УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

Підручник з розбудови доброчесності містить анкету, вказівки щодо організації процесу в країні, зразок, який можна використати для інформування міністра оборони або керівника збройних сил про впровадження процесу експертної оцінки, та опис організації інспекції НАТО. Є окремий документ у форматі Word для фіксації результатів анкетування. Хоча він адресований переважно військовим, країна може застосувати процес самооцінки доброчесності і до інших міністерств та відомств сфери безпеки.

2015
NATO
Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2022, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media