УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

Підручник дає системні інструкції громадським організаціям (ГО) щодо їхньої можливої ролі в демократичному нагляді за сферою безпеки. Хоча багато ГО допомагали реформуванню сфери безпеки в перехідних і післяконфліктних країнах, їхній потенціал залишається значною мірою нереалізованим. Довгострокову роль ГО - підтримку демократично керованої сфери безпеки - у розвинених країнах і країнах, що розвиваються, теж іноді недооцінюють. Підручник адресовано насамперед громадським і неурядовим організаціям, а також демократичним інститутам, демократичним представникам, політикам, практикам реформування сфери безпеки, дослідникам, інститутами сектору безпеки, ЗМІ та міжнародним організаціям - партнерам ГО у питаннях демократичного керівництва сферою безпеки.

2008
DCAF
978-92-95042-93-3
Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2022, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media