УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

Політика національної безпеки, або ж доктрина національної безпеки – це основа, що визначає, як країна гарантує безпеку держави та її громадян. Політика національної безпеки формально описує розуміння країною своїх керівних принципів, цінностей, інтересів, цілей, стратегічної ситуації, загроз, ризиків і викликів в розрізі захисту та підтримання національної безпеки. Політика національної безпеки зазвичай ґрунтується на конституції, засадничих документах і законодавстві країни. Політика роз’яснює дії та обов’язки державних інститутів у гарантуванні безпеки та забезпеченні верховенства права.[1]

Що таке політика національної безпеки?

Згідно зі Спеціальною групою ООН з реформування сфери безпеки, політика національної безпеки задає напрямок вирішення країною потреб безпеки народу й держави. Політика виражає погляди уряду та інших інститутів, а також потреби та уявлення людей і має форму документа з політики національної безпеки. Деякі країни мають не один документ політики національної безпеки, а кілька політичних документів, таких, як Біла книга з питань оборони, промови керманичів та інші відповідні документи. Політика національної безпеки має включати або передбачати розробку стратегії національної безпеки та оборони. Останні визначають конкретні методи виконання завдань безпеки та оборони, поставлених політикою національної безпеки.[2]

Чому це важливо?

Як зазначає Спеціальна група ООН з реформування сфери безпеки, політика національної безпеки, де розглядається її ефективність і підзвітність, важлива для легітимності інститутів безпеки та захисту громадян і їхніх прав. Політика національної безпеки тісно пов’язана з реформуванням сфери безпеки; вона визначає стратегічні засади здійснення та керівництва реформуванням сфери безпеки.[3] Оскільки політика національної безпеки ґрунтується на базових правових документах держави, розвиток політики національної безпеки також дає можливість переглянути і вдосконалити цю правову базу.

Як це працює?

Документи політики національної безпеки підлаштовані під конкретну країну. Проте, можна виявити й загальні риси. Політика національної безпеки, як правило, торкається принаймні трьох основних тем:

1) Роль держави у міжнародній системі

2) Уявлення про міжнародні виклики та можливості;

3) Обов’язки виконавців при розгляді цих викликів та можливостей.

Перший елемент визначає бачення державою міжнародної системи та ролі, яку держава відіграє в цій системі. Другий елемент оцінює існуючі та майбутні загрози й можливості (внутрішні та зовнішні). Третій елемент описує функції та обов’язки кожного виконавця.[4]

Документи політики національної безпеки загалом не дають конкретних рішень загроз чи проблем безпеки. Вони мають розглядатися у наступних стратегічних документах і на наступних етапах керівництва: планування безпеки та оборони, розробка програм та їх виконання.

В рамках розбудови доброчесності і доброго врядування в секторі оборони та безпеки слід дотримуватися таких принципів при розробці ефективної та демократичної політики національної безпеки:

  • Комплексний підхід до проблем, гарантів і заходів безпеки – кращий метод охопити найширше коло питань безпеки та оборони.
  • Для легітимної та ефективної політики національної безпеки важливе значення мають обговорення та консенсус.
  • Слід розглядати широке коло загроз, включаючи соціально-економічні загрози, природні лиха, тероризм тощо.
  • Необхідна ретельна оцінка наявних на даний момент засобів.
  • Важливе значення мають прозорість, моніторинг і підзвітність процесів і діячів.
  • У мінливому безпековому середовищі важливі гнучкість і готовність.
  • Політика національної безпеки має враховувати міжнародну ситуацію, діячів, стандарти та правила.
  • Необхідно дотримуватись міжнародного права.

 

Хто бере участь у процесі?

Загальний процес розробки політики національної безпеки має включати широке коло діячів. Хоча етапи розробки та затвердження відбуваються на найвищих щаблях влади, на етапах оцінки, дослідження та формулювання потрібні знання та участь усіх зацікавлених сторін, від громадських організацій, науковців, які здійснюють функції нагляду, і військовослужбовців та працівників служб безпеки на всіх рівнях, які виконують і першими відчувають вимоги та наслідки політики національної безпеки, до уряду, міністерств і парламенту, чия роль у нагляді за всім цим процесом надзвичайно важлива.

Ресурси

Centre for Integrity in the Defence Sector. Criteria for good governance in the defence sector. International standards and principles (2015)

Centre for Integrity in the Defence Sector: Guides to Good Governance

Centre for Integrity in the Defence Sector. Integrity Action Plan. A handbook for practitioners in defence establishments (2014)

DCAF (2008), National Security Policy Backgrounder. New edition available here.

