УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

Права людини та сфера безпеки

Загальна декларація прав людини (Universal Declaration of Human Rights, UDHR) є базовим документом з прав людини. Декларація була схвалена Генеральною асамблеєю ООН в Парижі 10 грудня 1948 р.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) було створене для підтримки й захисту прав людини. УВКПЛ надає майданчик для виявлення, привернення уваги й реагування на поточні проблеми прав людини і знаходиться в центрі діяльності з вивчення, освіти, інформування громадськості та захисту прав людини в системі ООН.

Посібник визначає добрі практики і стратегії підтримки проектів допомоги організаційному розвитку та оцінки можливостей загалом, звертаючи особливу увагу на дві важливі сфери діяльності НПО:

 • Повноваження захисту: розслідування, ефективні методики розгляду скарг, альтернативи вирішення суперечок і конфліктів (на рівні як окремої людини, так і громади), публічні запити й моніторинг.

Повноваження підтримки: добрі практики у громадській освіті, відносини зі ЗМІ, поради й допомога урядам, звіти, розробка політики й програм співпраці, здатних «освоїти» ресурси та забезпечити максимальний результат.

«Співпраця з Програмою прав людини ООН: Підручник для громадянського суспільства» адресована діячам громадянського суспільства, які щодня в різних частинах світу працюють для пропаганди, захисту й підтримки прав людини прав людини. Видання, повність оновлене й перероблене після досліджень, проведених серед користувачів першого видання підручника, «Співпраця з Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини: Підручник для НУО» (2006), присвячене в першу чергу правозахисним органам і механізмам ООН. Звертаючись до всіх діячів громадянського суспільства, включаючи неурядові організації (НУО), підручник пояснює, як громадянське суспільство може співпрацювати з різними правозахисними органами й механізмами ООН.

УВКПЛ (1997), «Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності: Кишенькова книжка з прав людини для поліції».

Ця «кишенькова книжка» розроблялась як зручний невеликий довідник для поліції, що займається законним і гуманним виконанням своїх життєво важливих функцій у демократичному суспільстві. Книжка містить сотні таких стандартів, викладених зрозуміло й предметно, з понад тридцяти міжнародних джерел.

Повага до Європейської конвенції з захисту прав і фундаментальних свобод людини і особливо до рішень Європейського суду з прав людини є важливим елементом захисту прав людини, верховенства права й демократії Ради Європи і, відповідно, демократичної стабільності європейських держав.

Див. також Базу даних Європейського суду з прав людини

Rights Info – це веб-сайт, присвячений практичній реалізації прав людини за допомогою інфографіки, новин і соціальних мереж. Rights Info намагається використовувати соціальні мережі в пошуку нових каналів для комунікації і донесення новин та інформації про права людини. Rights Info інформує, чому права людини важливі і як вони змінюють життя людей.

Асоціація з недопущення катувань (Association for the Prevention of Torture, APT) виступає за світ без тортур, де поважають права й гідність усіх осіб, позбавлених волі. Завдання APT – очолити й підтримати заходи з недопущення катувань і жорстокого поводження. APT зосереджується на:

 

 1. Зміцненні юридично-правової бази з тим, щоб катування та інші форми жорстокого поводження розглядались як кримінальний злочин, і були запроваджені запобіжники.
 2. Вдосконаленні практики ув’язнення для зниження ризику катувань і жорстокого поводження в поліцейських відділках і кращого захисту усіх затриманих, насамперед – найбільш вразливих.

      3. Зміцненні громадського контролю завдяки підвищенню прозорості в місцях позбавлення волі і жорсткій та ефективній системі                       Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань OPCAT.

Завдання БДІПЛ – допомогти країнам-учасницям ОБСЄ забезпечити повне дотримання прав і фундаментальних свобод людини; дотримуватись верховенства права; просувати принципи демократії; будувати, зміцнювати й захищати демократичні інститути; та формувати толерантність у суспільстві. Бюро також відіграє важливу роль у заохоченні діалогу держав, урядів і громадянського суспільства. БДІПЛ організує щорічне засідання з реалізації гуманітарного виміру ОБСЄ, три додаткові зустрічі й семінар, де розглядають успіхи урядів і дають НУО можливість вільно заявити про свої проблеми.

«Молодь за права людини» (YHRI) – неурядова організація, заснована у 2001 р. доктором Мері Шаттлворт (Mary Shuttleworth), освітянкою, яка народилась і виросла в умовах апартеїду в Південній Африці. Мета YHRI – знайомити молодь з правами людини, зокрема з Загальною декларацією прав людини ООН, і заохочувати її виступати на захист толерантності й миру.

«Об’єднані заради прав людини» (UHR) – це міжнародна неурядова організація, яка займається впровадженням Загальної декларації прав людини на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівні. До UHR входять окремі особи, освітяни та організації з усього світу, які активно пропагують знання й захист прав людини. Її мета – освітні ресурси та заходи в галузі прав людини, які інформують, заохочують і об’єднують окремих осіб, освітян, організації та урядові органи у справі поширення та сприйняття Загальної декларації прав людини на всіх рівнях суспільства.

Міжнародний центр ресурсів з юстиції (International Justice Resource Center, IJRC) надає адвокатам, громадським організаціям і жертвам порушень прав людини інформацію і ресурси, потрібні їм для ефективного використання засобів міжнародного правового захисту, включаючи заступництво органів моніторингу прав людини і скарги до міжнародних та національних судів, з метою притягнення до суду й відповідальності за порушення прав людини. IJRC забезпечує освітні матеріали, навчальні семінари та консультації для окремих осіб та організацій в усьому світі.

FIDH – це міжнародна правозахисна НУО, що об’єднує 178 організацій зі 120 країн. FIDH з 1922 р. захищає всі громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні права, викладені у Загальній декларації прав людини. FIDH підтримує своїх учасників і партнерські організації на національному, регіональному та міжнародному рівні при розгляді порушень прав людини і для зміцнення демократичних процесів. Діяльність FIDH спрямована на держави та осередки влади, наприклад, опозиційні збройні угруповання та міжнародні корпорації. FIDH діє насамперед в інтересах національних правозахисних організацій-членів FIDH і через них – жертв порушень прав людини. FIDH також співпрацює з іншими місцевими партнерськими організаціями та рушіями змін.

Паризькі принципи (резолюція 48/134) – це принципи, що стосуються статусу національних правозахисних організацій. Вони були схвалені Генеральною асамблеєю 20 грудня 1993 року.

 © Символ розроблено Freepik з www.flaticon.com

Міжнародний координаційний комітет національних правозахисних організацій (МКК) – це міжнародна асоціація національних правозахисних організацій (НПО) з усього світу, створена у 1993 р. Комітет розвиває НПО згідно з Паризькими принципами і очолює підтримку та захист прав людини.

 

МКК:

 • Сприяє та забезпечує участь НПО в Раді ООН з прав людини та договірних органах
 • Заохочує співпрацю й обмін інформацією між НПО, в т.ч. на щорічних зустрічах і щодворічних конференціях
 • Здійснює акредитацію НПО згідно Паризьких принципів
 • Сприяє підвищенню ролі НПО в ООН, в окремих країнах і міжнародних організаціях
 • Пропонує розвиток можливостей у співпраці з Управлінням верховного комісара з прав людини (OHCR)
 • Допомагає НПО в умовах загроз
 • На запит може допомагати урядам створювати НПО

 

Регіональні мережі й форуми НПО

 • Європейська група національних правозахисних організацій
 • Азійсько-тихоокеанський форум
 • Мережа африканських правозахисних організацій
 • Мережа національних організацій з підтримки та захисту прав людини в Америці
 • Форум національних правозахисних організацій країн Співдружності
 • Арабо-європейський діалог з прав людини

 

В базі даних НПО Інституту Рауля Валленберга зберігається понад 1500 документів, що стосуються національних правозахисних організацій. Це матеріали НПО (річні звіти, тематичні вказівники й дослідження, національні запити тощо) і документи ООН, а також наукові статті про національні правозахисні організації. Завдання бази даних – зробити матеріали щодо НПО доступними ширшій аудиторії і загалом підтримати діяльність НПО в усьому світі. База даних також дозволяє НПО обмінюватись досвідом, а науковцям і дослідникам – оцінювати відповідні документи.

DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: 10 базових стандартів прав людини для правоохоронців

Ці «10 базових стандартів прав людини для правоохоронців» розробила Amnesty International спільно з політиками та експертами з різних країн. Вони грунтуються на стандартах ООН в галузі правоохоронної діяльності, кримінального судочинства і прав людини. Документ має підвищити обізнаність урядовців, депутатів парламентів, журналістів і неурядових організацій про деякі основоположні стандарти, які слід закладати в будь-якому поліцейському навчанні та поліцейській практиці.

Права людини в Україні

Веб-сторінка Amnesty International, присвячена Україні.

Інформаційно-ресурсний портал ПРООН, створений у співробітництві з Міністерством закордонних справ Данії.

Веб-сторінка Freedom House, присвячена Україні.

Сторінка Human Rights Watch, присвячена Україні. Див. також Human Rights Watch World Report 2015: Ukraine

Основні документи з прав людини в Україні: Національна стратегія України у сфері прав людини, затверджена указом Президента України № 501/2015

© Символ розроблено Freepik з www.flaticon.com

Гендер і сфера безпеки

Цей посібник є першою відповіддю на потребу в інформації та аналізі з гендерних питань і реформування сектору безпеки. Посібник має надати політикам і практикам практичне розуміння, чому гендерні питання важливі для реформування сектору безпеки і що можна зробити для їх поєднання. Реформування сектору безпеки завжди унікальне. Подані у посібнику стратегії та рекомендації не завжди можуть бути застосовані в наведеному вигляді й мають бути адаптовані до місцевих умов.

Підтримуючи прагнення до реформування сектору безпеки з урахуванням гендерних аспектів, Женевський центр демократичного контролю за збройними силами (DCAF), Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) і Міжнародний учбовий і науково-дослідний інститут з покращення становища жінок ООН (UN-INSTRAW, зараз входить до «ООН-жінки») в лютому 2008 р. видали Посібник з гендеру та реформування сектору безпеки.

 

Ці навчальні матеріали доповнюють Посібник з реформування сектору безпеки та гендеру. Вони призначені для викладачів гендерних дисциплін у сфері безпеки і допоможуть подати матеріали з гендерних дисциплін у сфері безпеки цікаво, з залученням аудиторії. Пакет навчальних ресурсів з гендерних дисциплін і реформування сектору безпеки містить багато вправ, тем для обговорення і прикладів, які ви можете адаптувати та включити до ваших навчань з реформування сектору безпеки. Зміст буде корисним також для викладачів гендерних дисциплін у сфері безпеки.

Підручник має на меті (a) краще охопити гендерні питання у професійній військовій освіті, та (b) покращити здатність експертів з гендеру доносити навчальний матеріал. Підручник намагається відповісти на питання, «чому» і «як» навчати стосовно гендеру та його ролі у війську.

