УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

Заходи боротьби з корупцією мають три основні виміри:

 • Доброчесність
 • Прозорість
 • Підзвітність

Згідно Плану дій з доброчесності CIDS, заходи боротьби з корупцією включають превентивні заходи, які зменшують «спокуси» і можливості для корупції та інших неетичних діянь. Вони також можуть включати попереднє впровадження норм і правил, тобто контроль, нагляд і розслідування можливих корупційних дій і корупціонерів, а також їх наступне переслідування у судовому порядку.

Що таке боротьба з корупцією?

Боротьба з корупцією і розбудова доброчесності – це дві сторони однієї медалі. У той час як у понятті “боротьба з корупцією” вбачається негативний відтінок, “розбудова доброчесності” говорить про більш позитивний вимір фактично того самого процесу. Згідно CIDS, доброчесність означає стійкість, незламність, функціональність, відповідність узгодженим принципам і стандартам. Отже, заходи розбудови доброчесності мають розвинути ці якості. Заходи боротьби з корупцією, як зазначено вище, включають позитивні й негативні процедури примусу, іншими словами, профілактичні та виправні заходи. Вони присутні і в програмах розбудови доброчесності.

Чому це важливо?

Корупція згубна для розвитку, доброго врядування і соціального добробуту країни. Корупція у секторі безпеки особливо небезпечна, бо на цю сферу загалом припадає значна частина бюджету. Це означає, що на інші важливі галузі, наприклад, освіти та охорони здоров’я, залишиться менше таких необхідних ресурсів. Наслідки корупції у секторі безпеки можуть призвести до небезпеки, регіональної нестабільності і підживлювати конфлікти. Тому боротьбу з корупцією слід вести в міжнародному масштабі, на основі регіональної та міжнародної співпраці. Більше того, успішні програми боротьби з корупцією розробляють і виконують комплексно, в ширших рамках доброго врядування. Будь-яка країна, що прагне мати функціональний, дієвий та ефективний сектор безпеки, повинна мати програму розбудови доброчесності (боротьби з корупцією).

Як це працює?

Є широкий спектр заходів, які можна здійснювати з метою попередження і боротьби з корупцією. Вони можуть бути примусовими й добровільними, профілактичними й виправними. В якості першого кроку будь-якої програми розбудови доброчесності/боротьби з корупцією потрібна ретельна оцінка ризику. Зокрема, DCAF, NАТО та CIDS видавали для цього опитувальники з самооцінки, настанови, посібники та інші довідники. Ці організації також організовували навчання з розробки та виконання програм і стратегій розбудови доброчесності та боротьби з корупцією. Після етапу оцінки ризиків слід розробити план або програму дій. Ці програми слід адаптувати до конкретних потреб та обставин. Але хоча програми розбудови доброчесності/боротьби з корупцією слід розглядати на індивідуальній основі, перелік напрямів роботи, технік, методів і кращих практик може бути спільним:
graphics-for-part-3-10-08-2016_2

 • Верховенство права
 • Ефективна правова база
 • Ефективні й незалежні судові інститути
 • Чіткі й лаконічні правила
 • Освіта й навчання розбудові доброчесності
 • Кодекси поведінки та настанови з етики
 • Системи найму та службового просування на основі заслуг і конкуренції
 • Прозорість (бюджети, зарплати, закупівлі, придбання, звітування про майно)
 • Відповідність систем бюджетного планування національним потребам і завданням (стратегії національної безпеки)
 • Договори про доброчесність
 • Підзвітність (ефективні, пропорційні та переконливі санкції)
 • Механізми нагляду (внутрішнього та зовнішнього)
 • Аудит
 • Омбудсмен
 • Механізми моніторингу
 • Механізми та захист інформаторів

Хто бере участь у заходах боротьби з корупцією?

Загалом заходи боротьби з корупцією є частиною ширшої політики доброго врядування і стосуються багатьох акторів. Враховуючи, що заходи розбудови доброчесності значною мірою зосереджуються на факторі поведінки, у цьому процесі задіяні актори від військовослужбовця (громадянина) до урядових, регіональних і міжнародних організацій. Окремі особи, зокрема, громадяни, військовослужбовці, інформатори, керівники, інспектори, омбудсмен тощо, всі відповідають за наступні кодекси поведінки та дії у відповідності зі стандартами доброчесності. Різні органи, зокрема, парламенти, урядові відомства та міністерства, служби омбудсменів, органи нагляду та аудиту тощо відповідають за роз’яснення, впровадження і нагляд за виконанням політик, планів, програм, законів і правил. Національні органи, такі, як уряд, військове відомство, приватні компанії, задіяні у закупівлях та інших процедурах, ЗМІ, наукові кола та громадські організації, теж відповідають за впровадження цінностей доброчесності, нагляд і контроль процесів та результатів. Нарешті, міжнародні органи, такі, як міжурядові та міжнародні організації, можуть давати вказівки та передавати передовий досвід.

graphics-for-part-3-10-08-2016_3

Основні джерела

Centre for Integrity in the Defence Sector. Criteria for good governance in the defence sector. International standards and principles (2015)

Centre for Integrity in the Defence Sector. Integrity Action Plan. A handbook for practitioners in defence establishments (2014)

CIDS (2015) Guides to Good Governance: Professionalism and integrity in the public service. No 1.

