УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

Рада національної безпеки об’єднує всі органи, задіяні в політичному керівництві та реалізації політики безпеки. В останні роки політику безпеки розробляють на основі потреби людини, а не суто оборонних потреб. Ради національної безпеки мають забезпечувати відповідність урядування сектором безпеки затвердженій політиці національної безпеки. У деяких випадках Ради національної безпеки можуть бути платформою для реалізації ініціатив з реформування сфери безпеки на політичному й технічному рівні.

Стратегічну політику безпеки мають розробляти на національному рівні обрані представники влади країни. Зазвичай важливим документом є політика національної безпеки, на основі якої визначаються відомчі політики для правоохоронців, військових і розвідки. Визначення стратегічної політики безпеки зрештою впливає на виділення обмежених людських і фінансових ресурсів на інші соціально-економічні ініціативи, боротьбу з бідністю та розвиток. Ця стратегічна політика дозволяє відповідним органам безпеки виробити свої відомчі пріоритети, стратегії реформування, залучення й реалізації.

 

Політику національної безпеки визначають як формальний опис розуміння країною її національних цінностей, інтересів, цілей, стратегічної ситуації та загроз для захисту чи забезпечення національної безпеки Держави та її народу, прив’язаний до бачення безпеки, виробленого в рамках широкого діалогу з усіма національними сторонами (а також регіональними та міжнародними, якщо Держава вважає це потрібним). У цьому сенсі вона має включати погляди та уявлення уряду та інших інститутів Держави, а також потреби та уявлення народу країни.

 

Стратегія національної безпеки і політика національної безпеки

Стратегію національної безпеки визначають як формальний опис методів, які використовує Держава і її народ для реалізації свого бачення й цілей, визначених у політиці національної безпеки. Вона включає стратегічні завдання, визначення пріоритетів, розгляд дій і виділення ресурсів. Цей документ грунтується на цінностях, інтересах, загрозах і потребах країни, визначених у політиці національної безпеки.

Джерела

UN Inter-Agency SSR Task Force, Security Sector Reform Integrated Technical Guidance Notes.

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2022, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media