У цьому підручнику узагальнені знання й досвід недопущення порушень і розгляду й контролю скарг у збройних силах з особливою увагою до гендерного аспекту. Підручник корисний для збройних сил, міністерств оборони, служб омбудсменів та інших організацій, які організують і контролюють такі аспекти діяльності збройних сил, як:

 • формування безпечного і недискримінаційного середовища для чоловіків та жінок у збройних силах;
 • розгляд випадків і скарг на гендерну дискримінацію, домагання, залякування та зловживання у збройних силах; та
 • моніторинг і контроль розгляду випадків і скарг на гендерну дискримінацію, домагання, залякування та зловживання у збройних силах

Настанова з самооцінки представляє користувачам процес оцінки установ сектору безпеки у вісім етапів. Далі користувачів заохочують розробити план дій з розвитку організації, контролювати й оцінювати його виконання. Для оцінки збирають інформацію про 16 «вимірів» гендерного реагування в таких галузях:

 

 • Ефективність роботи
 • Закони, політика та планування
 • Зв’язок з цивільною владою і місцевим населенням
 • Підзвітність і нагляд
 • Персонал
 • Внутрішня культура організації

Довідник, розроблений як доповнення до Посібника з гендерних питань та реформування сектору безпеки DCAF, ОБСЄ/БДІПЛ, UN-INSTRAW і Настанов з гендерної самооцінки DCAF, зосереджується на системному врахуванні гендерних аспектів у поліції та збройних силах. Глибше розглядаючи гендерне питання, підручник звертає увагу на органи зовнішнього нагляду, такі, як служби омбудсменів і національні правозахисні організації.

Нагляд над Сектором Безпеки

DCAF, Inter-Parliamentary Union (2003), Парламентський нагляд над сектором безпеки

Парламентам належить важлива роль у належному керівництві сектором безпеки та прозорому й підзвітному забезпеченні громадської безпеки. Підручник має вісім розділів, кожен – з кількох глав. Його можна читати двома шляхами. Прочитання всього підручника дасть найповніше розуміння питань безпеки та ролі парламентського нагляду. Можна також вибірково читати ті розділи й глави, які найбільше цікавлять користувача. Цьому допомагає покажчик і перехресні посилання. В підручнику є врізки, де пояснені складні питання основного тексту, наведені приклади законів чи правил і показані практики парламентського нагляду за сектором безпеки в різних країнах. Наприкінці більшості глав є розділ під назвою “що ви можете зробити як депутат”, де подані конкретні рекомендації. Проте, ці рекомендації слід виконувати з урахуванням національних умов.

DCAF, NATO (2015), Контроль і керівництво: Парламенти та урядування у секторі безпеки.

У цій, вже третій редакції довідника DCAF і парламентської асамблеї НАТО підкреслюється важлива роль, яку парламенти мають відігравати у забезпеченні демократичного нагляду за сектором безпеки. Оновлюючи базову інформацію про найкращі практики парламентського нагляду й керівництва сектором безпеки, видання звертає особливу увагу на оборонні питання і розглядає контрольну функцію парламенту у військово-політичному контексті. Воно адресоване демократичним інститутам країн-партнерів НАТО і знайомить з загальними принципами реформування сектору безпеки та основними механізмами й кращими практиками нагляду.

Hans Born (2013), Парламентський нагляд над сектором безпеки.

Це нове видання в серії публікацій з питань парламентської практики від Бюро підтримки парламентської демократії (Office for Promotion of Parliamentary Democracy, OPPD). Основне завдання цієї публікації – розглянути головні питання, що впливають на парламентський нагляд і загалом демократичне керівництво сектором безпеки в нових демократичний країнах.

DCAF, UNDP (2008), Громадський нагляд над сектором безпеки. Підручник для громадських організацій

Підручник дає системні інструкції громадським організаціям (ГО) про їхню роль у демократичному контролі над сферою безпеки. Хоча багато ГО допомагали реформуванню сектору безпеки в перехідних і пост-конфліктних країнах, їхній потенціал залишається значною мірою нереалізованим. Довгострокову роль ГО – підтримку демократично керованої сектору безпеки – у розвинених країнах і країнах, що розвиваються, теж іноді недооцінюють. Підручник адресовано насамперед громадським і неурядовим організаціям, а також демократичним інститутам, демократичним представникам, політикам, практикам реформування сектору безпеки, дослідникам, інститутами сектору безпеки, ЗМІ та міжнародним організаціям – партнерам ГО у питаннях демократичного керівництва сферою безпеки.

DCAF (2015), Навчальний посібник з доброчесності поліції.

Навчальний посібник з доброчесності поліції має допомогти міністерствам внутрішніх справ, поліцейським службам і навчальним закладам покращити можливості з навчання персоналу доброчесності. Посібник розповідає, як забезпечувати та підтримувати доброчесність організації шляхом ефективного планування й управління кадрами та процесами реформ.

DCAF (2012), Посібник з доброчесності поліції.

Посібник з доброчесності поліції має на меті допомогти поліцейським службам розробити ефективні заходи, щоб приборкати корупцію в поліції, краще боротись із злочинністю, підвищити громадську безпеку і зміцнити верховенство права та довіру суспільства до поліції. Глави посібника охоплюють різні теми – корупцію і здійснення поліцейських функцій, допомогу поліцейським у вирішенні етичних питань, внутрішній контроль, зовнішній нагляд і контроль, розбудову можливостей.

Born Hans, Wills Aidan, DCAF-Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands (2012),
Нагляд за розвідувальними службами: Посібник.

Посібник DCAF з нагляду за розвідслужбами – це збірник практичних брошур, які містять політичну інформацію про створення і зміцнення незалежних органів нагляду за державними організаціями, що займаються збором, аналізом, наданням і поширенням інформації з національної безпеки.

Комісар Ради Європи з прав людини (2015), Доповідь про ефективний демократичний громадський нагляд за національними службами безпеки.

Документ зосереджується на нагляді за державними органами, включаючи самостійні відомства й департаменти/підрозділи інших урядових відомств чи збройних сил, уповноважених збирати, аналізувати і поширювати інформацію в межах своїх держав, щоб обгрунтувати рішення політиків, воєначальників, слідчих поліції та прикордонних (митних) служб стосовно загроз національній безпеці та інших фундаментальних національних інтересів. Документ також містить ряд рекомендацій, виходячи з моментів, піднятих у документі Комісара Ради Європи з прав людини.

DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Розуміння підзвітності розвідки.

Довідник дає уявлення про те, як демократичні держави керують своїми розвідслужбами. У довіднику показано, як можна керувати розвідувальними службами, щоб забезпечити:

 • їхній дієвий внесок у безпеку держави та її населення,
 • Їхню підлеглість демократичному контролю,
 • їхню підзвітність населенню, і
 • їхню повагу до закону і прав людини.

Довідник дає короткі й прості відповіді на поширені запитання про діяльність розвідувальних служб, а також контроль і нагляд за цими організаціями.

DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Зібрання добрих практик для розвідслужб і нагляду за ними.

“Зібрання добрих практик правових та інституційних підвалин і заходів, що забезпечують дотримання прав людини розвідувальними органами при боротьбі з тероризмом, включаючи нагляд за ними” визначає міжнародні стандарти керівництва розвідкою.

Hans Born, Ian Leigh (2005), Забезпечення підзвітності розвідки: Правові стандарти та практика нагляду за розвідслужбами

У публікації описуються та оцінюються існуючі правові стандарти, що стосуються демократичної підзвітності розвідувальних служб. Публікація також наводить і рекомендує кращі практики, прийнятні як для перехідних країн, так і для усталених демократичних держав.

DCAF (2015), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Міжнародні стандарти фінансового нагляду у сфері безпеки

Посібник у доступній формі знайомить читачів з міжнародно прийнятими керівними принципами, стандартами та кращими практиками фінансового нагляду за інститутами сектору безпеки. Посібник дозволяє читачам:

 • Оцінювати ключові міжнародні стандарти бюджетної політики та аудиту в секторі безпеки;
 • Порівнювати існуючу практику та норми своїх країн з загальноприйнятими принципами бюджетної політики та аудиту;
 • Застосовувати міжнародні стандарти як основу для пропозицій політичним лідерам і членам парламенту з реформування пануючої системи фінансового нагляду в секторі безпеки своїх країн;
 • Відстежувати та оцінювати діяльність інститутів фінансового контролю у порівнянні з кращими міжнародними практиками.

 DCAF (2015), Фінансовий нагляд над сектором безпеки. Посібник для викладачів.

Посібник призначений для фінансових контролерів-практиків, які бажають:

 • Ознайомитись із кращими міжнародними практиками фінансового нагляду за сектором безпеки
 • Підвищити свій професіоналізм у фінансовому нагляді за інститутами сектору безпеки
 • Займати активнішу позицію при здійсненні фінансового нагляду за інститутами сектору безпеки
 • Зміцнити свій авторитет у контролі бюджетів і фінансових операцій інститутів сектору безпеки.

Європейські партнери проти корупції, Європейська мережа відповідальних за протидію корупції (2011), Стандарти антикорупційних органів.

В документі перелічено десять керівних принципів і параметрів незалежності органів боротьби з корупцією. Ці принципи й стандарти мають служити для організацій орієнтирами, а не зобов’язувати їх. Вони визнають наявність у світі багатьох різних підходів і, відповідно, націлені на врахування політико-правових систем, що склалися в окремих країнах та організаціях.

NATO-DCAF, (2010). Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі. Збірник прикладів позитивного досвіду.

Цей збірник є продуктом співпраці британського відділення Transparency International, програми НАТО «Партнерство заради миру» і DCAF. Збірник зосереджується на концепціях та інструментах, які забезпечують добрі практики оборонного керівництва й політики шляхом «розбудови доброчесності». Він розроблявся переважно як ознайомче й довідкове видання, але військові, цивільні працівники оборонного сектору, демократичні інститути та громадянське суспільство також знайдуть тут матеріали про розбудову доброчесності та антикорупційні заходи для своєї власної діяльності з керівництва безпекою.

OECD, UNODC, The World Bank, (2013), Підручник з етики та виконання заходів боротьби з корупцією для бізнесу.

Підручник розроблено в якості корисного практичного інструменту для компаній, які шукають підказок з дотримання, в одному зручному виданні. Підручник складається з трьох розділів. Перший розділ містить огляд міжнародних норм боротьби з корупцією, в рамках яких доводиться діяти компаніям, що займаються міжнародним бізнесом. У другому розділі коротко йдеться про те, як компанії можуть оцінити свій ризик, щоб розпочати розробку ефективної антикорупційної етики та програми її дотримання. Третій, найважливіший розділ узагальнює основні документи щодо ведення бізнесу.

