УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

hr0Програма НАТО з розбудови доброчесності

Програма розбудови доброчесності надає практичні інструменти, які допоможуть країнам-учасницям підвищити доброчесність, прозорість і підзвітність і знизити ризик корупції у сфері оборони та безпеки. Програма заохочує добрі практики, процеси та методи і надає країнам цілеспрямовану підтримку у підвищенні ефективності органів оборони та безпеки.

BI1

Веб-сайт програми НАТО з розбудови доброчесності

Веб-портал програми НАТО з розбудови доброчесності. Ця програма надає практичні інструменти, які допоможуть країнам-учасницям підвищити доброчесність, прозорість і підзвітність і знизити ризик корупції у сфері оборони та безпеки. Програма підтримує добру практику, процеси та методики і надає країнам цілеспрямовану підтримку у підвищенні ефективності органів оборони та безпеки.

Програма розбудови доброчесності адаптована до національних потреб та вимог. Вона керується попитом, участь у ній добровільна. Програма відкрита для всіх союзників і партнерів НАТО (учасників Ради Євроатлантичного партнерства, Середземноморського партнерства, Стамбульської ініціативи співробітництва і партнерів в усьому світі). НАТО розглядає запити інших країн індивідуально.

BI2

Розділ ресурсів CIDS

Центр доброчесності в оборонному секторі є чудовим ресурсом для розбудови доброчесності в сфері оборони. Ця організація, що базується в Норвегії, пропонує на своєму веб-сайті різні інформаційні продукти, від курсів до публікацій. Розділ ресурсів веб-сайту CIDS може бути особливо корисним тим, хто хоче швидко проглянути основні джерела з цього питання.

BI3

Управління ООН з наркотиків та злочинності (УНЗ)

УНЗ – світовий лідер у боротьбі з наркоторгівлею та міжнародною злочинністю. Створене у 1997 р. шляхом об’єднання Програми ООН з контролю наркотиків та Центру попередження міжнародної злочинності, УНЗ діє в усіх регіонах світу через розгалужену мережу місій на місцях. УНЗ переважно займається:

 • Проектами технічної співпраці на місцях зі зміцнення можливостей країн-учасниць протидіяти незаконному обігу наркотиків, злочинності та тероризму
 • Дослідницько-аналітичною роботою для підвищення поінформованості та розуміння питань наркотиків і злочинності та розширення доказової бази для поліцейських і оперативних рішень
 • Нормотворчістю, для допомоги державам у ратифікації та виконанні відповідних міжнародних договорів, розробці національного законодавства стосовно наркотиків, злочинності та тероризму, та наданням секретарських і основних послуг передбаченим договорами керівним органам.

BI4

Посібник ООН «Боротьба з корупцією»

Цей електронний посібник є спільним проектом Глобального пакту ООН та Управління ООН з наркотиків та злочинності. Він використовує шість інтерактивних навчальних модулів з метою кращого розуміння 10 принципів протидії корупції Глобального пакту ООН та Конвенції ООН проти корупції стосовно приватного сектору. Інструмент адресований всім, хто діє від імені компаній. Кожен модуль триває лише п’ять хвилин, навчаючи швидко та ефективно.

 

BI5

УНЗ TRACK «Інструменти та ресурси інформації про боротьбу з корупцією»

Це антикорупційний Інтернет-портал, розроблений УНЗ. Він включає юридичну бібліотеку, курси дистанційного навчання, пошукову систему з антикорупційної літератури та інші ресурси. Юридична бібліотека Конвенції ООН проти корупції (UNCAC) дає доступ до електронної бази даних з законодавства та юриспруденції UNCAC 175 країн, впорядкованої згідно з вимогами Конвенції. Портал TRACK узагальнює юридичні та інші знання про боротьбу з корупцією та повернення активів, що дає країнам-учасницям, борцям з корупцією та громадськості доступ до цієї інформації в одному вікні. Він включає також антикорупційну навчальну базу, де користувачі з усього світу можуть знайти й отримати доступ до аналітики організацій-партнерів.

BI6

УНЗ SHERLOC

Інформаційний портал SHERLOC – це інструмент, покликаний спростити поширення інформації про впровадження Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності і протоколів до неї. На цьому порталі можна знайти приклади національних антикорупційних законів, а також інструменти зміцнення міжнародної співпраці у боротьбі з корупцією і організованою злочинністю та інші корисні ресурси. Портал містить базу прикладів, базу законодавства, базу бібліографії та перелік національних уповноважених органів. У базі прикладів міститься правова практика з корупції, фальшувань, кіберзлочинів, злочинів, пов’язаних з наркотиками, відмивання грошей, перешкоджання правосуддю, участі в організованих злочинних угрупованнях, піратства, незаконної переправки мігрантів, контрабанди зброї, культурних цінностей, незаконного обороту дикої флори й фауни, деревини, торгівлі людьми та інших злочинів. База законодавства – це електронне сховище законів, що стосуються положень Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності (UNTOC). База бібліографії – бібліографія з вижимкою основних статей з коментарями, що дозволяє пошук по країнах, методах досліджень і ключових словах. Перелік містить контактну інформацію про компетентні національні органи, уповноважені отримувати, реагувати й обробляти запити про допомогу з питань, пов’язаних з організованою злочинністю.

