УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

Національна гвардія України: шляхи розвитку

У цьому дослідженні Женевського центру демократичного контролю над збройними силами (ДКЗС) розглядаються приклади сучасних структур національної гвардії та обґрун- тування доцільності їх утримання. Хоча кожен з них повинен розглядатися індивідуально, о … read more

Transforming Police in Central and Eastern Europe

This publication presents the principles and practices of good policing which have emerged through processes of reform, trans-national exchanges, and the creation of international regimes; summarise some of the lessons learned on police reform and its … read more

Реформування системи правоохоронних органів України та міжнародний досвід трансформації поліції в країнах Центральної та Східної Європи: Матеріали міжнар. “круглого столу” (м. Київ, 14 жовт. 2005 р.)

Реформування системи правоохоронних органів України та міжнародний досвід трансформації поліції в країнах Центральної та Східної Європи: Матеріали міжнар. “круглого столу” (м. Київ, 14 жовт. 2005 р.)

Навчальний посібник з доброчесності поліції

Навчальний посібник з доброчесності поліції має допомогти міністерствам внутрішніх справ, поліцейським службам і навчальним закладам покращити можливості з навчання персоналу доброчесності. Посібник розповідає, як забезпечувати та підтримувати доброчес … read more

Довідник з реформування сфери безпеки. Поліція: функції та обов’язки за доброго керівництва сектором безпеки

Цей довідник з реформування сфери безпеки стосується функцій та обов’язків поліції в умовах доброго керівництва сектором. Через її особливі повноваження та близькість до населення, діяльність поліції щодня прямо впливає на безпеку людей і громад, а так … read more

Інтеграція гендерних питань у внутрішній нагляд за поліцією

Довідник, розроблений як доповнення до Посібника з гендерних питань та реформування сфери безпеки DCAF, ОБСЄ/БДІПЛ, UN-INSTRAW і Настанов з гендерної самооцінки DCAF , зосереджується на системному врахуванні гендерних аспектів у поліції та збройних сил … read more

Навчальний посібник для міської поліції

Навчальний посібник для міської поліції розробили, щоб допомогти міській поліції країни з низькими й середніми доходами отримати знання та навички з профілактики злочинів. Посібник зосереджується на важливості профілактики та міжвідомчої співпраці для … read more

Посібник з доброчесності поліції

Посібник з доброчесності поліції має на меті допомогти поліцейським службам розробити ефективні заходи, щоб приборкати корупцію в поліції, краще боротись із злочинністю, підвищити громадську безпеку і зміцнити верховенство права та довіру суспільства д … read more

Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Модель поліцейського законодавства: Закон Південноафриканської Республіки про службу поліції № 68, 1995

У брошурі міститься Закон ПАР про додаткові військово-дисциплінарні заходи в оригіналі, а також його статті за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко знаходити ті чи інші теми, які має охоплювати такий закон, і порівнювати різні моделі законів.

Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Модель поліцейського законодавства: Закон Швеції про поліцію

У брошурі міститься шведський закон про поліцію в оригіналі, а також його статті за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко знаходити ті чи інші теми, які має охоплювати закон про поліцію, і порівнювати різні моделі.

Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Європейський кодекс поліцейської етики

Посібник містить Європейський кодекс поліцейської етики з коментарями та рекомендаціями. Європейський кодекс поліцейської етики разом з Настановами з демократичного здійснення поліцейських функцій (ОБСЄ) та 10 базовими стандартами прав людини для право … read more

Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: 10 базових стандартів прав людини для правоохоронців

Ці «10 базових стандартів прав людини для правоохоронців» розробила Amnesty International спільно з політиками та експертами з різних країн. Вони грунтуються на стандартах ООН в галузі правоохоронної діяльності, кримінального судочинства і прав людини. … read more

Підручник з підзвітності, нагляду та доброчесності поліції

Цей підручник є одним з практичних інструментів, розроблених УНЗ для допомоги країнам у впровадженні верховенства права та плануванні реформи кримінального судочинства. Він має допомогти країнам у створенні ефективних систем нагляду і підзвітності у їх … read more

Настанова з гендерної самооцінки для поліції, збройних сил і юстиції

Ця Настанова з самооцінки дозволяє оцінювати реагування органів сфери безпеки на гендерні проблеми. Чутлива до гендерних питань установа безпеки враховує різні потреби безпеки та правосуддя чоловіків, жінок, хлопців і дівчат і заохочує повну й рівнопра … read more

Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Настанови міжнародних поліцейських стандартів з демократичного здійснення поліцейських функцій

Посібник містить міжнародні стандарти й принципи демократичної поліції. Довідник має допомогти персоналу ОБСЄ, що займається справами поліції і правоохоронної діяльності, а також поліцейським і політикам, які працюють задля більш демократичного здійсне … read more

Довідник демократичної поліції

Довідник має допомогти персоналу ОБСЄ, що займається справами поліції і правоохоронної діяльності, а також поліцейським і політикам, які працюють задля більш демократичного здійснення поліцейських функцій. Довідник є зразком належного здійснення поліце … read more

Розуміння поліцейської діяльності: Ресурс для правозахисників

Цей довідник грунтується на припущенні, що підхід правозахисних організацій, який визнає проблеми та реалії поліцейської мови, буде ефективнішим за критично-відсторонений підхід. Зрозуміло, що такий підхід вимагає від поліцейських служб реагування на п … read more

Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності: Захалявна книжечка з прав людини для поліції

Ця «захалявна книжечка» розроблялась як зручний невеликий довідник для поліції, що займається законним і гуманним виконанням своїх життєво важливих функцій у демократичному суспільстві. Книжка містить сотні таких стандартів, викладених зрозуміло й пред … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2023, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media