OECD (2010), Настанови з кращих практик внутрішнього контролю, етики та виконання

Настанови з кращих практик адресовано компаніям при створенні та забезпеченні ефективності внутрішнього контролю, етики та програм дотримання або заходів попередження й виявлення підкупу іноземних посадовців при міжнародних оборудках. Настанови також адресовано бізнес-організаціям і професійним асоціаціям, які оцінюють таку діяльність компаній. В публікації визнається, що аби бути ефективними, такі програми або заходи мають бути пов’язані з загальною системою дотримання норм у компанії. Публікація покликана служити юридично необов’язковим дороговказом для компаній при створенні ефективних систем внутрішнього контролю, етики та програм дотримання або заходів попередження й виявлення хабарництва за кордоном.

OECD (2008), Глосарії ОЕСР. Корупція. Глосарій міжнародних стандартів кримінального права

Глосарій пояснює ключові елементи, потрібні для класифікації корупції як злочину, на основі трьох основних міжнародних конвенцій: Конвенція ОЕСР про боротьбу проти підкупу іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях; Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією Ради Європи, Конвенція ООН проти корупції. Конкретна мета цього Глосарію – допомогти країнам-учасницям Антикорупційної мережі ОЕСР у Східній Європі і Центральній Азії у намаганнях реформувати національне антикорупційне кримінальне законодавство згідно з вимогами вищезгаданих конвенцій. Він має компенсувати брак знань міжнародного права та останніх змін у міжнародних договорах, з чим можуть стикатись деякі законодавці. Глосарій має бути корисним правникам-практикам у будь-якій країні, які намагаються розвивати міжнародну співпрацю та внутрішні правила боротьби з корупцією.

Цей підручник є довідником наявних юридичних інструментів, новітніх законодавчих і політичних тенденцій та належних заходів і практик недопущення й придушення корупції. Підручник має підвищити обізнаність про міжнародні інструменти, доступні національним політикам і практикам боротьби з корупцією.

Ці настанови містять поради персоналу ОБСЄ на підтримку комплексних підходів до керівництва та реформування сектора безпеки. Мета такого підходу – допомогти перейти від фрагментарної підтримки, що дає обмежені результати, до практики взаємодоповнення. Це робиться, щоб забезпечити узгоджену й ефективну підтримку досягненню спільних стратегічних завдань керівництва та реформуванню сектора безпеки. Хоча настанови були розроблені для персоналу ОБСЄ, вони можуть бути актуальними й для інших національних і міжнародних діячів, які прагнуть здобути підтримку в керівництві та реформуванні сектора безпеки.

UN Inter-Agency SSR Task Force, Узагальнені технічні настанови з реформування сектору безпеки

Узагальнені технічні настанови ООН з реформування сектору безпеки – корисний інструмент для всіх зацікавлених у реформуванні сектору безпеки та демократичному керівництві сферою безпеки. Отже, мета Узагальнених технічних настанов – заохотити уніфікований підхід ООН до реформування сектору безпеки, встановивши спільні рамки підтримки ООН зусиллям країн з реформування сектору безпеки.

Незалежні Органи Нагляду

Мета ICOAF – впровадити кращі практики й досвід, що стосується мандату, повноважень і функціонування цих установ. Ініціатива поширюється також на держави, які не мають інститутів омбудсменів у війську, але виявили бажання вивчити досвід інших держав.

Тут міститься перелік законодавчих актів і документів, що стосуються національних правозахисних організацій в Україні.

Нагляд за Розвідкою

Born Hans, Wills Aidan, DCAF-Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands (2012), Нагляд за розвідувальними службами: Посібник.

Посібник DCAF з нагляду за розвідслужбами – це збірник практичних брошур, які містять політичну інформацію про створення і зміцнення незалежних органів нагляду за державними організаціями, що займаються збором, аналізом, наданням і поширенням інформації з національної безпеки.

 DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Розуміння підзвітності розвідки

Довідник дає уявлення про те, як демократичні держави керують своїми розвідслужбами. У довіднику показано, як керувати розвідслужбами, щоб забезпечити:

 • Активну роль у гарантуванні безпеки держави і її населення,
 • Демократичний контроль,
 • Підзвітність суспільству, і
 • Повагу до верховенства права і прав людини.

Довідник дає короткі прості відповіді на поширені запитання про діяльність розвідувальних служб, а також контроль і нагляд за цими організаціями.

DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Зібрання добрих практик для розвідслужб і нагляду за ними.

Це “Зібрання добрих практик, де показані правові та організаційні підвалини й заходи, що забезпечують дотримання прав людини розвідслужбами при боротьбі з тероризмом”, визначає міжнародні стандарти керівництва розвідкою.

DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Закон Канади про службу розвідки

У брошурі міститься Закон Канади про службу розвідки в оригіналі, а також положення цього законодавчого акту, згруповані за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко визначати конкретні питання, які має охоплювати законодавство про розвідслужби, і порівнювати різні закони за конкретними темами.

 DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Закон Нідерландів про служби розвідки та безпеки

У брошурі міститься Закон Нідерландів про служби розвідки та безпеки в оригіналі, а також положення цього законодавчого акту, згруповані за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко визначати конкретні питання, які має охоплювати законодавство про розвідслужби, і порівнювати різні закони за конкретними темами.

DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Закон Аргентини про національну розвідку

У брошурі міститься Закон Аргентини про національну розвідку 2001 р. та Положення про Закон Аргентини про національну розвідку 2002 р. в оригіналі, а також положення цих законодавчих актів, згруповані за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко визначати конкретні питання, які має охоплювати законодавство про розвідслужби, і порівнювати різні закони за конкретними темами.

Hans Born, Ian Leigh (2005), Забезпечення підзвітності розвідки: Правові стандарти та практика нагляду за розвідслужбами

У публікації описуються та оцінюються існуючі правові стандарти демократичної підзвітності розвідувальних служб. Публікація також наводить і рекомендує кращі практики, ефективні як для перехідних країн, так і для усталених демократичних держав.

Посібник містить кілька брошур, де наведені норми й стандарти, настанови та практичні приклади зразків законів у різних сферах законодавства про безпеку. Посібник насамперед адресовано тим, хто планує розробляти нове чи розвивати існуюче законодавство про сектор безпеки. Це депутати парламентів, держслужбовці, правники та неурядові організації. Посібник також може бути корисним співробітникам служб безпеки і як довідник – дослідниками і студентам, які цікавляться законодавством про сектор безпеки.

© Символ розроблено Freepik з www.flaticon.com

Інформаційно-ресурсний портал ПРООН з демократичного керівництва й миротворчості. Портал містить інформацію про ключові сфери застосування закону та правозахисну діяльність ПРООН і подає інструменти й ресурси, а також корисні посилання на інші теми, пов’язані з управлінням сектором безпеки.

Військова юстиція

DCAF (2011) Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Розуміння військової юстиції

Завдання цього довідника – надати читачам важливу інформацію про функцію та принципи військової юстиції у демократичному суспільстві. Довідник також зосереджується на політиці та ролі різних учасників формування організаційно-правової бази ефективної і прозорої системи військової юстиції. Посібник містить огляд різних систем військової юстиції та окреслює виклики, що стоять перед ними.

DCAF (2011) Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Закон ПАР про додаткові військово-дисциплінарні заходи

У брошурі міститься Закон ПАР про додаткові військово-дисциплінарні заходи в оригіналі, а також його статті за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко знаходити ті чи інші теми, які має охоплювати такий закон, і порівнювати різні моделі законів.

DCAF (2011) Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Військово-кримінальний кодекс Колумбії

У брошурі міститься Військово-кримінальний кодекс Колумбії, поданий за темами. Це дозволяє законодавцям легко знаходити ті чи інші теми, які має охоплювати такий закон, і порівнювати різні моделі законів.

Урядування у Секторі Безпеки

Академія Фольке Бернадотта (FBA) – шведська урядова установа, яка займається питаннями миру, безпеки та розвитку. Загальна місія Академії – підтримувати міжнародні миротворчі та антикризові операції. В галузі реформування сектору безпеки FBA пропонує:

 

 • Політика, дослідження та розробки
  FBA надає підтримку діяльності ЄС, ООН і ОБСЄ з розробки політики реформ сектору безпеки. FBA розробила інструмент оцінки потреб реформування сектору безпеки та підручник для радників з реформування сектору безпеки. Крім того, FBA підтримує міжнародні дослідження з реформування сектору безпеки.
 • Навчання
  FBA пропонує річний курс з реформування сектору безпеки, а також курси в Європейському коледжі безпеки та оборони. На запит FBA також пропонує спеціальне навчання реформуванню сектору безпеки.
 • Міжнародна діяльність
  FBA допомагає фахівцям з реформування сектору безпеки у міжнародних миротворчих місіях.
 • Співпраця                                                                                                  FBA координує мережу шведських урядових установ, що займаються питаннями, дотичними до реформування сектору безпеки. Вона також представляє Швецію в раді Міжнародної групи радників сектору безпеки (International Security Sector Advisory Team, ISSAT).

Мета ICOAF – впровадити кращі практики й досвід, що стосується мандату, повноважень і функціонування цих установ. Ініціатива поширюється також на держави, які не мають інститутів омбудсменів у війську, але виявили бажання вивчити досвід інших держав.

OSCE Polis – це цифрова бібліотека, де зібрано все про міжнародну допомогу в галузях охорони кордону, боротьби з тероризмом, кібербезпеки, поліції і загалом виконання закону. OSCE Polis надає інструмент роботи з інформацією, створений у відповідь на потреби персоналу операцій ОБСЄ на місцях, задіяного у правоохоронних заходах, і забезпечує:

 • Інформаційні ресурси — масив інформації про всі поліцейські заходи в рамках операцій ОБСЄ. Подає уроки, добрі практики та зовнішні джерела спеціалізованих знань;
 • База даних експертів — база даних міжнародних експертів в галузі правоохоронної діяльності, доступних для виконання короткотермінових завдань, оцінки потреб, планування початку нових місій чи інспекцій;
 • Календар подій — розділ, де наведені всі події та операції, пов’язані зі здійсненням поліцейських функцій органами ОБСЄ, з супровідними матеріалами. Календар подій тісно пов’язаний з цифровою бібліотекою і дає доступ до відповідних документів.

POLIS – це онлайновий ресурсний центр для поліції та правоохоронців, політологів, політиків, аналітиків і грантодавців у сфері здійснення поліцейських функцій та верховенства права, що допомагає їм планувати реформи та бачити реакцію на існуючі ініціативи.

Спеціальна міжвідомча група ООН з реформування сектору безпеки (United Nation’s Inter-Agency Task Force on Security Sector Reform, IASSRTF) об’єднує всі органи ООН, долучені до питань керівництва сферою безпеки. Спеціальна група була створена Генеральним секретарем ООН у 2007 р. для заохочення цілісного, комплексного й узгодженого підходу ООН до реформування сектору безпеки, що передбачає допомогу державам і суспільствам у створенні ефективних, інклюзивних і підзвітних інститутів безпеки з метою підтримки міжнародного миру й безпеки, сталого розвитку та прав людини для всіх.