DCAF(2009), Backgrounder. Security Sector Governance and Reform. See new Backgrounder series here.

DCAF (2015), Parliamentary Brief: Building integrity in Defence.

NATO-DCAF, (2010). Building Integrity and Reducing Corruption in Defence. A Compendium of Best Practices.

Transparency International (2011). Building Integrity and Countering Corruption In Defence and Security. 20 Practical Reforms.

Додаткові джерела

Centre for Integrity in the Defence Sector: Guides to Good Governance

DCAF – UNDP (2008) Public Oversight of the Security Sector. A Handbook for Civil Society Organizations.

NATO (2015), Building Integrity Self-Assessment Questionnaire and Peer Review Process. A diagnostic tool for national defence establishments.

NATO (2012) Building Integrity Programme

NATO-DCAF (2009). Integrity Self-Assessment Process: A Diagnostic Tool for National Defence Establishments.

 

 

International Standards and Good Practices in the Governance and Oversight of Security Services

This collection of best practices analyses international standards and best practices in the governance and oversight of security services. The report consists of four chapters: (1) mandate and functions of security services; (2) executive control of s … read more

Conference Proceedings 5: Ombuds Institutions & Security Sector Governance

This publication offers the proceedings from Conference 5 on “The role of the ombuds Institutions in security sector governance”. The aim of the conference was to identify a range of priorities and recommendations for Ukraine. Key recommendations inclu … read more

Conference Proceedings 4: The Role of Media

This publication offers the proceedings of the Conference 4 “Security Sector Governance: The Role of Media”. Following to the previous conferences findings and recommendations, the forth multi-stakeholder conference was to examine current Ukraine’s sec … read more

Безпекові аспекти політичної децентралізації в Україні: Бачення, реалії та можливі наслідки

Це дослідження має на меті запропонувати аналіз безпекових аспектів двох підходів до визначення «децентралізації», які зараз існують в Україні. Один з них передбачений «Мінськими домовленостями», зокрема статтею 11 Комплексу заходів щодо виконання Мінс … read more

Conference Proceedings 6: Defence Production, Sales and Acquisitions

This publication offers the proceedings of Conference 6 on Security Sector Governance in Ukraine. The  conference focused on defence production, sales and acquisitions. The objective of the event was to identify current reform priorities and challenges … read more

Key Issues and Policy Recommendations, Conference 7

This publication offers the Key Issues and Policy Recommendations based on the results of the Seventh International Conference “Ukraine’s Civilian Security Sector: Reforms’ Progress and Challenges”. Conference Seven, following to the previous conferenc … read more

Key Issues and Policy Recommendations, Conference 6

This publication offers the Key Issues and Policy Recommendations based on the results of the Sixth International Conference “Security Sector Governance: Defence Production, Sales and Acquisitions”. Conference Six provided a platform to discuss state p … read more

Key Issues and Policy Recommendations, Conference 4

This publication offers the Key Issues and Policy Recommendations based on the results of the Forth International Conference “Security Sector Governance: the Role of the Media”. In established democracies, free and independent media play a crucial role … read more

Conference 6: Defence Production, Sales and Acquisitions.

The sixth multi-stakeholder conference addressing Ukraine’s security governance challenges will take place in Kiev between 1st and 2nd February. The conference will focus on defence production, sales and acquisitions. The objective of the event is to i … read more

Parliamentary Ethics Ukraine

Це дослідження, зосереджене на українському контексті, спрямоване на надання рекомен- дацій щодо існуючих кодексів поведінки. Паралельно це стосується останніх зусиль щодо за- твердження такого кодексу у Верховній Раді України. Сподіваємось, це буде ін … read more

Conference 5: Role of Ombuds Institutions in Security Sector Governance

The fifth multi-stakeholder conference on “The role of the ombuds Institutions in security sector governance” took place on 29-30 November 2016 in Kyiv.

Conference 5: The Role of Ombuds Institutions in Security Sector Governance

The fifth multi-stakeholder conference on “The role of the ombuds Institutions in security sector governance” took place on 29-30 November 2016 in Kyiv. The Ukrainian parliament commissioner for human rights opened the conference by clarifying the stat … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2022, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media