DCAF (2009), Defence Reform. Backgrounder. New edition available here.

DCAF (2009), Police Reform. Backgrounder. New edition available here.

DCAF (2009), Security Sector Governance and Reform Backgrounder. New edition available here.

DCAF (2009), Security Sector Reform and Intergovernmental Organisations. Backgrounder. New edition available here.

DCAF (2015), Parliamentary Brief: Building integrity in Defence.

DCAF – UNDP (2008) Public Oversight of the Security Sector. A Handbook for civil society organizations.

Hari Bucur-Marcu, Philipp Fluri, Todor Tagarev (eds.) Defence Management: An Introduction. Security and Defence Management Series No1. DCAF (2009)

NATO-DCAF, (2010). Building Integrity and Reducing Corruption in Defence. A Compendium of Best Practices.

NATO (2012) Building Integrity Programme

OSCE Code of Conduct on Politico- Military Aspects of Security

Transparency International (2012). Building Integrity and Countering Corruption In Defence and Security. 20 Practical Reforms.

United Nations SSR task force, Security Sector Reform Integrated Technical Guidance Notes. 2012.

[1] Джерела: UN SSR Task Force (2012), Security Sector Reform. Integrated Technical Guidance Notes; DCAF (2008), National Security Policy Backgrounder. Нове видання тут

[2] United Nations SSR task force, Security Sector Reform Integrated Technical Guidance Notes. 2012. p 122-125.

[3] Ibid. p 121.

[4] DCAF (2008), National Security Policy Backgrounder. Нове видання тут.

Безпекові аспекти політичної децентралізації в Україні: Бачення, реалії та можливі наслідки

Це дослідження має на меті запропонувати аналіз безпекових аспектів двох підходів до визначення «децентралізації», які зараз існують в Україні. Один з них передбачений «Мінськими домовленостями», зокрема статтею 11 Комплексу заходів щодо виконання Мінс … read more

Key Issues and Policy Recommendations, Conference 6

This publication offers the Key Issues and Policy Recommendations based on the results of the Sixth International Conference “Security Sector Governance: Defence Production, Sales and Acquisitions”. Conference Six provided a platform to discuss state p … read more

Almanac on Security Sector Governance in Ukraine 2010

Editor(s): Merle Maigre and Philipp Fluri DCAF 2010 ISBN:978-92-9222-116-4 This Almanac forms the first English language collection of essays by Ukrainian civilian experts over-viewing Ukraine’s security sector agencies. The contributions reflect the g … read more

Оцивільнення міністерства оборони: Функціональний підхід до сучасного оборонного відомства

Ця праця має допомогти свідомому й конструктивному обговоренню того, як концептуалізувати «оцивільнення» міністерства оборони і керувати цим процесом в рамках загального реформування оборони. Документ пропонує методологічний підхід і містить ряд ідей, … read more

План дій з розбудови доброчесності. Підручник для практиків оборонних відомств

Підручник щодо планів дій з розбудови доброчесності має допомогти практикам оборонних відомств досягти реальних і тривких змін. Підручник показує, як практикам слід оцінювати корупційні ризики й усувати виявлені слабкі місця та недоліки. В публікації п … read more

Роль доброго врядування у просуванні прав людини

Концепції доброго врядування і прав людини доповнюють одна одну. Принципи прав людини визначають набір цінностей, якими мають керуватися уряди та інші соціально-політичні інституції. Вони також дають набір стандартів діяльності для їх оцінки. Крім того … read more

Оборонний менеджмент: ознайомлення

Ця публікація зосереджується на практичних аспектах демократичного керівництва обороною з погляду практиків. Описуючи простими термінами ключові питання, які мають вирішувати військові фахівці для забезпечення доброго керівництва оборонним сектором, кн … read more

Довідник ООН

Довідник ООН з антикорупційної політики, який містить загальну характеристику огляду і масштабу проблеми корупції та опис основних елементів антикорупційної політики, буде корисним посадовцям і політичним керівникам.

Розподіл ресурсів: Офіційний процес

У документі наведені офіційні механізми розподілу ресурсів, що використовуються в Пентагоні. Видання охоплює Спільну систему стратегічного планування; Систему планування, розробки програм і бюджетів; систему визначення вимог; і Систему організації заку … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2022, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media