Департамент миротворчих операцій (ДМО) десятиріччями допомагає реформуванню окремих компонентів сектору безпеки, зокрема поліції. ДМО з 2007 р. комплексно займається підтримкою цих зусиль на стратегічному рівні в усіх аспектах.
Підрозділ реформування сектору безпеки (Security Sector Reform Unit, SSRU) ДМО, що належить до Управління органів верховенства права та безпеки (Office of Rule of Law and Security Institutions), є мозковим і технічним центром реформування сектору безпеки для системи ООН, а також національних і міжнародних партнерів. Підрозділ відповідає за:

 • політичну, стратегічну й технічну допомогу при миротворчих операціях, що передбачає підтримку національних заходів реформування сектору безпеки;
 • допомогу керівникам ООН з метою інтеграції реформування сектору безпеки у загальну діяльність ООН;
 • роль світового центру передового досвіду завдяки розробці настанов і міжнародних норм;
 • розбудову зв’язків для реформування сектору безпеки для ООН.

Ініціатива прозорості та підзвітності – це об’єднання донорів, яке заохочує прозорість, підзвітність і залучення.

Публікація зосереджується на практичних аспектах демократичного керівництва оборонним сектором з позицій практиків. Описуючи простими термінами ключові питання, які військові фахівці мають вирішувати для доброго керівництва сектором оборони у військовому відомстві, книга дає уявлення про ці речі молодим військовим фахівцям у перехідних демократичних країнах. Її завдання – пояснити принципи та підходи до формування та реалізації політики безпеки та оборони, подати результати політичних досліджень і приклади кращих практик трансформації та керівництва установами сектору безпеки, організаційними процесами й ресурсами. Її цільова аудиторія охоплює практиків законодавчої і виконавчої гілок влади, фахівців з безпеки й оборони та громадські організації, які займаються підвищенням прозорості, підзвітності, дієвості та ефективності органів безпеки та оборони.

 

Див. також «Боротьба з корупцією і розбудова доброчесності»

Урядування у Секторі Безпеки та Правоохоронної Діяльності

DCAF (2015), Навчальний посібник з доброчесності поліції

Навчальний посібник з доброчесності поліції має допомогти міністерствам внутрішніх справ, поліцейським службам і навчальним закладам покращити можливості з навчання персоналу доброчесності. Посібник розповідає, як забезпечувати та підтримувати доброчесність організації шляхом ефективного планування й управління кадрами та процесами реформ.

DCAF (2012), Посібник з доброчесності поліції

Посібник з доброчесності поліції має на меті допомогти поліцейським службам розробити ефективні заходи, щоб приборкати корупцію в поліції, краще боротись із злочинністю, підвищити громадську безпеку і зміцнити верховенство права та довіру суспільства до поліції. Глави посібника охоплюють різні теми – корупцію і здійснення поліцейських функцій, допомогу поліцейським у вирішенні етичних питань, внутрішній контроль, зовнішній нагляд і контроль, розбудову можливостей.

DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Європейський кодекс поліцейської етики

Посібник містить Європейський кодекс поліцейської етики з коментарями та рекомендаціями. Європейський кодекс поліцейської етики разом з Настановами з демократичного здійснення поліцейських функцій (ОБСЄ) та 10 базовими стандартами прав людини для правоохоронців (Amnesty International) можна вважати основою міжнародних норм і стандартів демократичної поліції.

DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: 10 базових стандартів прав людини для правоохоронців

Ці «10 базових стандартів прав людини для правоохоронців» розробила Amnesty International спільно з політиками та експертами з різних країн. Вони грунтуються на стандартах ООН в галузі правоохоронної діяльності, кримінального судочинства і прав людини. Документ має підвищити обізнаність урядовців, депутатів парламентів, журналістів і неурядових організацій про деякі основоположні стандарти, які слід закладати в будь-якому поліцейському навчанні та поліцейській практиці.

 DCAF (2009), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Настанови міжнародних поліцейських стандартів з демократичного здійснення поліцейських функцій.

Посібник містить міжнародні стандарти й принципи демократичної поліції. Довідник має допомогти персоналу ОБСЄ, що займається справами поліції і правоохоронної діяльності, а також поліцейським і політикам, які працюють задля більш демократичного здійснення поліцейських функцій. Довідник є зразком належного здійснення поліцейських функцій і міжнародних стандартів. Публікація розповідає про завдання демократичних поліцейських служб і сил, важливість їх відданості верховенству права, поліцейській етиці і стандартам прав людини, сенс підпорядкування поліції закону і суспільству, якому вона служить, та необхідність її співпраці з громадами, розуміючи, що ефективна поліція неможлива без партнерства з населенням. Довідник також пояснює структурні та організаційні аспекти поліції, необхідні для створення й збереження демократичної поліції.

DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Модель поліцейського законодавства: Закон Швеції про поліцію

У брошурі міститься шведський закон про поліцію в оригіналі, а також його статті за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко знаходити ті чи інші теми, які має охоплювати закон про поліцію, і порівнювати різні моделі.

DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Модель поліцейського законодавства: Японський Закон про поліцію та Закон про виконання поліцейських обов’язків

У брошурі міститься японський закон про поліцію в оригіналі, а також його статті за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко знаходити ті чи інші теми, які має охоплювати закон про поліцію, і порівнювати різні моделі законів.

DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Модель поліцейського законодавства: Закон Південноафриканської Республіки про службу поліції № 68, 1995

У брошурі міститься Закон ПАР про додаткові військово-дисциплінарні заходи в оригіналі, а також його статті за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко знаходити ті чи інші теми, які має охоплювати такий закон, і порівнювати різні моделі законів.

  OHCHR (1997), «Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності: Кишенькова книжка з прав людини для поліції»

Ця «кишенькова книжка» розроблялась як зручний невеликий довідник для поліції, що займається законним і гуманним виконанням своїх життєво важливих функцій у демократичному суспільстві. Книжка містить сотні таких стандартів, викладених зрозуміло й предметно, з понад тридцяти міжнародних джерел.

Поліцейські операції ООН є елементом діяльності організації з попередження та відновлення після конфліктів. Поліцейські заходи ОБСЄ зосереджені на проблемах транснаціональної та організованої злочинності, незаконного переміщення наркотиків, зброї і людей, недотримання верховенства права і порушень прав людини. Заходи включають освіту й тренування поліції, здійснення поліцейських функцій у громадах, адміністративні та структурні реформи. Багато місій ОБСЄ на місцях реалізують власні програми реформування й розвитку поліції.

УНЗ – світовий лідер у боротьбі з наркоторгівлею та міжнародною злочинністю. Створене у 1997 р. шляхом об’єднання Програми ООН з контролю наркотиків та Центру попередження міжнародної злочинності, УНЗ діє в усіх регіонах світу через розгалужену мережу місій на місцях. УНЗ переважно займається:

 • Проектами технічної співпраці на місцях зі зміцнення можливостей країн-учасниць протидіяти незаконному обігу наркотиків, злочинності та тероризму
 • Дослідницько-аналітичною роботою для підвищення поінформованості та розуміння питань наркотиків і злочинності та розширення доказової бази для поліцейських і оперативних рішень
 • Нормотворчістю, для допомоги державам у ратифікації та виконанні відповідних міжнародних договорів, розробці національного законодавства стосовно наркотиків, злочинності та тероризму, та наданням секретарських і основних послуг передбаченим договорами керівним органам.

Інформаційний портал SHERLOC – це інструмент, покликаний спростити поширення інформації про впровадження Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності і протоколів до неї. На цьому порталі можна знайти приклади національних антикорупційних законів, а також інструменти зміцнення міжнародної співпраці у боротьбі з корупцією і організованою злочинністю та інші корисні ресурси. Портал містить базу прикладів, базу законодавства, базу бібліографії та перелік національних уповноважених органів. У базі прикладів міститься правова практика з корупції, фальшувань, кіберзлочинів, злочинів, пов’язаних з наркотиками, відмивання грошей, перешкоджання правосуддю, участі в організованих злочинних угрупованнях, піратства, незаконної переправки мігрантів, контрабанди зброї, культурних цінностей, незаконного обороту дикої флори й фауни, деревини, торгівлі людьми та інших злочинів. База законодавства – це електронне сховище законів, що стосуються положень Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності (UNTOC). База бібліографії – бібліографія з вижимкою основних статей з коментарями, що дозволяє пошук по країнах, методах досліджень і ключових словах. Перелік містить контактну інформацію про компетентні національні органи, уповноважені отримувати, реагувати й обробляти запити про допомогу з питань, пов’язаних з організованою злочинністю.

Ініціатива з повернення вкрадених активів (StAR) є спільним проектом групи Світового банку та Управління ООН з наркотиків та злочинності на підтримку міжнародних зусиль з припинення надання прихистку для корупційних коштів. StAR співпрацює з країнами, що розвиваються, і фінансовими центрами, щоб завадити відмиванню надходжень від корупції і допомогти більш системному і своєчасному поверненню вкрадених активів.

StAR об’єднує і допомагає урядам, регуляторним органам, грантодавцям, фінансовим установам і громадським організаціям, заохочуючи співпрацю і дії для обмеження, виявлення та повернення вкрадених активів.

Урядування у Секторі Безпеки та ЗМІ

IWPR підтримує місцевих репортерів, журналістів і громадських активістів у понад 30 країнах світу, що переживають конфлікти, кризи й трансформації. Він сприяє миру і належному врядуванню, розвиваючи можливості висловлення ЗМІ та громадянського суспільства. IWPR забезпечує навчання, підготовку і майданчики для професійних і громадських журналістів; розвиває інституційні можливості ЗМІ та громадських організацій; і співпрацює з незалежними та офіційними партнерами для усунення перешкод вільному волевиявленню, заохочення громадських обговорень і залучення громадян.

Законодавство про Сектор Безпеки

Венеціанська комісія затвердила Контрольний список з верховенства права. Контрольний список має забезпечити об’єктивну, ретельну, прозору й рівну оцінку дотримання верховенства права у певній країні. Тепер ті, хто хоче оцінити дотримання верховенства права у певній країні – парламенти та інші органи державної влади, громадянське суспільство, міжнародні організації – мають надійний інструмент для цього.

 

 

Мета програми Interpeace’s Constitution-Making for Peace – підтримати конституційні процеси, що ведуть до міцнішого миру. Програма просуває принципи місцевої відповідальності, залучення, гендерної рівності, участі й прозорості. Програма показує варіанти конституційного процесу, які сприяють національному діалогу, консенсусу, соціальній і політичній єдності, врегулюванню конфліктів, примиренню і зміцненню демократичних принципів, інститутів і верховенства права.

Міжнародний інститут демократії та електоральної підтримку (IDEA) – міжнародна організація, яка підтримує стабільну демократію в усьому світі. Місія IDEA – підтримка сталих демократичних змін шляхом надання порівняльної інформації, допомога демократичним реформам, вплив на політику і політиків.

