УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

Кодекси поведінки – це зведення правил і рекомендацій, що можуть бути запроваджені компаніями, національними та міжнародними організаціями, приватними установами тощо. Їхня мета – визначати поведінку учасників, впроваджуючи ідеали та цінності, визначаючи, що вважається моральним, етичним і гідним, даючи рекомендації і підтримку в делікатних ситуаціях і забезпечуючи канали для повідомлень про порушення. Вони покликані обмежити корупцію і допомогти у створенні більш етичних умов.

Що таке кодекси поведінки?

Кодекси поведінки у сфері оборони та безпеки ґрунтуються на специфічній корпоративній культурі військових та служб безпеки. Вони складаються з директив, норм і правил, які визначають етичну поведінку персоналу, як діяти у делікатних ситуаціях, що можуть призвести до корупції, і як повідомляти про корупційні дії інших осіб. Кодекси поведінки зазвичай складаються з переліку статей. Хоча в різних країнах вони можуть бути різними, спільними є:

 • Загальні принципи
 • Передбачені законом обов’язки посадових осіб/цивільного та військового персоналу
 • Етичне використання своїх владних повноважень
 • Конфлікти інтересів
 • Звітування про майно та прозорість
 • Отримання подарунків
 • Хабарництво
 • Підзвітність
 • Конфіденційна інформація
 • Конфліктуюча професійна/ділова/політична діяльність
 • Звітність
 • Діяльність/праця після закінчення державної служби

 

Кодекси поведінки можуть бути запроваджені на рівні організації, країни або на міжнародному рівні. Корупція часто перетинає національні кордони, тому варто створювати канали для міжнародної співпраці з цих питань. Кодекси поведінки, разом з іншими нормами, дають чудову можливість для цього. Вони утверджують важливість прозорості, звітування та міжнародної співпраці з правових питань.

Кілька корисних прикладів:

cc1 Кодекс поведінки ОБСЄ щодо військово-політичних аспектів безпеки – Кодекс поведінки міжнародного рівня. Він визначає обов’язки та керівні принципи країн-учасниць Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

cc2Ще одним прикладом міжнародного Кодексу поведінки є Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб ООН. Стислий і добре структурований зміст цього Кодексу може бути основою для розробки інших кодексів поведінки, адаптованих до конкретних умов.

cc3Зразковий Кодекс поведінки державних посадових осіб, розроблений Радою Європи в Рекомендації № R. (2000) 10, може служити для тієї ж мети.

cc4Крім того, ОЕРР видала Конвенцію про боротьбу проти підкупу іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях, що є важливим довідковим документом, коли йдеться про кодекси поведінки у сфері використання оборонних ресурсів.

cc5Нарешті, чудовим національним прикладом є норвезький Кодекс поведінки: Настанови з етики контакту з бізнесом і промисловістю в оборонному секторі. Цей стислий і ясний текст, виданий у 2011 р., добре проілюстровано і легко читати.

 

Чому вони важливі?

Кодекси поведінки та інші необов’язкові настанови мають важливе значення для інститутів сфери безпеки, бо більшість військових та інших службовців пишаються службою своїй країні та своєму відомству. Повага до ідеалів цього відомства теж є елементом військової культури. [1]

Форм корупції багато, хоча деякі з них можуть бути серйознішими за інші. Щоб нічого не переплутати і не обійти увагою, необхідно чітко зазначити, що очікується від персоналу, що прийнятно і неприйнятно, як уникнути конфліктних ситуацій і що робити в них. Все це має ґрунтуватись на загальному дотриманні встановлених стандартів поведінки. Старші офіцери та посадовці подають приклад, впроваджуючи кодекси поведінки, як центральний елемент організацій сфери безпеки.

Як вони працюють?

Згідно Transparency International, ідеальний фундамент для чиновників оборонних відомств і військовослужбовців включає три ключових елементи: правову базу з її етичними орієнтирами, кодекс поведінки, і систему цінностей. Правова база складається з системи правових норм, законів про державну службу, дисциплінарних та карних кодексів. Оскільки ці документи часто написані технічною мовою, для кращого розуміння вони мають супроводжуватись коментарями. Кодекс поведінки – це комплекс норм поведінки і спільних цінностей. Він має бути чітким, стислим і зрозумілим усім діячам сфери безпеки. Система цінностей – це самостійна чітка декларація, яка формулює загальні етичні принципи організації і доповнює кодекс поведінки. Її мають максимально поширити та пропагувати вищі керівники.[2]

Дієвість цих документів залежить від їх розуміння і зручності користування. Абсолютно необхідно подавати й вивчати їх на початкових етапах служби у сфері безпеки, з регулярним оновленням, організовуючи навчання з доброчесності для всього персоналу сфери безпеки.

Деякі ключові елементи Кодексу поведінки перелічені нижче так, як їх подає Transparency International у своєму міжнародному дослідженні:

ХАБАРНИЦТВО: Чітке пояснення, що вважається хабарництвом, і настанови, як діяти і до кого звертатись у разі пропозиції хабара; процедури офіційного повідомлення про хабарництво для розслідування та порядок сповіщення сторонніх слідчих.

