УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

Доброчесність означає чесне й повне виконання своїх обов’язків. Процес можна вважати доброчесним, якщо він працює як слід і вписується в загальну систему, частиною якої він є. Організація доброчесна, якщо її діяльність підзвітна і компетентна, без витрат ресурсів на нечесні особисті потреби. Людина доброчесна, якщо вона робить свою справу компетентно, чесно і повністю. Доброчесність зазвичай оцінюють за допомогою перевірок та досліджень.

Що таке розбудова доброчесності?

Розбудова доброчесності є важливим елементом стратегій доброго врядування, що лежать в основі реформування сфери безпеки. Реформування сфери безпеки – це процес політичних і технічних реформ з метою покращення функціонування сектору безпеки. НАТО на сьогодні є однією з провідних організацій у справі розбудови доброчесності, з її програмою розбудови доброчесності – створення можливостей і практичних інструментів, які допомагають країнам зміцнити доброчесність, прозорість і підзвітність та знизити ризик корупції в секторі оборони та безпеки

Чому це важливо?

Корупція є суттєвою перешкодою для розвитку, безпеки та стабільності сучасних суспільств. Вона знижує довіру до державних установ і підриває боєздатність збройних сил. Корупція у сфері безпеки покладає важкий тягар на інші сфери життя суспільства. Вона відволікає кошти держбюджету, не даючи вкладати їх в освіту, охорону здоров’я, інновації та розвиток. Корупція також знижує боєздатність війська і підриває оборонні можливості країни.

Як це працює?

Програми розбудови доброчесності є елементом ширшого реформування сфери безпеки. Крім того, реформування сфери безпеки має доповнювати загальний рух – на національному рівні – до доброго врядування та боротьби з корупцією. Існує ряд заходів та інструментів розбудови доброчесності у сфері безпеки. Успішні програми розбудови доброчесності мають бути якомога повнішими, в той же час залишаючись реалістичними, з досяжними цілями, узгодженими з конкретною ситуацією.

  • Оцінка ризиків і план дій

Перший крок до розбудови доброчесності – виявити та оцінити ризики корупції і розробити план (стратегію) їх подолання. Урядам і фахівцям з безпеки доступні інструменти оцінки та планування, такі, як NATO-DCAF Integrity Self-Assessment Process і CIDS-TI Integrity Action Plan.

  • Повна правова база

Важливим елементом розбудови доброчесності є належна нормативно-правова база, на додачу до кодексів поведінки та настанов з етики.

  • Належне бюджетне планування

Багато уваги слід приділяти системі бюджетного планування. Вона має відповідати загальній стратегії національної безпеки в середньо- або довгостроковому плані.

  • Навчання та освіта

Освіта дуже важлива на всіх рівнях ієрархії сфери безпеки. Тому потрібна ретельна увага до навчання військового та цивільного персоналу сфери безпеки питанням розбудови доброчесності. Існує ряд програм і курсів розбудови доброчесності, розроблених для військового та цивільного персоналу НАТО, DCAF, CIDS, Королівською військовою академією та іншими військовими організаціями і службами.

  • Контроль та нагляд

Щоб гарантувати успіх довгострокових зусиль з розбудови доброчесності, необхідно створити систему нагляду. Вона може включати механізми внутрішнього та зовнішнього нагляду, до яких входять інспектори, комітети з нагляду, аудитори та омбудсмен. Важлива роль у цьому процесі належить депутатам парламенту та уряду. Громадянське суспільство та ЗМІ повинні мати доступ до інформації і право контролювати сектор безпеки, щоб створити дієздатну систему запобіжників і противаг, яка дозволяє уникнути корупції.

Хто бере участь у процесі розбудови доброчесності?