Ця база даних містить фрагмент Бази даних стандартизації документів НАТО (NSDD) лише з чинними (поширеними) документами. Бюро стандартизації НАТО (NSO) – незалежне бюро НАТО, яке підпорядковується Комітету стандартизації (CS) у питаннях політики і керівництва та Військовому комітету (MC) у питаннях корпоративного нагляду і практичної стандартизації. Завдання NSO – керівництво стандартизацією в НАТО. Керівництво стандартизацією охоплює, зокрема, політику стандартизації; узгодження заходів НАТО зі стандартизації; норми та правила розробки, затвердження, поширення та підтримки впровадження продуктів стандартизації; допомогу органам постановки задач в керівництві стандартизацією; політики та вказівки з термінології, співпрацю з цивільними органами стандартизації; публікацію стандартів НАТО і заохочення стандартизації.

Посібник містить кілька брошур, де наведені норми й стандарти, настанови та практичні приклади зразків законів у різних сферах законодавства про безпеку. Посібник насамперед адресовано тим, хто планує розробляти нове чи розвивати існуюче законодавство про сектор безпеки. Це депутати парламентів, держслужбовці, правники та неурядові організації. Посібник також може бути корисним співробітникам служб безпеки і як довідник – дослідниками і студентам, які цікавляться законодавством про сектор безпеки.

© Символ розроблено Freepik з www.flaticon.com

DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Європейський кодекс поліцейської етики

Посібник містить Європейський кодекс поліцейської етики з коментарями та рекомендаціями. Європейський кодекс поліцейської етики разом з Настановами з демократичного здійснення поліцейських функцій (ОБСЄ) та 10 базовими стандартами прав людини для правоохоронців (Amnesty International) можна вважати основою міжнародних норм і стандартів демократичної поліції.

DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: 10 базових стандартів прав людини для правоохоронців

Ці «10 базових стандартів прав людини для правоохоронців» розробила Amnesty International спільно з політиками та експертами з різних країн. Вони грунтуються на стандартах ООН в галузі правоохоронної діяльності, кримінального судочинства і прав людини. Документ має підвищити обізнаність урядовців, депутатів парламентів, журналістів і неурядових організацій про деякі основоположні стандарти, які слід закладати в будь-якому поліцейському навчанні та поліцейській практиці.

DCAF (2009), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Настанови міжнародних поліцейських стандартів з демократичного здійснення поліцейських функцій

Посібник містить міжнародні стандарти й принципи демократичної поліції. Довідник має допомогти персоналу ОБСЄ, що займається справами поліції і правоохоронної діяльності, а також поліцейським і політикам, які працюють задля більш демократичного здійснення поліцейських функцій. Довідник є зразком належного здійснення поліцейських функцій і міжнародних стандартів. Публікація розповідає про завдання демократичних поліцейських служб і сил, важливість їх відданості верховенству права, поліцейській етиці і стандартам прав людини, сенс підпорядкування поліції закону і суспільству, якому вона служить, та необхідність її співпраці з громадами, розуміючи, що ефективна поліція неможлива без партнерства з населенням. Довідник також пояснює структурні та організаційні аспекти поліції, необхідні для створення й збереження демократичної поліції.

DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Модель поліцейського законодавства: Закон Швеції про поліцію

У брошурі міститься шведський закон про поліцію в оригіналі, а також його статті за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко знаходити ті чи інші теми, які має охоплювати закон про поліцію, і порівнювати різні моделі.

DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Модель поліцейського законодавства: Японський Закон про поліцію та Закон про виконання поліцейських обов’язків

У брошурі міститься японський закон про поліцію в оригіналі, а також його статті за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко знаходити ті чи інші теми, які має охоплювати закон про поліцію, і порівнювати різні моделі законів.

DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Модель поліцейського законодавства: Закон Південноафриканської Республіки про службу поліції № 68, 1995

У брошурі міститься Закон ПАР про додаткові військово-дисциплінарні заходи в оригіналі, а також його статті за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко знаходити ті чи інші теми, які має охоплювати такий закон, і порівнювати різні моделі законів.

DCAF (2011) Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Розуміння військової юстиції

Завдання цього довідника – надати читачам важливу інформацію про функцію та принципи військової юстиції у демократичному суспільстві. Довідник також зосереджується на політиці та ролі різних учасників формування організаційно-правової бази ефективної і прозорої системи військової юстиції. Посібник містить огляд різних систем військової юстиції та окреслює виклики, що стоять перед ними.

DCAF (2015), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Міжнародні стандарти фінансового нагляду у сфері безпеки

Посібник у доступній формі знайомить читачів з міжнародно прийнятими керівними принципами, стандартами та кращими практиками фінансового нагляду за інститутами сектору безпеки. Посібник дозволяє читачам:

 • Оцінити ключові міжнародні стандарти бюджетної політики та аудиту в секторі безпеки;
 • Порівняти існуючи практики та норми у своїх країнах з загальноприйнятими принципами бюджетної політики та аудиту;
 • Використовувати міжнародні стандарти як основу для пропозицій політичним лідерам і членам парламенту з реформування пануючих систем фінансового нагляду в секторі безпеки своїх країн;
 • Відстежувати та оцінювати діяльність інститутів фінансового контролю у порівнянні з кращими міжнародними практиками.

 DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Розуміння підзвітності розвідки

Довідник дає уявлення про те, як демократичні держави керують своїми розвідслужбами. У довіднику показано, як керувати розвідслужбами, щоб забезпечити:

 • Активну роль у гарантуванні безпеки держави і її населення,
 • Демократичний контроль,
 • Підзвітність суспільству, і
 • Повагу до верховенства права і прав людини.

Довідник дає короткі прості відповіді на поширені запитання про діяльність розвідувальних служб, а також контроль і нагляд за цими організаціями.

DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Зібрання добрих практик для розвідслужб і нагляду за ними

Це “Зібрання добрих практик, де показані правові та організаційні підвалини й заходи, що забезпечують дотримання прав людини розвідслужбами при боротьбі з тероризмом”, визначає міжнародні стандарти керівництва розвідкою.

DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Закон Канади про службу розвідки

У брошурі міститься Закон Канади про службу розвідки в оригіналі, а також положення цього законодавчого акту, згруповані за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко визначати конкретні питання, які має охоплювати законодавство про розвідслужби, і порівнювати різні закони за конкретними темами.

DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Закон Нідерландів про служби розвідки та безпеки

У брошурі міститься Закон Нідерландів про служби розвідки та безпеки в оригіналі, а також положення цього законодавчого акту, згруповані за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко визначати конкретні питання, які має охоплювати законодавство про розвідслужби, і порівнювати різні закони за конкретними темами.

DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: Закон Аргентини про національну розвідку

У брошурі міститься Закон Аргентини про національну розвідку 2001 р. та Положення про Закон Аргентини про національну розвідку 2002 р. в оригіналі, а також положення цих законодавчих актів, згруповані за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко визначати конкретні питання, які має охоплювати законодавство про розвідслужби, і порівнювати різні закони за конкретними темами.

Боротьба з Корупцією і Сфера Безпеки

Центр доброчесності в оборонному секторі є чудовим ресурсом для розбудови доброчесності в сфері оборони. Ця організація, що базується в Норвегії, пропонує на своєму веб-сайті різні інформаційні продукти, від курсів до публікацій. Розділ ресурсів веб-сайту CIDS може бути особливо корисним тим, хто хоче швидко проглянути основні джерела з цього питання.

Посібник містить практичні вказівки щодо різних шляхів боротьби з корупцією. Посібник узагальнює різні засоби підтримки створення здорових систем врядування, недопущення корупційних практик, виявлення корупції, покарання порушень і виправлення наслідків корупції.
Для кожного аспекту політики боротьби з корупцією користувачам пропонуються:

 • Пріоритетні контрольні списки
 • Вказівки з реалізації з прикладами успішної практики
 • Доступ до відповідних існуючих стандартів, інструментів, настанов, інструкцій, прикладів і розглядів, вироблених міжнародними та громадськими організаціями

Цей інструмент забезпечує відкриту й конкурентну подачу заявок при оборонних закупівлях. Портал підтримує Європейське оборонне агентство. Цей інструмент сприяє доброчесності рішень про закупівлі, роблячи їх більш прозорими.

Інструмент дозволяє міністерствам оборони країн-учасниць прозоро рекламувати свої можливості військових замовлень на одному європейському порталі оборонного бізнесу; надає європейським оборонним компаніям рівні можливості для оцінки можливостей військових замовлень; заохочує прозорість і конкуренцію, закладаючи підвалини для розвитку Європейського ринку військової техніки (EDEM).

Європейські партнери проти корупції (EPAC) – незалежна неформальна мережа, що об’єднує понад 60 органів протидії корупції та поліцейського нагляду країн-учасниць Ради Європи. EPAC дає практикам місце для обміну досвідом, пошуку можливостей і співпраці за межами національних кордонів при розробці спільних стратегій і високих професійних стандартів.

Група з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force, FATF) – міжурядовий орган, створений у 1989 р. міністрами її країн-учасниць. Завдання FATF – встановлювати стандарти та сприяти ефективній реалізації правових, регуляторних і оперативних заходів боротьби з відмиванням брудних грошей, фінансуванням тероризму та інших подібних загроз доброчесності міжнародної фінансової системи. Отже, FATF є «політичним органом», який генерує політичну волю, необхідну для проведення національних законодавчих і регуляторних реформ у цих галузях.

Група держав проти корупції (GRECO) була створена Радою Європи у 1999 р. для контролю дотримання державами антикорупційних стандартів цієї організації. Завдання GRECO – підвищити здатність її учасників боротись із корупцією, відстежуючи дотримання ними антикорупційних стандартів Ради Європи шляхом постійної взаємної оцінки і тиску колег. Група допомагає виявити недоліки національної антикорупційної політики, пропонуючи необхідні законодавчі, інституційні та практичні реформи. GRECO також дає можливість поширення найкращих практик недопущення й виявлення корупції.

Програма розбудови доброчесності надає практичні інструменти, які допоможуть країнам-учасницям підвищити доброчесність, прозорість і підзвітність і знизити ризик корупції у сфері оборони та безпеки. Програма заохочує добрі практики, процеси та методи і надає країнам цілеспрямовану підтримку у підвищенні ефективності органів оборони та безпеки.

Веб-портал програми НАТО з розбудови доброчесності. Ця програма надає практичні інструменти, які допоможуть країнам-учасницям підвищити доброчесність, прозорість і підзвітність і знизити ризик корупції у сфері оборони та безпеки. Програма підтримує добру практику, процеси та методики і надає країнам цілеспрямовану підтримку у підвищенні ефективності органів оборони та безпеки.

Програма розбудови доброчесності адаптована до національних потреб та вимог. Вона керується попитом, участь у ній добровільна. Програма відкрита для всіх союзників і партнерів НАТО (учасників Ради Євроатлантичного партнерства, Середземноморського партнерства, Стамбульської ініціативи співробітництва і партнерів в усьому світі). НАТО розглядає запити інших країн індивідуально.

