УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

Criminal Justice Practice and Violence Against Women

The Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) and La Strada-Ukraine (LSU) collaborated to assess the current practices of the Ukrainian criminal justice system in responding to violence against women and domestic violence. The specific purpos … read more

Investigating and Prosecuting International Corruption and Money Laundering Cases

This publication presents legislative and practical aspects of criminal prosecution of economic crime, including financial investigations, asset recovery, and mutual legal assistance. It provides step-by-step guidance to both policy makers and practiti … read more

Ефективний демократичний нагляд за національними службами безпеки

З дозволу Ради Європи DCAF переклав доповідь комісара Ради Європи з прав людини від травня 2015р. про ефективний демократичний нагляд за національними службами безпеки (посилання на оригінальне джерело тут) кількома мовами, які всі разом з англійським … read more

Доповідь про демократичний контроль за збройними силами

Доповідь зосереджується не лише на підпорядкуванні збройних сил демократично обраній політичній владі, а й на встановлених нею правових стандартах та принципах демократії, які має реалізовувати компетентний орган влади.

Доповідь про демократичний нагляд за службами безпеки

В центрі уваги доповіді 2007 року – демократичний нагляд за службами безпеки, тобто нагляд за відомством чи відомствами, що виконують функції внутрішньої безпеки.

Доповідь про демократичний нагляд за службами безпеки

В центрі уваги доповіді 2007 року – демократичний нагляд за службами безпеки, тобто нагляд за відомством чи відомствами, що виконують функції внутрішньої безпеки.

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2022, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media