УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

Складання бюджету сектору безпеки, або управління ресурсами, розподіл, чи управління фінансами, є частиною загального процесу управління ресурсами країни. Складання бюджету сектору безпеки – це процес виділення фінансових ресурсів на діяльність сектору безпеки. Будучи широким процесом, він охоплює планування бюджету, виконання бюджету, звітність та аудит. Прозоре складання бюджету сектору безпеки і підзвітне управління фінансами є запорукою доброчесності діяльності сектору безпеки в цілому та зменшення лазівок для корупції у сфері безпеки.[1]

Що таке складання бюджету сектору безпеки?

Управління ресурсами у сфері безпеки відповідає заключним крокам процесу розробки та реалізації національної політики безпеки та оборони. Тобто це етап, на якому фінансові та інші ресурси розподіляються серед різних організацій сектору безпеки з метою витрачання на потрібні можливості та покриття основних потреб оборони та безпеки. На цьому етапі процесу важливе значення мають нагляд та оцінка результатів. Вони спрямовані на покращення управління ресурсами і, відповідно, підвищення ефективності сектору безпеки.

Чому це важливо?

Непрозоре управління фінансами у сфері безпеки, поєднане з безвідповідальністю, є потужним чинником корупції. Навіть за відсутності явних випадків корупції погане планування, неузгодженість між політикою, плануванням і складанням бюджету та поганий контроль витрат суттєво погіршують функціонування сектору безпеки та деморалізують військовий і цивільний персонал.[2]

Як це працює?

Складання бюджету сектору безпеки є складовим елементом складання загальнодержавного бюджету. Складання бюджету сектору безпеки відповідає короткостроковому плануванню безпеки і являє собою технічну та фінансову сторону складання програм безпеки та оборони. Бюджетний цикл зазвичай розробляють на річній або дворічній основі в рамках середньострокових витрат. Мета складання середньострокового бюджету безпеки та оборони – спрогнозувати фінансові потреби гарантів безпеки держави на середньостроковий термін, зазвичай від двох до п’яти років.[3]

Річний бюджетний цикл можна поділити на чотири етапи: етап підготовки (політика та планування); етап схвалення (огляд парламентом); етап виконання (реалізація); та етап оцінки (розгляд і аудит). На етапі розробки політики та планування виконавча влада обговорює і складає загальнодержавний бюджет. При цьому розділ бюджету, що стосується безпеки та оборони, розробляють відомства, відповідальні за безпеку та оборону. Вони відповідають за переведення стратегічних планів у постатейні кількісні вхідні параметри бюджету. Ці вхідні параметри зазвичай включають: витрати на особовий склад (зарплати, грошове забезпечення, тощо); адміністративні витрати; запаси, в т.ч. боєприпаси, запчастини та вузли для технічного обслуговування, будівельні матеріали, канцелярське приладдя, пальне тощо; техніку (транспорт, озброєння, машини, меблі); оренду землі та споруд; професійні та спеціалізовані послуги, НДДКР.[4] На етапі схвалення урядовий проект бюджету подають до парламенту. Далі проект розглядають, перевіряють і зрештою змінюють парламентські комітети. Коли бюджетний документ стає законом, виконавча влада та бюджетні організації (відомства безпеки та оборони) на етапі виконання освоюють кошти, виділені на їх діяльність. На етапі оцінки бюджету вищі контрольні органи, парламент і громадські організації здійснюють аудит та оцінку бюджетних організацій, у т.ч. відомств безпеки та оборони.[5]

Виділення грошей, людей, техніки та інфраструктури для діяльності сектору безпеки має безумовно забезпечувати виконання завдань безпеки та оборони і реалізацію стратегії національної безпеки.[6] Деякі базові принципи належного складання бюджету перелічені у врізці нижче.

Хто бере участь у процесі?

На підготовчому етапі циклу оборонного бюджету задіяні основні відомства безпеки та оборони та міністерства, що виконують функції фінансового нагляду, насамперед міністерства внутрішніх справ, фінансів, оборони, юстиції тощо. На етапі схвалення задіяні в основному парламент і його спеціалізовані комітети. На етапі виконання, або реалізації, задіяні бюджетні організації, тобто гаранти оборони та безпеки і їх керівні та контрольні органи, такі, як міністерство оборони. На етапі оцінки задіяні вищі контрольні органи, парламент, громадські та інші дотичні організації.[7]

Ресурси

Centre for Integrity in the Defence Sector. Criteria for good governance in the defence sector. International standards and principles (2015)

Centre for Integrity in the Defence Sector: Guides to Good Governance

Centre for Integrity in the Defence Sector. Integrity Action Plan. A handbook for practitioners in defence establishments (2014)

DCAF (2015), Parliamentary Brief: Building integrity in Defence.

DCAF (2015) International Standards of Financial Oversight in the Security Sector. 7.2 Toolkit- Legislating for the Security Sector.

DCAF (2006) Parliament’s role in Defence Budgeting. DCAF Backgrounder. New edition available here.

DCAF (2008), National Security Policy Backgrounder. New edition available here.

DCAF (2009), Defence Reform. Backgrounder. New edition available here.