Агентство забезпечення і закупівель НАТО (NSPA) – неприбуткова організація, що фінансується споживачами. NSPA є виконавчим органом Організації забезпечення і закупівель НАТО (NSPO), до якої входять усі 28 країн НАТО. NSPA об’єднує в одній організації служби тилового забезпечення і закупівель НАТО, пропонуючи учасникам цілісні варіанти рішень для різних країн. NSPA допомагає НАТО, використовуючи потенціал нових покупців і географічних регіонів та розвиваючи можливості у сферах:

 • Підтримки операцій та навчань,
 • Закупівлі систем та їх обслуговування протягом терміну експлуатації,
 • Постачання пального,
 • Стратегічних перевезень і запасів,
 • Тилового забезпечення і керівництва проектами.

Ініціатива партнерства проти корупції (PACI) – один з найпотужніших спільних міжвідомчих проектів Форуму зі створення прозорої концептуальної платформи за рахунок співпраці з бізнес-менеджерами, міжнародними організаціями та урядами у питаннях корупції, прозорості та ризиків нових ринків. Виходячи з визначених потреб та інтересів компаній-учасниць PACI, PACI намагається вирішувати проблеми боротьби з корупцією і дотримання норм на рівні галузі, регіону, країни та світу.

Бази даних СІПРІ можуть бути корисні для різних цілей. Насамперед вони сприяють прозорості й підзвітності військових витрат і можуть бути дуже цінними на етапах планування і складання бюджету. Вони також містять довідкову інформацію для аналізу плюсів і мінусів військових витрат.

Ця програма має на меті поінформувати про корупцію в оборонній сфері та надати практичні інструменти зменшення корупційних ризиків. Transparency International співпрацює з урядами та міжнародними організаціями з метою підвищення прозорості оборонних відомств, а також з компаніями ВПК для підвищення стандартів галузі при виконанні міжнародних військових контрактів і розвиває центри та міжнародні мережі досвіду боротьби з корупцією у військовій сфері.

Антикорупційний глосарій Transparency International – це відмінний цифровий ресурс. У глосарії зібрані, визначені й лаконічно, ясно та зручно подані поняття, що стосуються корупції. Завдяки дотепному викладенню Антикорупційний глосарій Transparency International може бути бажаним і корисним підручником для дуже широкої аудиторії.

Доброчесні договори – це інструмент уникнення корупції у держзамовленнях. Фактично це домовленість між урядовим відомством, що пропонує контракт, і компаніями, що претендують на нього, про відмову від хабарів, таємної змови та інших корупційних практик під час контракту. Для забезпечення підзвітності доброчесні договори також передбачають систему моніторингу, зазвичай з боку громадських організацій.

Ініціатива прозорості та підзвітності – це об’єднання донорів, яке заохочує прозорість, підзвітність і залучення.

«Відкритий уряд» – це багатостороння ініціатива, яка має на меті отримати конкретні зобов’язання урядів підтримувати прозорість, розширяти повноваження громадян, боротись із корупцією та опановувати нові технології кращого врядування.

УНЗ – світовий лідер у боротьбі з наркоторгівлею та міжнародною злочинністю. Створене у 1997 р. шляхом об’єднання Програми ООН з контролю наркотиків та Центру попередження міжнародної злочинності, УНЗ діє в усіх регіонах світу через розгалужену мережу місій на місцях. УНЗ переважно займається:

 • Проектами технічної співпраці на місцях зі зміцнення можливостей країн-учасниць протидіяти незаконному обігу наркотиків, злочинності та тероризму
 • Дослідницько-аналітичною роботою для підвищення поінформованості та розуміння питань наркотиків і злочинності та розширення доказової бази для поліцейських і оперативних рішень
 • Нормотворчістю, для допомоги державам у ратифікації та виконанні відповідних міжнародних договорів, розробці національного законодавства стосовно наркотиків, злочинності та тероризму, та наданням секретарських і основних послуг передбаченим договорами керівним органам.

Цей електронний посібник є спільним проектом Глобального пакту ООН та Управління ООН з наркотиків та злочинності. Він використовує шість інтерактивних навчальних модулів з метою кращого розуміння 10 принципів протидії корупції Глобального пакту ООН та Конвенції ООН проти корупції стосовно приватного сектору. Інструмент адресований всім, хто діє від імені компаній. Кожен модуль триває лише п’ять хвилин, навчаючи швидко та ефективно.

Це антикорупційний Інтернет-портал, розроблений УНЗ. Він включає юридичну бібліотеку, курси дистанційного навчання, пошукову систему з антикорупційної літератури та інші ресурси. Юридична бібліотека Конвенції ООН проти корупції (UNCAC) дає доступ до електронної бази даних з законодавства та юриспруденції UNCAC 175 країн, впорядкованої згідно з вимогами Конвенції. Портал TRACK узагальнює юридичні та інші знання про боротьбу з корупцією та повернення активів, що дає країнам-учасницям, борцям з корупцією та громадськості доступ до цієї інформації в одному вікні. Він включає також антикорупційну навчальну базу, де користувачі з усього світу можуть знайти й отримати доступ до аналітики організацій-партнерів.

Інформаційний портал SHERLOC – це інструмент, покликаний спростити поширення інформації про впровадження Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності і протоколів до неї. На цьому порталі можна знайти приклади національних антикорупційних законів, а також інструменти зміцнення міжнародної співпраці у боротьбі з корупцією і організованою злочинністю та інші корисні ресурси. Портал містить базу прикладів, базу законодавства, базу бібліографії та перелік національних уповноважених органів. У базі прикладів міститься правова практика з корупції, фальшувань, кіберзлочинів, злочинів, пов’язаних з наркотиками, відмивання грошей, перешкоджання правосуддю, участі в організованих злочинних угрупованнях, піратства, незаконної переправки мігрантів, контрабанди зброї, культурних цінностей, незаконного обороту дикої флори й фауни, деревини, торгівлі людьми та інших злочинів. База законодавства – це електронне сховище законів, що стосуються положень Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності (UNTOC). База бібліографії – бібліографія з вижимкою основних статей з коментарями, що дозволяє пошук по країнах, методах досліджень і ключових словах. Перелік містить контактну інформацію про компетентні національні органи, уповноважені отримувати, реагувати й обробляти запити про допомогу з питань, пов’язаних з організованою злочинністю.

Ініціатива з повернення вкрадених активів (StAR) є спільним проектом групи Світового банку та Управління ООН з наркотиків та злочинності на підтримку міжнародних зусиль з припинення надання прихистку для корупційних коштів. StAR співпрацює з країнами, що розвиваються, і фінансовими центрами, щоб завадити відмиванню надходжень від корупції і допомогти більш системному і своєчасному поверненню вкрадених активів.

StAR об’єднує і допомагає урядам, регуляторним органам, грантодавцям, фінансовим установам і громадським організаціям, заохочуючи співпрацю і дії для обмеження, виявлення та повернення вкрадених активів.

U4 пропонує відповідні антикорупційні матеріали, у т.ч. прикладні дослідження (показані по Темам), через потужний центр Інтернет-ресурсів. U4 також організує семінари в країнах і дистанційні курси заходів і стратегій боротьби з корупцією для агентств-партнерів.

Мета Стандартизованого інструменту звітності про військові витрати ООН – допомогти загальним зусиллям з розробки системи конкретних заходів для сприяння зменшенню військових витрат. Цей інструмент також сприяє прозорості у військових питаннях, що є важливим елементом створення атмосфери довіри між країнами світу. Стандартизований інструмент звітності про військові витрати ООН також зіграв важливу роль моделі для аналогічних документів звітності, зокрема в Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ).

Канадська база даних проектів ДПП – інструмент, розроблений канадською Радою державно-приватного партнерства. Цей інструмент дозволяє відстежувати поточні й минулі проекти, їх перебіг і стан. Проекти систематизовані за галузями та географічними регіонами. База даних охоплює проекти, виконувані Канадою в рамках державно-приватного партнерства, що сприяють прозорості й полегшують громадський нагляд.

Законодавчі інструменти

Інструмент взаємної правової допомоги на запит (MLA Tool) розроблено УНЗ для допомоги державам складати запити з метою спрощення і зміцнення міжнародної співпраці.

Інструмент MLA:

 • Практично не вимагає попередніх знань чи досвіду складання запитів про взаємну правову допомогу
 • Допомагає уникнути неповноти запитів про взаємну правову допомогу і таким чином мінімізує ризик затримки чи відмови
 • Легко адаптується до матеріального і процедурного права будь-якої країни
 • Дозволяє користувачу отримувати ключову інформацію про договори та національне законодавство
 • Має інтегровану систему відстеження випадків для вхідних і вихідних запитів

© Символ розроблено Freepik з www.flaticon.com

Публікації та Інші Інструменти

Кодекс поведінки APEC для бізнесу є практичним прикладом Кодексу антикорупційної поведінки.

Born Hans, Wills Aidan, (2012), Нагляд за розвідувальними службами: Посібник.

Посібник DCAF з нагляду за розвідслужбами – це збірник практичних брошур, які містять політичну інформацію про створення і зміцнення незалежних органів нагляду за державними організаціями, що займаються збором, аналізом, наданням і поширенням інформації з національної безпеки.

CIDS (2014), План дій з розбудови доброчесності. Підручник для практиків оборонних відомств

Підручник щодо планів дій з розбудови доброчесності має допомогти практикам оборонних відомств досягти реальних і тривких змін. Підручник показує, як практикам слід оцінювати корупційні ризики й усувати виявлені слабкі місця та недоліки. В публікації підкреслюється потреба керівництва та активної підтримки згори для надання чітких повноважень і пристосування обраного підходу до конкретних організаційних умов.

DCAF-NATO: Анкети самооцінки розбудови доброчесності та процес експертної оцінки. Інструмент діагностики національних оборонних відомств

Підручник з розбудови доброчесності містить анкету, вказівки щодо організації процесу в країні, зразок, який можна використати для інформування міністра оборони або керівника збройних сил про впровадження процесу експертної оцінки, та опис організації інспекції НАТО. Є окремий документ у форматі Word для фіксації результатів анкетування. Хоча він адресований переважно військовим, країна може застосувати процес самооцінки доброчесності і до інших міністерств та відомств сектору безпеки.

DCAF, Inter-Parliamentary Union (2003), Парламентський нагляд над сектором безпеки

Парламентам належить важлива роль у належному керівництві сектором безпеки та прозорому й підзвітному забезпеченні громадської безпеки. Підручник має вісім розділів, кожен – з кількох глав. Його можна читати двома шляхами. Прочитання всього підручника дасть найповніше розуміння питань безпеки та ролі парламентського нагляду. Можна також вибірково читати ті розділи й глави, які найбільше цікавлять користувача. Цьому допомагає покажчик і перехресні посилання. В підручнику є врізки, де пояснені складні питання основного тексту, наведені приклади законів чи правил і показані практики парламентського нагляду за сектором безпеки в різних країнах. Наприкінці більшості глав є розділ під назвою “що ви можете зробити як депутат”, де подані конкретні рекомендації. Проте, ці рекомендації слід виконувати з урахуванням національних умов.