ПОДАРУНКИ ТА ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ВИТРАТИ: Чітке визначення дозволених подарунків і правила їх прийняття; практичні вказівки з реальними прикладами; чіткі процедури для посадовців, що постають перед етичним вибором; зрозуміле підпорядкування; процедури поводження з подарунками.

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ: Чіткі вказівки для посадовців з оцінки наявності конфлікту; процедури повідомлення про потенційні конфлікти; процедури вирішення конфлікту інтересів.

ВИМОГИ ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ: Зобов’язання звертатись до попереднього працедавця по формальний дозвіл прийняти інші пропозиції найму (протягом 2-5 років); виключення прийому подарунків, не пов’язаних з офіційною роботою, від заборонених джерел (протягом 2 років після звільнення); повідомлення про такі подарунки.[3]

Успіх Кодексів поведінки залежить також від наявних механізмів звітності та консультацій, загального підходу до важливості етичної поведінки в установі та важливості сигналізації про хибну поведінку. Як підкреслює ОЕСР, повинні існувати ефективні засоби внутрішнього контролю, програми етики та дотримання норм, а також чітко сформульована і зрозуміла політика, що забороняє неетичну поведінку. Це має супроводжуватись потужною, явною і очевидною підтримкою та наполегливістю вищого керівництва.[4]

Хто бере участь у процесі?

Кодекси поведінки у сфері безпеки має розробляти та впроваджувати відомство сектору безпеки (Міністерство оборони, збройні сили, поліція, прикордонна служба та інші відомства сектору безпеки, а також державні та приватні компанії, що працюють в інтересах та з усіма відомства сектору безпеки тощо). Вони також повинні враховувати місцеві обставини і брати до уваги кращі національні та міжнародні практики та стандарти. Вони мають бути запроваджені на всіх рівнях ієрархії сфери безпеки і поширюватись на всі фірми, компанії та постачальників, з якими будуть вестися справи пізніше.

“Ethical Values” list source: Transparency International, Building Integrity and Reducing Corruption Risk in Defence Establishments. 2009.p 17 Second edition available here.

Ресурси

Centre for Integrity in the Defence Sector. Criteria for good governance in the defence sector. International standards and principles (2015)

Centre for Integrity in the Defence Sector. Integrity Action Plan. A handbook for practitioners in defence establishments (2014)

Centre for Integrity in the Defence Sector: Guides to Good Governance

CIDS (2015) Guides to Good Governance: Professionalism and integrity in the public service. No 1.

Council of Europe, 1999, Criminal Law Convention on Corruption.

Council of Europe, Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the financing of Terrorism.

Council of Europe, Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime.

Council of Europe, Recommendation No. R. (2000) 10 Model Code of Conduct for Public Officials

DCAF (2015), Parliamentary Brief: Building integrity in Defence.

DCAF – UNDP (2008) Public Oversight of the Security Sector. A Handbook for civil society organizations.

DCAF (2012), Ombuds Institutions for the Armed Forces: a Handbook.

DCAF Project: Ombuds Institutions for Armed Forces, List of publications.

IMF (2007) Code of Good Practices on fiscal transparency

NATO-DCAF, (2010). Building Integrity and Reducing Corruption in Defence. A Compendium of Best Practices.

NATO (2012) Building Integrity Programme

NATO (2015), Building Integrity Course Catalogue.

OSCE Code of Conduct on Politico- Military Aspects of Security

OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions.

Royal Norwegian Ministry of Defence (2011) Ethical guidelines for contact with business and industry in the defence sector.

Transparency International (2012). Building Integrity and Countering Corruption In Defence and Security. 20 Practical Reforms.

Transparency International (2012), Handbook on Building Integrity and Countering Corruption in Defence and Security.  Second Edition.

Transparency International, (2011) Codes of Conduct in Defence Ministries and Armed Forces. What makes a good code of conduct? A multi-country study.

UNDP-DCAF (2007) Monitoring and Investigating the security sector.

United Nations General Assembly Resolution A/RES/51/59, 28 January 1997, UN International Code of Conduct for Public Officials.

UN Office on Drugs and Crime, United Nations Convention against Corruption.

[1] NATO-DCAF, (2010). Building Integrity and Reducing Corruption in Defence. A Compendium of Best Practices.

[2] Transparency International, (2011) Codes of Conduct in Defence Ministries and Armed Forces. What makes a good code of conduct? A multi-country study.

[3] Там само, Template of Good Practice p 6.

[4] Див Annex II: Good practice guidance on internal controls, ethics, and compliance. In OECD, Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, 2011. p 30.

