УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

Згідно CIDS, підзвітність означає, що люди відповідають за свої дії і виконання своїх обов’язків. Підзвітність передбачає наявність систем контролю й перевірки та, у разі потреби, можливість заарештувати, притягнути до відповідальності і засудити порушників за незаконні чи корупційні дії. Весь персонал має відповідати згідно закону, незалежно від звання, статусу чи посади.[1]

Що таке підзвітність?

Марк Бовенс (Mark Bovens) розрізняє дві концепції підзвітності: підзвітність як якість і підзвітність як механізм. Підзвітність як якість означає набір стандартів для оцінки поведінки державних діячів. Підзвітність як механізм означає відносини, в рамках яких діяча може притягнути до відповідальності громада.[2]

Global Accountability Framework вирізняє чотири головні речі, які роблять організацію більш підзвітною: прозорість; участь (активне залучення внутрішніх і зовнішніх діячів до рішень і заходів, які на них впливають); оцінка (моніторинг і розгляд); і розгляд та реагування на скарги.[3]

Підзвітність є важливим елементом ініціатив з розбудови доброчесності та одним з ключових принципів доброго врядування. Відповідальний, здатний реагувати й демократичний сектор безпеки неможливо уявити без підзвітного персоналу, органів і процедур. Підзвітність, як олива в двигуні, забезпечує безперешкодне функціонування системи. Якщо, звичайно, така система існує. Ця система має включати комплекс незалежних та ефективних судових органів; механізми переслідування та санкцій; схеми інформування, моніторингу та нагляду, разом з міцним та активним громадянським суспільством.

Чому це важливо?

Підзвітність іде пліч-о-пліч із прозорістю, як нероздільні елементи доброго врядування в секторі безпеки. Підзвітність як якість надає легітимності офіційним особам та організаціям. Підзвітність як механізм важлива для уникнення корупції і забезпечення доброго врядування. Прозорість і підзвітність через правові та адміністративні канали, такі, як суд, арбітраж, аудитори, омбудсмени, інспектори та контролери, теж забезпечує стримування й противаги.[4]

Як це працює?

Урядовці, керівники служб безпеки, приватний сектор, громадські організації – всі вони підзвітні громадськості, а також інституціям.[5] Підзвітність може мати різні форми: доступності інформації для громадськості, аудиторських і моніторингових комітетів та інспекторів; консультацій за участі депутатів парламентів та інших представників громадськості у процесі прийняття рішень; прямих санкцій внаслідок певних рішень, наприклад, покарань, штрафів, судового переслідування тощо; і непрямих наслідків певних дій, наприклад, зменшення бюджетних асигнувань, зміни керівництва, кадрів, реструктуризації, негативного образу в очах громадськості та погіршення професійної репутації сектору оборони та безпеки.

Хто бере участь у підзвітності?

Підзвітність стосується організацій усіх рівнів сектору оборони та безпеки. Керівники, військовослужбовці та цивільний персонал відповідають за свої дії перед урядом, законом і судом, уповноваженими органами аудиту (нагляду) і насамперед – перед громадськістю. Вони мають надавати доступ до інформації для контролю та нагляду за ними, а також прозоро і стабільно звітувати перед владою за свою діяльність. Вони повинні погоджуватись з відповідними судовими процесами і наступними санкціями та покараннями.

Ресурси

Bovens Mark (2010), “Two Concepts of Accountability: accountability as a virtue and as a mechanism”. West European Politics, 33:5, pp 946-967. Available here.

Bonn International Center for Conversion (BICC) (2002), Voice and accountability in the security sector. Paper 21.

Born Hans, Wills Aidan, DCAF-Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands (2012), Overseeing Intelligence Services: a Toolkit.

Centre for Integrity in the Defence Sector (2015) Criteria for good governance in the defence sector. International standards and principles (2015)

Centre for Integrity in the Defence Sector: Guides to Good Governance

Centre for Integrity in the Defence Sector. Integrity Action Plan. A handbook for practitioners in defence establishments (2014).

DCAF (2015) International Standards of Financial Oversight in the Security Sector. 7.2 Toolkit- Legislating for the Security Sector.

DCAF (2008), National Security Policy Backgrounder. New edition available here.

DCAF (2009), Defence Reform. Backgrounder. New edition available here.

DCAF (2009), Police Reform. Backgrounder. New edition available here.

DCAF (2009), Security Sector Governance and Reform Backgrounder. New edition available here.

DCAF (2009), Security Sector Reform and Intergovernmental Organisations. Backgrounder. New edition available here.

DCAF (2006) Parliament’s role in Defence Procurement. DCAF Backgrounder. New edition available here.

DCAF (2006) Parliament’s role in Defence Budgeting. DCAF Backgrounder. New edition available here.

DCAF (2006) Parliamentary Oversight of Intelligence Services. DCAF Backgrounder. New edition available here.

DCAF (2006) Parliamentary Committees on Defence and Security. DCAF Backgrounder. New edition available here.

DCAF (2015), Parliamentary Brief: Building Integrity in Defence.

DCAF – UNDP (2008) Public Oversight of the Security Sector. A Handbook for Civil Society Organizations.

DCAF (2009), Defence Management: an Introduction. Security and Defence Management Series No. 1.

IISS Military Balance

Ivanov Tilcho, « Transparency of Defence Policy in Progress », Information and Security. An International Journal. Vol. 11, 2003. pp 55-72.

NATO-DCAF, (2010). Building Integrity and Reducing Corruption in Defence. A Compendium of Best Practices.