DCAF, UNDP (2008), Громадський нагляд над сектором безпеки. Підручник для громадських організацій

Підручник дає системні інструкції громадським організаціям (ГО) про їхню роль у демократичному контролі над сферою безпеки. Хоча багато ГО допомагали реформуванню сектору безпеки в перехідних і пост-конфліктних країнах, їхній потенціал залишається значною мірою нереалізованим. Довгострокову роль ГО – підтримку демократично керованої сектору безпеки – у розвинених країнах і країнах, що розвиваються, теж іноді недооцінюють. Підручник адресовано насамперед громадським і неурядовим організаціям, а також демократичним інститутам, демократичним представникам, політикам, практикам реформування сектору безпеки, дослідникам, інститутами сектору безпеки, ЗМІ та міжнародним організаціям – партнерам ГО у питаннях демократичного керівництва сферою безпеки.

Європейські партнери проти корупції, Європейська мережа відповідальних за протидію корупції (2011), Стандарти антикорупційних органів.

В документі перелічено десять керівних принципів і параметрів незалежності органів боротьби з корупцією. Ці принципи й стандарти мають служити для організацій орієнтирами, а не зобов’язувати їх. Вони визнають наявність у світі багатьох різних підходів і, відповідно, націлені на врахування політико-правових систем, що склалися в окремих країнах та організаціях.

Hans Born, Ian Leigh (2005), Забезпечення підзвітності розвідки: Правові стандарти та практика нагляду за розвідслужбами.

У публікації описуються та оцінюються існуючі правові стандарти демократичної підзвітності розвідувальних служб. Публікація також наводить і рекомендує кращі практики, ефективні як для перехідних країн, так і для усталених демократичних держав.

Правила боротьби з корупцією МТП є наріжним каменем антикорупційних заходів МТП, будучи одночасно інструментом саморегулювання для бізнесу та дороговказом для зусиль урядів у боротьбі з вимаганням і хабарництвом.

Конвенція ООН проти корупції була схвалена резолюцією 58/4 Генеральної асамблеї 31 жовтня 2003 р. Мета цього довідника – допомогти країнам ратифікувати та впровадити Конвенцію, показавши законодавчі вимоги, завдання, що випливають з цих вимог, і різні методи розробки державами необхідного законодавства.

Кодекс поведінки НАТО слід застосовувати у поєднанні з Положенням НАТО про використання цивільного персоналу, іншими кадровими принципами та чинними національними положеннями щодо збройних сил.

NATO-DCAF, (2010). Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі. Збірник прикладів позитивного досвіду

Цей збірник – продукт співпраці британського відділення Transparency International, програми НАТО «Партнерство заради миру» і DCAF. Збірник зосереджується на концепціях та інструментах, які забезпечують добрі практики оборонного керівництва й політики шляхом «розбудови доброчесності». Він розроблявся переважно як ознайомче й довідкове видання, але військові, цивільні працівники оборонного сектору, демократичні інститути та громадянське суспільство також знайдуть тут матеріали про розбудову доброчесності та антикорупційні заходи для своєї власної діяльності з керівництва безпекою.

Цей підручник є довідником наявних юридичних інструментів, новітніх законодавчих і політичних тенденцій та належних заходів і практик недопущення й придушення корупції. Підручник має підвищити обізнаність про міжнародні інструменти, доступні національним політикам і практикам боротьби з корупцією.

Ці настанови містять поради персоналу ОБСЄ на підтримку комплексних підходів до керівництва та реформування сектору безпеки. Мета такого підходу – допомогти перейти від фрагментарної підтримки, що дає обмежені результати, до практики взаємодоповнення. Це робиться, щоб забезпечити узгоджену й ефективну підтримку досягненню спільних стратегічних завдань керівництва та реформуванню сектору безпеки. Хоча настанови були розроблені для персоналу ОБСЄ, вони можуть бути актуальними й для інших національних і міжнародних діячів, які прагнуть здобути підтримку в керівництві та реформуванні сектору безпеки.

Це – довідник як для членів, так і не-членів, який допоможе підвищити прозорість бюджетів своїх країн. Кращі практики наведені на прикладі конкретних звітів. Різні країни матимуть різні системи звітності й можуть мати різні пріоритети прозорості. Публікація грунтується на досвіді різних країн-учасниць.

OECD, UNODC, The World Bank, (2013), Підручник з етики та виконання заходів боротьби з корупцією для бізнесу.

Підручник розроблено в якості корисного практичного інструменту для компаній, які шукають підказок з дотримання, в одному зручному виданні. Публікація складається з трьох розділів. Перший розділ містить огляд міжнародних норм боротьби з корупцією, в рамках яких доводиться діяти компаніям, що займаються міжнародним бізнесом. У другому розділі коротко йдеться про те, як компанії можуть оцінити свій ризик, щоб розпочати розробку ефективної антикорупційної етики та програми її дотримання. Третій, найважливіший розділ узагальнює основні документи щодо ведення бізнесу.

OECD (2010), Настанови з кращих практик внутрішнього контролю, етики та виконання

Настанови з кращих практик адресовано компаніям при створенні та забезпеченні ефективності внутрішнього контролю, етики та програм дотримання або заходів попередження й виявлення підкупу іноземних посадовців при міжнародних оборудках. Настанови також адресовано бізнес-організаціям і професійним асоціаціям, які оцінюють таку діяльність компаній. В публікації визнається, що аби бути ефективними, такі програми або заходи мають бути пов’язані з загальною системою дотримання норм у компанії. Публікація покликана служити юридично необов’язковим дороговказом для компаній при створенні ефективних систем внутрішнього контролю, етики та програм дотримання або заходів попередження й виявлення хабарництва за кордоном.

OECD (2008), OECD Глосарії ОЕСР. Корупція. Глосарій міжнародних стандартів кримінального права

Глосарій пояснює ключові елементи, потрібні для класифікації корупції як злочину, на основі трьох основних міжнародних конвенцій: Конвенція ОЕСР про боротьбу проти підкупу іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях; Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією Ради Європи, Конвенція ООН проти корупції. Конкретна мета цього Глосарію – допомогти країнам-учасницям Антикорупційної мережі ОЕСР у Східній Європі і Центральній Азії у намаганнях реформувати національне антикорупційне кримінальне законодавство згідно з вимогами вищезгаданих конвенцій. Він має компенсувати брак знань міжнародного права та останніх змін у міжнародних договорах, з чим можуть стикатись деякі законодавці. Глосарій має бути корисним правникам-практикам у будь-якій країні, які намагаються розвивати міжнародну співпрацю та внутрішні правила боротьби з корупцією.

Принципи прозорості та доброчесності ОЕСР при лобіюванні допомагають керівникам вирішувати проблеми лобізму. Це єдині міжнародні принципи, що розглядають проблеми лобізму і показують, як досягти цілей прозорості та підзвітності при прийнятті державних рішень. Вони включені до стратегії ОЕСР з побудови більш потужної, справедливої та «чистої» економіки.

Стамбульський план боротьби з корупцією – це субрегіональна програма експертної оцінки, розпочата у 2003 р. в рамках Антикорупційної мережі. Програма підтримує антикорупційні реформи шляхом оцінки країн і постійного моніторингу виконання рекомендацій на впровадження Конвенції ООН проти корупції, інших міжнародні стандартів і передового досвіду. Ця програма:

 • розглядає організаційно-правові основи боротьби з корупцією і дає рекомендації
 • відстежує хід виконання рекомендацій

Результати обговорюють на щорічних зустрічах і публікують як звіти про виконання в країнах.

Міністерство оборони Норвегії (2011): Етичні настанови контакту з бізнесом і промисловістю

Міністерство оборони вперше видало “Етичні настанови контакту з бізнесом і промисловістю в оборонному секторі” у квітні 2007 р. Це оновлене видання настанов має на меті прояснити і спростити чинні правила. Перегляд здійснено в рамках Плану дій з відносин, етики та керівництва (AEL) Міністерства оборони.

Міністерство оборони Норвегії (2010): План дій з відносин, етики та керівництва

Персонал оборонного сектора Норвегії стикається з складнощами й дилемами етики та поведінки щодня: у військових операціях, у контактах і співпраці з бізнесом та іншими приватними і державними діячами, у дослідницькій діяльності або у щоденній роботі. Тому керівники й працівники мають завжди бути готові приймати вірні рішення. Останнє і є завданням публікації, у якій подано План дій з відносин, етики та керівництва.

Міністерство оборони Норвегії (2013): Основні цінності оборонного сектора Норвегії

Оборонний сектор Норвегії просуває певні загальні цінності – відкритості, широти мислення, поваги, відповідальності, хоробрості. Сектор включає Міністерство оборони і чотири підпорядкованих відомства: Збройні сили Норвегії, Управління військового майна Норвегії, Управління національної безпеки Норвегії та норвезьке відомство оборонних досліджень. Усі органи Міністерства оборони Норвегії мають дотримуватись системи цінностей, поданої у публікації.

Ділові принципи боротьби з хабарництвом первісно були розроблені спільними зусиллями участі компаній, неурядових організацій і профспілок, як інструмент допомоги підприємствам у пошуку ефективних підходів до боротьби з хабарництвом в усіх сферах їхньої діяльності. Ділові принципи мають створити систему, покликану допомогти підприємствам у розробці, плануванні та розвитку їхніх програм боротьби з хабарництвом. Ділові принципи відображають високий, але досяжний стандарт практики боротьби з хабарництвом. Вони стосуються підкупу державних чиновників, а також оборудок приватних компаній.

Ці Технічні настанови насамперед зосереджується на технічних порадах борцям з корупцією і владі, інструментах і прикладах кращих практик застосування статей Конвенції. Технічні настанови – це спроба показати політичні питання, інституційні аспекти та оперативні рамки повного й ефективного виконання положень Конвенції. Завдання настанов – надати ряд варіантів політики й міркувань, які кожна країна-учасниця могла б враховувати при виконанні Конвенції на національному рівні. Отже, настанови мають лише підняти й висвітлити питання такого виконання і жодним чином не можуть служити повним і вичерпним порадником для національних політиків, особливо з огляду на різницю правових систем і традицій та різної інституційної спроможності країн-учасниць.

UN Inter-Agency SSR Task Force, Узагальнені технічні настанови з реформування сектору безпеки.

Узагальнені технічні настанови ООН з реформування сектору безпеки – корисний інструмент для всіх зацікавлених у реформуванні сектору безпеки та демократичному керівництві сферою безпеки. Отже, мета Узагальнених технічних настанов – заохотити уніфікований підхід ООН до реформування сектору безпеки, встановивши спільні рамки підтримки ООН зусиллям країн з реформування сектору безпеки.