Оскільки розбудова доброчесності – широкий процес, він охоплює багато діячів. На національному рівні програму розбудови доброчесності розробляє уряд за допомогою інших зацікавлених сторін (парламент, міністри, комітети тощо) і прописує її в Національній стратегії (Стратегії національної безпеки). Програму виконує військовий і цивільний персонал під наглядом парламенту, громадянського суспільства та інших органів нагляду. Національне законодавство забезпечує базу для цього процесу. На міжнародному рівні міжнародні організації забезпечують навчання, інструктаж і зовнішній нагляд. Інші держави діляться передовим досвідом і подають приклади. Нарешті, процес формалізують міжнародні правові стандарти.

Джерела

Centre for Integrity in the Defence Sector. Criteria for good governance in the defence sector. International standards and principles (2015)

Centre for Integrity in the Defence Sector. Integrity Action Plan. A handbook for practitioners in defence establishments (2014)

CIDS (2015) Guides to Good Governance: Professionalism and integrity in the public service. No 1.

Centre for Integrity in the Defence Sector: Guides to Good Governance

DCAF(2009), Backgrounder. Security Sector Governance and Reform. See new Backgrounder series here.

DCAF (2015), Parliamentary Brief: Building integrity in Defence.

DCAF – UNDP (2008) Public Oversight of the Security Sector. A handbook for civil society organizations.

DCAF, (2012), Guidebook: Strengthening Financial Oversight in the Security Sector.

DCAF (2012), Ombuds Institutions for the Armed Forces: a Handbook.

DCAF Project: Ombuds Institutions for Armed Forces, List of publications.

IMF (2007) Code of Good Practices on fiscal transparency

NATO-DCAF, (2010). Building Integrity and Reducing Corruption in Defence. A Compendium of Best Practices.

NATO (2014), Building Integrity: Process and Impact Montenegro.

NATO (2015), Building Integrity Self-Assessment Questionnaire and Peer Review Process. A diagnostic tool for national defence establishments.

NATO (2012) Building Integrity Programme

NATO-DCAF (2009). Integrity Self-Assessment Process: A Diagnostic Tool for National Defence Establishments.

NATO (2015), Building Integrity Course Catalogue.

OECD (2002) Best practices for Budget transparency. Available here.

Royal Norwegian Ministry of Defence (2011) Ethical guidelines for contact with business and industry in the defence sector

Transparency International (2011). Building Integrity and Countering Corruption In Defence and Security. 20 Practical Reforms.

Transparency International: Government Defence Anti-Corruption Index 2013

Transparency International (2011). Building Integrity and Countering Corruption In Defence and Security. 20 Practical Reforms.

UNDP-DCAF (2007) Monitoring and Investigating the security sector.

Key Issues and Policy Recommendations, Conference 7

This publication offers the Key Issues and Policy Recommendations based on the results of the Seventh International Conference “Ukraine’s Civilian Security Sector: Reforms’ Progress and Challenges”. Conference Seven, following to the previous conferenc … read more

Parliamentary Ethics Ukraine

Це дослідження, зосереджене на українському контексті, спрямоване на надання рекомен- дацій щодо існуючих кодексів поведінки. Паралельно це стосується останніх зусиль щодо за- твердження такого кодексу у Верховній Раді України. Сподіваємось, це буде ін … read more

Підручник по боротьбі з корупцією

Цей підручник є довідником наявних юридичних інструментів, новітніх законодавчих і політичних тенденцій та належних заходів і практик недопущення й придушення корупції. Підручник має підвищити обізнаність про міжнародні інструменти, доступні національн … read more

Навчальний посібник з доброчесності поліції

Навчальний посібник з доброчесності поліції має допомогти міністерствам внутрішніх справ, поліцейським службам і навчальним закладам покращити можливості з навчання персоналу доброчесності. Посібник розповідає, як забезпечувати та підтримувати доброчес … read more

Каталог курсів з розбудови доброчесності

Каталог курсів з розбудови доброчесності. Програма розбудови доброчесності пропонує практичні інструменти, які допоможуть країнам-учасницям підвищити доброчесність, прозорість і підзвітність та знизити ризик корупції в секторі оборони та безпеки. Вона … read more

