УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

Нагляд і керівництво: Парламенти та керування сферою безпеки

У цій, вже третій редакції довідника DCAF і парламентської асамблеї НАТО підкреслюється важлива роль, яку парламенти мають відігравати у забезпеченні демократичного нагляду за сектором безпеки. Оновлюючи базову інформацію про найкращі практики парламен … read more

Повноваження парламенту з керівництва сферою безпеки

Видання складається з двох розділів. Перший – це вступ про парламентський нагляд, який має допомогти депутатам та всім іншим зрозуміти, якими можуть бути повноваження амбіційного, компетентного і підготовленого парламенту та його комітетів і що корисно … read more

Контроль і управління: актуальність парламентського контролю над сектором безпеки та його реформуванням

Ця оновлена редакція довідника Парламентської асамблеї НАТО і DCAF з нагляду та керівництва сектором безпеки, як і перше видання, видане у 2003р., має на меті поінформувати про парламентський нагляд і керівництво сектором безпеки, при особливій увазі д … read more

Парламентський вимір оборонних закупівель

Документ складається із двох частин. У першій ідеться про парламентський контроль і практику загалом і далі про зміни у європейській безпеці. У другій частині документа розглянуті основні міжнародні організації, що займаються європейською безпекою, і ї … read more

Парламентський нагляд за сектором безпеки: Принципи, механізми та практики

Парламентам належить важлива роль у доброму керівництві сектором безпеки і прозорому та підзвітному забезпеченні громадської безпеки. Підручник має вісім розділів, кожен – з кількох глав. Його можна читати двома шляхами. Прочитання всього підручника да … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2022, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media