готує для Ради з прав людини Спеціальний доповідач, про підтримку та захист прав і фундаментальних свобод людини при боротьбі з тероризмом. У II главі доповіді Спеціальний доповідач перелічує основні заходи, здійснені з 1 … read more

Технічні настанови до Конвенції ООН проти корупції

Ці Технічні настанови насамперед зосереджуються на технічних порадах борцям з корупцією і владі, інструментах і прикладах доброї практики застосування статей Конвенції. Технічні настанови – це спроба показати політичні питання, інституційні аспекти та … read more

Співпраця з Програмою прав людини ООН: Підручник для громадянського суспільства

«Співпрацю з Програмою прав людини ООН: Підручник для громадянського суспільства» адресовано діячам громадянського суспільства, які щодня в різних частинах світу працюють для пропаганди, захисту й підтримки прав людини. Видання, повністю оновлене й пер … read more

Забезпечення миру та розвитку. Роль Організації Об’єднаних Націй у підтримці реформування сектору безпеки

Ця доповідь рекомендує ряд першочергових пріоритетів з метою вироблення узгодженого й цілісного підходу ООН до реформування сфери безпеки для допомоги національним органам. Серед них: (a) розробка політики та керівних принципів ООН; (b) посилення страт … read more

Довідник законодавства із впровадження Конвенції ООН проти корупції

Конвенція ООН проти корупції була схвалена резолюцією 58/4 Генеральної асамблеї 31 жовтня 2003р. Мета цього довідника – допомогти країнам ратифікувати та впровадити Конвенцію, показавши законодавчі вимоги, завдання, що випливають з цих вимог, і різні м … read more

Збірник міжнародно-правових документів з корупції

У Збірнику міжнародно-правових документів з корупції для довідки зібрані всі основні відповідні світові та регіональні міжнародні договори, угоди, резолюції та інші документи. Вони містять юридично обов’язкові зобов’язання, а також деякі “м’які норми” … read more

Посібник ООН з протидії корупції

Посібник ООН з протидії корупції містить докладний перелік конкретних інструментів для посадовців, які мають розробляти елементи національної антикорупційної стратегії і створювати з них загальну стратегічну систему, а також чиновників, які мають розро … read more

Довідник ООН

Довідник ООН з антикорупційної політики, який містить загальну характеристику огляду і масштабу проблеми корупції та опис основних елементів антикорупційної політики, буде корисним посадовцям і політичним керівникам.

Права людини та правоохоронна діяльність: Інструкція з навчання поліції правам людини

Цей підручник для інструкторів є одним із трьох складових пакету матеріалів з навчання поліції правам людини. Пакет навчання поліції також включає інструкції і «захалявну книжечку» з прав людини для поліції. Три елементи пакету мають доповнювати один о … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2023, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media