Настанови з доброго врядування: Політика та органи боротьби з корупцією

Настанови з доброго врядування – це серія брошур, у кожній з яких розглядається окрема тема, важлива для доброго керівництва оборонним сектором. Головний мотив системного заохочення доброчесності – зменшити ризик корупції та інших неетичних дій при під … read more

Настанови з доброго врядування: Професіоналізм і доброчесність державної служби

Настанови з доброго врядування – це серія брошур, у кожній з яких розглядається окрема тема, важлива для доброго керівництва оборонним сектором. Головний мотив системного заохочення доброчесності – зменшити ризик корупції та інших неетичних дій при під … read more

Анкета самооцінки розбудови доброчесності та процес експертної оцінки. Інструмент діагностики національних оборонних відомств

Підручник з розбудови доброчесності містить анкету, вказівки щодо організації процесу в країні, зразок, який можна використати для інформування міністра оборони або керівника збройних сил про впровадження процесу експертної оцінки, та опис організації … read more

План дій з розбудови доброчесності. Підручник для практиків оборонних відомств

Підручник щодо планів дій з розбудови доброчесності має допомогти практикам оборонних відомств досягти реальних і тривких змін. Підручник показує, як практикам слід оцінювати корупційні ризики й усувати виявлені слабкі місця та недоліки. В публікації п … read more

Основні цінності оборонного сектора Норвегії

Оборонний сектор Норвегії просуває певні загальні цінності – відкритості, широти мислення, поваги, відповідальності, хоробрості. Сектор включає Міністерство оборони і чотири підпорядкованих відомства: Збройні сили Норвегії, Управління військового майна … read more

Підручник з етики та виконання заходів боротьби з корупцією для бізнесу

Підручник розроблено в якості корисного практичного інструменту для компаній, які шукають підказок з дотримання, в одному зручному виданні. Публікація складається з трьох розділів. Перший розділ містить огляд міжнародних норм боротьби з корупцією, в ра … read more

Розбудова доброчесності: Процес і наслідки. Чорногорія

Програма розбудови доброчесності – це програма створення можливостей під егідою НАТО, яка дає практичні інструменти, аби допомогти країнам зміцнити доброчесність, прозорість і підзвітність та зменшити ризик корупції у сфері безпеки та оборони. Інструме … read more

Посібник з доброчесності поліції

Посібник з доброчесності поліції має на меті допомогти поліцейським службам розробити ефективні заходи, щоб приборкати корупцію в поліції, краще боротись із злочинністю, підвищити громадську безпеку і зміцнити верховенство права та довіру суспільства д … read more

Підручник з підзвітності, нагляду та доброчесності поліції

Цей підручник є одним з практичних інструментів, розроблених УНЗ для допомоги країнам у впровадженні верховенства права та плануванні реформи кримінального судочинства. Він має допомогти країнам у створенні ефективних систем нагляду і підзвітності у їх … read more

Розбудова доброчесності та боротьба з корупцією в секторі оборони та безпеки

Мета цього довідника проста: показати заклопотаним керівникам, як можна досягти суттєвого прогресу у боротьбі з корупцією в секторі оборони та безпеки. Стає все більш зрозумілим, що корупція є головним елементом викликів побудові миру та державотворенн … read more

Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі Збірник прикладів (компендіум) позитивного досвіду

Цей збірник є продуктом співпраці британського відділення Transparency International, програми НАТО «Партнерство заради миру» і DCAF. Збірник зосереджується на концепціях та інструментах, які забезпечують добрі практики оборонного керівництва й політик … read more

Довідник демократичної поліції

Довідник має допомогти персоналу ОБСЄ, що займається справами поліції і правоохоронної діяльності, а також поліцейським і політикам, які працюють задля більш демократичного здійснення поліцейських функцій. Довідник є зразком належного здійснення поліце … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2023, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media