DCAF (2009), Police Reform. Backgrounder. New edition available here.

DCAF (2009), Security Sector Governance and Reform Backgrounder. New edition available here.

DCAF (2009), Security Sector Reform and Intergovernmental Organisations. Backgrounder. New edition available here.

DCAF – UNDP (2008) Public Oversight of the Security Sector. A Handbook for Civil Society Organizations.

Hari Bucur-Marcu, Philipp Fluri, Todor Tagarev (eds.) Defence Management: An Introduction. Security and Defence Management Series No1. DCAF (2009)

McConville Teri, Holmes Richard (eds.), Defence Management in Uncertain Times. Cranfield Defence Management Series Number 3. Routledge 2011.

Nicolas Masson, Lena Andersson, Mohammed Slah Aldin, DCAF (2013) Strengthening Financial Oversight in the Security Sector.

NATO-DCAF, (2010). Building Integrity and Reducing Corruption in Defence. A Compendium of Best Practices.

NATO (2012) Building Integrity Programme

OECD (2002) Best Practices for Budget Transparency

OSCE Code of Conduct on Politico- Military Aspects of Security

The World Bank (1988), Public Expenditure Management Handbook.

Transparency International (2012). Building Integrity and Countering Corruption In Defence and Security. 20 Practical Reforms.

United Nations SSR task force, Security Sector Reform Integrated Technical Guidance Notes. 2012.

[1] Source: « Defence Budgeting and Financial Management » Building Integrity and reducing Corruption in Defence: A Compendium of Best Practices. DCAF (2010) p 57.

[2] « Defence Budgeting and Financial Management » Building Integrity and reducing Corruption in Defence: A Compendium of Best Practices. DCAF 2010. p 57.

[3] Nicolas Masson, Lena Andersson, Mohammed Slah Aldin, DCAF (2013) Strengthening Financial Oversight in the Security Sector. Guidebook 7.1, Toolkit: Legislating for the Security Sector. p 15.

[4] Там само. p 14.

[5] Nicolas Masson, Lena Andersson, Mohammed Slah Aldin, DCAF (2013) Strengthening Financial Oversight in the Security Sector. p 12-13.

[6] Там само.

[7] DCAF (2013) Strengthening Financial Oversight in the Security Sector.

Key Issues and Policy Recommendations, Conference 6

This publication offers the Key Issues and Policy Recommendations based on the results of the Sixth International Conference “Security Sector Governance: Defence Production, Sales and Acquisitions”. Conference Six provided a platform to discuss state p … read more

Фінансовий нагляд за сферою безпеки. Посібник для викладачів

Посібник призначений для фінансових контролерів-практиків, які бажають ознайомитись із кращими міжнародними практиками фінансового нагляду за сектором безпеки, підвищити свій професіоналізм у фінансовому нагляді за інститутами сектору безпеки, займати … read more

Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Зміцнення фінансового контролю в сфері безпеки

Інструментарій містить ряд брошур англійською, французькою та арабською мовами, де подані норми, стандарти, настанови та практичні приклади зразків законів у різних сферах законодавства про безпеку. Деякі публікації Інструментарію стосуються міжнародни … read more

Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі Збірник прикладів (компендіум) позитивного досвіду

Цей збірник є продуктом співпраці британського відділення Transparency International, програми НАТО «Партнерство заради миру» і DCAF. Збірник зосереджується на концепціях та інструментах, які забезпечують добрі практики оборонного керівництва й політик … read more

Оборонний менеджмент: ознайомлення

Ця публікація зосереджується на практичних аспектах демократичного керівництва обороною з погляду практиків. Описуючи простими термінами ключові питання, які мають вирішувати військові фахівці для забезпечення доброго керівництва оборонним сектором, кн … read more

Кодекс добрих практик фінансової прозорості

Цей Кодекс добрих практик показує, якого рівня прозорості мають прагнути уряди та їхні фінансової органи. Кодекс роз’яснює функції та обов’язки, відкриті бюджетні процедури, оприлюднення інформації і гарантії доброчесності.

Довідник DCAF: Роль парламенту в оборонних закупівлях

Цей документ входить до довідкової серії DCAF, що коротко інформує практиків з різних питань керівництва та реформування сектору безпеки. Конкретно цей довідних стосується оборонних закупівель і ролі парламенту в цьому процесі.

Розподіл ресурсів: Офіційний процес

У документі наведені офіційні механізми розподілу ресурсів, що використовуються в Пентагоні. Видання охоплює Спільну систему стратегічного планування; Систему планування, розробки програм і бюджетів; систему визначення вимог; і Систему організації заку … read more

Кращі практики прозорості бюджетів ОЕСР

Це – довідник як для членів, так і не-членів, який допоможе підвищити прозорість бюджетів своїх країн. Кращі практики наведені на прикладі конкретних звітів. Різні країни матимуть різні системи звітності й можуть мати різні пріоритети прозорості. Публі … read more

Підручник з керівництва державними витратами

Підручник дає базу для роздумів про те, як уряди можуть забезпечити якісне виконання бюджету, і наводить основні елементи добре функціонуючої системи керівництва державними витратами. Підручник показує важливість узгодження бюджету з іншими урядовими с … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2022, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media