Parliamentary Ethics Ukraine

Це дослідження, зосереджене на українському контексті, спрямоване на надання рекомен- дацій щодо існуючих кодексів поведінки. Паралельно це стосується останніх зусиль щодо за- твердження такого кодексу у Верховній Раді України. Сподіваємось, це буде ін … read more

Довідник з реформування сфери безпеки. Поліція: функції та обов’язки за доброго керівництва сектором безпеки

Цей довідник з реформування сфери безпеки стосується функцій та обов’язків поліції в умовах доброго керівництва сектором. Через її особливі повноваження та близькість до населення, діяльність поліції щодня прямо впливає на безпеку людей і громад, а так … read more

Інтеграція гендерних питань у внутрішній нагляд за поліцією

Довідник, розроблений як доповнення до Посібника з гендерних питань та реформування сфери безпеки DCAF, ОБСЄ/БДІПЛ, UN-INSTRAW і Настанов з гендерної самооцінки DCAF , зосереджується на системному врахуванні гендерних аспектів у поліції та збройних сил … read more

Основні цінності оборонного сектора Норвегії

Оборонний сектор Норвегії просуває певні загальні цінності – відкритості, широти мислення, поваги, відповідальності, хоробрості. Сектор включає Міністерство оборони і чотири підпорядкованих відомства: Збройні сили Норвегії, Управління військового майна … read more

Підручник з етики та виконання заходів боротьби з корупцією для бізнесу

Підручник розроблено в якості корисного практичного інструменту для компаній, які шукають підказок з дотримання, в одному зручному виданні. Публікація складається з трьох розділів. Перший розділ містить огляд міжнародних норм боротьби з корупцією, в ра … read more

Навчальний посібник для міської поліції

Навчальний посібник для міської поліції розробили, щоб допомогти міській поліції країни з низькими й середніми доходами отримати знання та навички з профілактики злочинів. Посібник зосереджується на важливості профілактики та міжвідомчої співпраці для … read more

Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Європейський кодекс поліцейської етики

Посібник містить Європейський кодекс поліцейської етики з коментарями та рекомендаціями. Європейський кодекс поліцейської етики разом з Настановами з демократичного здійснення поліцейських функцій (ОБСЄ) та 10 базовими стандартами прав людини для право … read more

Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: 10 базових стандартів прав людини для правоохоронців

Ці «10 базових стандартів прав людини для правоохоронців» розробила Amnesty International спільно з політиками та експертами з різних країн. Вони грунтуються на стандартах ООН в галузі правоохоронної діяльності, кримінального судочинства і прав людини. … read more

Етичні настанови контакту з бізнесом і промисловістю в оборонному секторі

Міністерство оборони вперше видало «Етичні настанови контакту з бізнесом і промисловістю в оборонному секторі» у квітні 2007р. Це оновлене видання настанов має на меті прояснити і спростити чинні правила. Перегляд здійснено в рамках Плану дій з відноси … read more

План дій з відносин, етики та керівництва

Персонал оборонного сектора Норвегії стикається з складнощами й дилемами етики та поведінки щодня: у військових операціях, у контактах і співпраці з бізнесом та іншими приватними і державними діячами, у дослідницькій діяльності або у щоденній роботі. Т … read more

Настанови з доброї практики внутрішнього контролю, етики та відповідності

Настанови з доброї практики адресовано компаніям при створенні та забезпеченні ефективності внутрішнього контролю, етики та програм відповідності або заходів попередження й виявлення підкупу іноземних посадовців при міжнародних оборудках. Настанови так … read more

Довідник демократичної поліції

Довідник має допомогти персоналу ОБСЄ, що займається справами поліції і правоохоронної діяльності, а також поліцейським і політикам, які працюють задля більш демократичного здійснення поліцейських функцій. Довідник є зразком належного здійснення поліце … read more

Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності: Захалявна книжечка з прав людини для поліції

Ця «захалявна книжечка» розроблялась як зручний невеликий довідник для поліції, що займається законним і гуманним виконанням своїх життєво важливих функцій у демократичному суспільстві. Книжка містить сотні таких стандартів, викладених зрозуміло й пред … read more

Права людини та правоохоронна діяльність: Інструкція з навчання поліції правам людини

Цей підручник для інструкторів є одним із трьох складових пакету матеріалів з навчання поліції правам людини. Пакет навчання поліції також включає інструкції і «захалявну книжечку» з прав людини для поліції. Три елементи пакету мають доповнювати один о … read more

Кодекс поведінки щодо військово-політичних аспектів безпеки

Кодекс поведінки ОБСЄ щодо військово-політичних аспектів безпеки був схвалений у 1994р. Це політично обов’язковий документ. Він закликає до демократичного контролю не лише військових, а й інших сил безпеки, включаючи воєнізовані формування, поліцію і с … read more

Кодекс поведінки щодо військово-політичних аспектів безпеки

Кодекс поведінки ОБСЄ щодо військово-політичних аспектів безпеки був схвалений у 1994р. Це політично обов’язковий документ. Він закликає до демократичного контролю не лише військових, а й інших сил безпеки, включаючи воєнізовані формування, поліцію і с … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2022, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media