Підручник ООН з практичних заходів боротьби з корупцією для прокурорів і слідчих входить до ширшого пакету інформаційних матеріалів і ресурсів для країн, які розробляють і впроваджують стратегії боротьби з корупцією на всіх рівнях, а також для інших складових громадянського суспільства, зацікавлених у боротьбі з корупцією.

Довідник ООН з антикорупційної політики, який містить загальну характеристику огляду і масштабу проблеми корупції та опис основних елементів антикорупційної політики, буде корисним посадовцям і політичним керівникам.

Посібник ООН з протидії корупції містить докладний перелік конкретних інструментів для посадовців, які мають розробляти елементи національної антикорупційної стратегії і створювати з них загальну стратегічну систему, а також чиновників, які мають розробляти й застосовувати кожен елемент. У Посібнику розглянуті також практичні приклади як ілюстрацію використання окремих інструментів і їх поєднання на практиці. Вони показують, за яких умов конкретна програма працюватиме або не працюватиме, і як різні інструменти можна пристосувати чи змінити відповідно до обставин, у яких вони можуть бути використані.

У Збірнику міжнародно-правових документів з корупції для довідки зібрані всі основні відповідні світові та регіональні міжнародні договори, угоди, резолюції та інші документи. Вони містять юридично обов’язкові зобов’язання, а також деякі “м’які норми” чи нормативні документи, що можуть слугувати необов’язковими стандартами.

Мета цього довідника – допомогти й надати інформацію там, хто займається реформуванням і вдосконаленням систем судочинства своїх країн. Довідник ресурсів також має на меті допомогти організаціям з розвитку, міжнародним організаціям та іншим надавачам технічної допомоги, які надають підтримку цьому процесу.

У документі міститься практичний аналіз того, як установа може співпрацювати зі ЗМІ, щоб отримати підтримку громадськості у боротьбі з корупцією. Він задумувався як довідник, що має допомогти установам дізнатися, як подавати себе громадськості, як організувати роботу установи і як знайти союзників у пресі і загалом у суспільстві. Загалом цей документ має допомогти антикорупційним органам підвищити ефективність боротьби з корупцією.

Довідник подає довідковий матеріал для урядів, міжнародних організацій, приватного сектору, наукових кіл і громадянського суспільства з аналізом успішного досвіду забезпечення дотримання Статті 9 Конвенції ООН проти корупції, яка вимагає створення належних систем державних закупівель, а також належних систем управління державними коштами.

Завдання GAIN – узагальнити антикорупційні методики надання послуг для прискорення досягнення «Цілей розвитку тисячоліття» та цілей розвитку після 2015 року; підсилити державні та інституційні можливості з виконання Конвенції ООН проти корупції і недопущення корупції; пом’якшити ризики корупції у фінансуванні кліматичних заходів і використанні природних ресурсів; розширити участь суспільства, молоді та жінок для підвищення прозорості й підзвітності на національному та місцевому рівні; і покращити дієве управління та інституційну ефективність боротьби з корупцією.

Процес самооцінки згідно Конвенції ООН проти корупції – це можливість долучитись до національного діалогу з антикорупційної політики та програм і стимулювати антикорупційні реформи. Цей практичний довідник пропонує національним діячам методику здійснення всебічної активної самооцінки виконання Конвенції ООН проти корупції.

Документ пропонує практичні настанови практикам, які планують, виконують і поширюють оцінки та дослідження боротьби з корупцією. Для відповіді на робочі питання наслідків антикорупційних заходів можна використати ряд кількісних і якісних методів. Хоча деякі методи можуть дати точніші дані оцінки за інші, є баланс між точністю і затратами, бажаним і можливим. Донори мають визначити найкращу методику даного дослідження на основі питань оцінки, характеристик програми і наявності даних. При ретельному плануванні та достатніх ресурсах, донори можуть використати чимало методів, наведених у документі. Це має забезпечити надійніші результати і необхідні знання про те, що дає ефект у боротьбі з корупцією, закладаючи фундамент для більш ефективних антикорупційних ініціатив. U4 – це центр Інтернет-ресурсів для реформістів-практиків, які прагнуть ефективно вирішувати проблеми корупції у своїй роботі.

Узагальнені настанови з доброчесності групи Світового банку включають стандарти, принципи та елементи, визнані багатьма організаціями та установами як «добре врядування», антишахрайська і антикорупційна практика. Хоча вони стосуються насамперед «санкціонованих сторін», інших теж заохочують подумати про їх застосування. Вони не претендують на всеохопність, виключність чи обов’язковість; рішення про застосування цих Настанов або їх похідних слід приймати, виходячи з конкретної ситуації.

Закупівлі

Centre for Security Governance (2016), The Foundation for Defence Procurement Reform in Ukraine

Документ намагається дати схему керівництва реформуванням військових закупівель в Україні. Три «кити» реформування військових закупівель – це розробка стратегії розвитку ВПК, вибір стратегії військових закупівель і реформа військово-промислової бази. У документі стверджується, що українська програма озброєнь має ключове значення для оборонної стратегії, і реформування військово-промислової бази та процесу закупівлі основних систем допоможе реалізації стратегії.

DCAF (2009), Оборонний менеджмент: ознайомлення

Публікація зосереджується на практичних аспектах демократичного керівництва оборонним сектором з позицій практиків. Описуючи простими термінами ключові питання, які військові фахівці мають вирішувати для доброго керівництва сектором оборони у військовому відомстві, книга дає уявлення про ці речі молодим військовим фахівцям у перехідних демократичних країнах. Її завдання – пояснити принципи та підходи до формування та реалізації політики безпеки та оборони, подати результати політичних досліджень і приклади кращих практик трансформації та керівництва установами сектору безпеки, організаційними процесами й ресурсами. Її цільова аудиторія охоплює практиків законодавчої і виконавчої гілок влади, фахівців з безпеки й оборони та громадські організації, які займаються підвищенням прозорості, підзвітності, дієвості та ефективності органів безпеки та оборони.

DCAF (2015), Фінансовий нагляд над сектором безпеки. Посібник для викладачів.

Посібник призначений для фінансових контролерів-практиків, які бажають:

 • Ознайомитись із кращими міжнародними практиками фінансового нагляду за сектором безпеки
 • Підвищити свій професіоналізм у фінансовому нагляді за інститутами сектору безпеки
 • Займати активнішу позицію при здійсненні фінансового нагляду за інститутами сектору безпеки
 • Зміцнити свій авторитет у контролі бюджетів і фінансових операцій інститутів сектору безпеки.

Цей інструмент забезпечує відкриту й конкурентну подачу заявок при оборонних закупівлях. Портал підтримує Європейське оборонне агентство. Цей інструмент сприяє доброчесності рішень про закупівлі, роблячи їх більш прозорими.

Інструмент дозволяє міністерствам оборони країн-учасниць прозоро рекламувати свої можливості військових замовлень на одному європейському порталі оборонного бізнесу; надає європейським оборонним компаніям рівні можливості для оцінки можливостей військових замовлень; заохочує прозорість і конкуренцію, закладаючи підвалини для розвитку Європейського ринку військової техніки (EDEM).

NATO-DCAF (2010), Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі. Збірник прикладів позитивного досвіду

Цей збірник – продукт співпраці британського відділення Transparency International, програми НАТО «Партнерство заради миру» і DCAF. Збірник зосереджується на концепціях та інструментах, які забезпечують добрі практики оборонного керівництва й політики шляхом «розбудови доброчесності». Він розроблявся переважно як ознайомче й довідкове видання, але військові, цивільні працівники оборонного сектору, демократичні інститути та громадянське суспільство також знайдуть тут матеріали про розбудову доброчесності та антикорупційні заходи для своєї власної діяльності з керівництва безпекою.

Агентство забезпечення і закупівель НАТО (NSPA) – неприбуткова організація, що фінансується споживачами. NSPA є виконавчим органом Організації забезпечення і закупівель НАТО (NSPO), до якої входять усі 28 країн НАТО. NSPA об’єднує в одній організації служби тилового забезпечення і закупівель НАТО, пропонуючи учасникам цілісні варіанти рішень для різних країн. NSPA допомагає НАТО, використовуючи потенціал нових покупців і географічних регіонів та розвиваючи можливості у сферах:

 • Підтримки операцій та навчань,
 • Закупівлі систем та їх обслуговування протягом терміну експлуатації,
 • Постачання пального,
 • Стратегічних перевезень і запасів,
 • Тилового забезпечення і керівництва проектами.

Це – довідник як для членів, так і не-членів, який допоможе підвищити прозорість бюджетів своїх країн. Кращі практики наведені на прикладі конкретних звітів. Різні країни матимуть різні системи звітності й можуть мати різні пріоритети прозорості. Публікація грунтується на досвіді різних країн-учасниць.

Бази даних СІПРІ можуть бути корисні для різних цілей. Насамперед вони сприяють прозорості й підзвітності військових витрат і можуть бути дуже цінними на етапах планування і складання бюджету. Вони також містять довідкову інформацію для аналізу плюсів і мінусів військових витрат.

Ця програма має на меті поінформувати про корупцію в оборонній сфері та надати практичні інструменти зменшення корупційних ризиків. Transparency International співпрацює з урядами та міжнародними організаціями з метою підвищення прозорості оборонних відомств, а також з компаніями ВПК для підвищення стандартів галузі при виконанні міжнародних військових контрактів і розвиває центри та міжнародні мережі досвіду боротьби з корупцією у військовій сфері.

Довідник подає довідковий матеріал для урядів, міжнародних організацій, приватного сектору, наукових кіл і громадянського суспільства з аналізом успішного досвіду забезпечення дотримання Статті 9 Конвенції ООН проти корупції, яка вимагає створення належних систем державних закупівель, а також належних систем управління державними коштами.

Мета Стандартизованого інструменту звітності про військові витрати ООН – допомогти загальним зусиллям з розробки системи конкретних заходів для сприяння зменшенню військових витрат. Цей інструмент також сприяє прозорості у військових питаннях, що є важливим елементом створення атмосфери довіри між країнами світу. Стандартизований інструмент звітності про військові витрати ООН також зіграв важливу роль моделі для аналогічних документів звітності, зокрема в Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ).

Інші Ресурси – Україна

Ukraine Reform Monitor дає об’єктивні і неупереджені оцінки реформ в Україні в регулярних звітах і зведеннях, які готує колектив науковців, що працює в Україні.

Див. також: Ukraine Reform Monitor 2015

Український форум – це майданчик, що дає розуміння внутрішньої динаміки в основних галузях політики України.

Тут міститься перелік законодавчих актів і документів, що стосуються національних правозахисних організацій в Україні.

Портал reforms.in.ua має забезпечити підзвітність і прозорість розробки та впровадження реформ в Україні. Портал створено для залучення громадянського суспільства до розробки реформ, а також моніторингу і контролю їх впровадження.

Див. також: Reforms Progress Monitoring Report Q1. 2016.

Аналітичні Центри та Міжнародні Організації

© Символ розроблено Freepik з www.flaticon.com

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2023, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media