УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

Керівництво пенітенціарною системою – масштабне завдання з огляду не лише на масштаб людських і фінансових ресурсів, але й на стандарти. Розглядаючи питання керівництва пенітенціарною системою, треба враховувати визначальний вплив ув’язнення не лише на цих людей, а й на сім’ї, громади, а також економічні чинники. Це може включати, зокрема:

  • Міркування прав людини

Позбавляючи фундаментального права на свободу, слід дотримуватись прав ув’язнених і підвищувати перспективи їхньої реінтеграції до суспільства під час ув’язнення згідно відповідних міжнародних стандартів і норм.

  • Ув’язнення й бідність

Ув’язнення більше застосовують до людей і сімей з низькими доходами. Після звільнення колишні в’язні, часто не маючи перспектив працевлаштування, можуть потерпати від соціально-економічної дискримінації і замкненого кола бідності, маргіналізації, злочинності та ув’язнення.

  • Питання охорони здоров’я

Рівень життя до ув’язнення, разом з тіснявою серед в’язнів, поганим харчуванням, скупченістю й поганими санітарними умовами, може спричиняти швидке поширення хвороб і охоплення ними решти населення.

 

Орієнтири реформування тюрем: Стандарти та норми ООН

Як охоронець міжнародних стандартів і норм профілактики злочинності та кримінальної юстиції, Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ ООН) має допомагати країнам-учасницям впроваджувати ці стандарти й норми на практиці, допомагаючи їм створити справедливі та ефективні системи кримінальної юстиції. З роками з’явився чималий масив стандартів і норм ООН, пов’язаних з профілактикою злочинності та кримінальною юстицією.

 

Джерела

UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners

Basic Principles for the Treatment of Prisoners

Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment

United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules)

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2023, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media