NATO (2012) Building Integrity Programme

Nicolas Masson, Lena Andersson, Mohammed Slah Aldin, DCAF (2013) Strengthening Financial Oversight in the Security Sector.

OECD (2002) Best Practices for Budget Transparency

OSCE Code of Conduct on Politico- Military Aspects of Security

SIPRI Arms Transfer Database

Transparency International (2013) Watchdogs ? The quality of legislative oversight of defence in 82 countries. Government Defence and-corruption index.

Transparency and Accountability Initiative.

Transparency International. International Defence and Security Programme.

The World Bank (1988), Public Expenditure Management Handbook.

Transparency International (2012). Building Integrity and Countering Corruption In Defence and Security. 20 Practical Reforms.

Transparency and Accountability Initiative.

Transparency International. International Defence and Security Programme.

United Nations SSR task force, Security Sector Reform Integrated Technical Guidance Notes. 2012.

UN Instrument for Standardized International Reporting of Military Expenditures.

[1] Source: CIDS (2015), Integrity Action Plan: a handbook for practitioners in defence establishments. p 8.

[2] Bovens Mark (2010), “Two Concepts of Accountability: accountability as a virtue and as a mechanism”. West European Politics, 33:5, pp 946-967. Тут.

[3] Там само. p 959.

[4] Там само. p 955.

[5] Valeri Ratchev, « Governance, Management, Command, Leadership: setting the context for studies of defence management » in DCAF (2009), Defence Management: an Introduction.

Key Issues and Policy Recommendations, Conference 4

This publication offers the Key Issues and Policy Recommendations based on the results of the Forth International Conference “Security Sector Governance: the Role of the Media”. In established democracies, free and independent media play a crucial role … read more

Parliamentary Ethics Ukraine

Це дослідження, зосереджене на українському контексті, спрямоване на надання рекомен- дацій щодо існуючих кодексів поведінки. Паралельно це стосується останніх зусиль щодо за- твердження такого кодексу у Верховній Раді України. Сподіваємось, це буде ін … read more

Настанови з доброго врядування: Доступ до інформації та обмеження публічної прозорості

Настанови з доброго врядування – це серія брошур, у кожній з яких розглядається окрема тема, важлива для доброго керівництва оборонним сектором. Головний мотив системного заохочення доброчесності – зменшити ризик корупції та інших неетичних дій при під … read more

Глобальна антикорупційна ініціатива (GAIN)

Завдання GAIN – узагальнити антикорупційні методики надання послуг для прискорення досягнення «Цілей розвитку тисячоліття» та цілей розвитку після 2015 року; підсилити державні та інституційні можливості з виконання Конвенції ООН проти корупції і недоп … read more

Принципи прозорості та доброчесності при лобіюванні

Принципи прозорості та доброчесності ОЕСР при лобіюванні допомагають керівникам вирішувати проблеми лобізму. Це єдині міжнародні принципи, що розглядають проблеми лобізму і показують, як досягти цілей прозорості та підзвітності при прийнятті державних … read more

Нагляд за розвідувальними службами: Посібник №1

Посібник DCAF з нагляду за розвідслужбами – це збірник брошур (інструментів), що містить політичну інформацію про створення і зміцнення незалежних органів нагляду за державними організаціями, що займаються збором, аналізом, наданням і поширенням інформ … read more

Підручник з підзвітності, нагляду та доброчесності поліції

Цей підручник є одним з практичних інструментів, розроблених УНЗ для допомоги країнам у впровадженні верховенства права та плануванні реформи кримінального судочинства. Він має допомогти країнам у створенні ефективних систем нагляду і підзвітності у їх … read more

Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Зміцнення фінансового контролю в сфері безпеки

Інструментарій містить ряд брошур англійською, французькою та арабською мовами, де подані норми, стандарти, настанови та практичні приклади зразків законів у різних сферах законодавства про безпеку. Деякі публікації Інструментарію стосуються міжнародни … read more

Парламентський нагляд за службами безпеки й розвідки в Європейському Союзі

В цьому дослідженні оцінюється нагляд за службами національної безпеки та розвідки з боку парламентів і спеціалізованих непарламентських органів нагляду з метою визначення добрих практик, які слугують інформаційною базою для вироблення підходу Європарл … read more

Настанови з доброї практики внутрішнього контролю, етики та відповідності

Настанови з доброї практики адресовано компаніям при створенні та забезпеченні ефективності внутрішнього контролю, етики та програм відповідності або заходів попередження й виявлення підкупу іноземних посадовців при міжнародних оборудках. Настанови так … read more

Кодекс добрих практик фінансової прозорості

Цей Кодекс добрих практик показує, якого рівня прозорості мають прагнути уряди та їхні фінансової органи. Кодекс роз’яснює функції та обов’язки, відкриті бюджетні процедури, оприлюднення інформації і гарантії доброчесності.

Підзвітність спецслужб: правові норми, досвід і рекомендації

У публікації класифікуються й оцінюються існуючі правові стандарти демократичної підзвітності служб розвідки. Публікація також наводить і рекомендує кращі практики, ефективні як для перехідних країн, так і для усталених демократичних держав.

Підручник з керівництва державними витратами

Підручник дає базу для роздумів про те, як уряди можуть забезпечити якісне виконання бюджету, і наводить основні елементи добре функціонуючої системи керівництва державними витратами. Підручник показує важливість узгодження бюджету з іншими урядовими с … read more

Підручник з керівництва державними витратами

Підручник дає базу для роздумів про те, як уряди можуть забезпечити якісне виконання бюджету, і наводить основні елементи добре функціонуючої системи керівництва державними витратами. Підручник показує важливість узгодження бюджету з іншими урядовими с … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2022, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media