BI7

Ініціатива з повернення вкрадених активів УНЗ (StAR)

Ініціатива з повернення вкрадених активів (StAR) є спільним проектом групи Світового банку та Управління ООН з наркотиків та злочинності на підтримку міжнародних зусиль з припинення надання прихистку для корупційних коштів. StAR співпрацює з країнами, що розвиваються, і фінансовими центрами, щоб завадити відмиванню надходжень від корупції і допомогти більш системному і своєчасному поверненню вкрадених активів.

StAR об’єднує і допомагає урядам, регуляторним органам, грантодавцям, фінансовим установам і громадським організаціям, заохочуючи співпрацю і дії для обмеження, виявлення та повернення вкрадених активів.

bi8

Transparency International – Оборона та безпека Великої Британії

Ця програма має на меті поінформувати про корупцію в оборонній сфері та надати практичні інструменти зменшення корупційних ризиків. Transparency International співпрацює з урядами та міжнародними організаціями з метою підвищення прозорості оборонних відомств, а також з компаніями ВПК для підвищення стандартів галузі при виконанні міжнародних військових контрактів і розвиває центри та міжнародні мережі досвіду боротьби з корупцією у військовій сфері.

bi9

Антикорупційний глосарій Transparency International

Антикорупційний глосарій Transparency International – це відмінний цифровий ресурс. У глосарії зібрані, визначені й лаконічно, ясно та зручно подані поняття, що стосуються корупції. Завдяки дотепному викладенню Антикорупційний глосарій Transparency International може бути бажаним і корисним підручником для дуже широкої аудиторії.

bi10

Доброчесні військові контракти Transparency International

Доброчесні договори – це інструмент уникнення корупції у держзамовленнях. Фактично це домовленість між урядовим відомством, що пропонує контракт, і компаніями, що претендують на нього, про відмову від хабарів, таємної змови та інших корупційних практик під час контракту. Для забезпечення підзвітності доброчесні договори також передбачають систему моніторингу, зазвичай з боку громадських організацій.

bi11

Ініціатива прозорості та підзвітності

Ініціатива прозорості та підзвітності – це об’єднання донорів, яке заохочує прозорість, підзвітність і залучення.

bi12

Посібник CleanGovBiz

Посібник містить практичні вказівки щодо різних шляхів боротьби з корупцією. Посібник узагальнює різні засоби підтримки створення здорових систем врядування, недопущення корупційних практик, виявлення корупції, покарання порушень і виправлення наслідків корупції.

Для кожного аспекту політики боротьби з корупцією користувачам пропонуються:

 • Пріоритетні контрольні списки
 • Вказівки з реалізації з прикладами успішної практики
 • Доступ до відповідних існуючих стандартів, інструментів, настанов, інструкцій, прикладів і розглядів, вироблених міжнародними та громадськими організаціями

bi13

Стандартизований інструмент звітності про військові витрати ООН

Мета Стандартизованого інструменту звітності про військові витрати ООН – допомогти загальним зусиллям з розробки системи конкретних заходів для сприяння зменшенню військових витрат. Цей інструмент також сприяє прозорості у військових питаннях, що є важливим елементом створення атмосфери довіри між країнами світу. Стандартизований інструмент звітності про військові витрати ООН також зіграв важливу роль моделі для аналогічних документів звітності, зокрема в Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ).

bi14

База даних військових витрат СІПРІ

Бази даних СІПРІ можуть бути корисні для різних цілей. Насамперед вони сприяють прозорості й підзвітності військових витрат і можуть бути дуже цінними на етапах планування і складання бюджету. Вони також містять довідкову інформацію для аналізу плюсів і мінусів військових витрат.

bi15

Портал закупівель Європейського оборонного агентства

Цей інструмент забезпечує відкриту й конкурентну подачу заявок при оборонних закупівлях. Портал підтримує Європейське оборонне агентство. Цей інструмент сприяє доброчесності рішень про закупівлі, роблячи їх більш прозорими.

Інструмент дозволяє міністерствам оборони країн-учасниць прозоро рекламувати свої можливості військових замовлень на одному європейському порталі оборонного бізнесу; надає європейським оборонним компаніям рівні можливості для оцінки можливостей військових замовлень; заохочує прозорість і конкуренцію, закладаючи підвалини для розвитку Європейського ринку військової техніки (EDEM).

bi16

Європейські партнери проти корупції (EPAC)

Європейські партнери проти корупції (EPAC) – незалежна неформальна мережа, що об’єднує понад 60 органів протидії корупції та поліцейського нагляду країн-учасниць Ради Європи. EPAC дає практикам місце для обміну досвідом, пошуку можливостей і співпраці за межами національних кордонів при розробці спільних стратегій і високих професійних стандартів.

bi17

Агентство забезпечення і закупівель НАТО

Агентство забезпечення і закупівель НАТО (NSPA) – неприбуткова організація, що фінансується споживачами. NSPA є виконавчим органом Організації забезпечення і закупівель НАТО (NSPO), до якої входять усі 28 країн НАТО. NSPA об’єднує в одній організації служби тилового забезпечення і закупівель НАТО, пропонуючи учасникам цілісні варіанти рішень для різних країн. NSPA допомагає НАТО, використовуючи потенціал нових покупців і географічних регіонів та розвиваючи можливості у сферах:

 • Підтримки операцій та навчань,
 • Закупівлі систем та їх обслуговування протягом терміну експлуатації,
 • Постачання пального,
 • Стратегічних перевезень і запасів,
 • Тилового забезпечення і керівництва проектами.

bi18

Принципи протидії хабарництву Ініціативи партнерства проти корупції Світового економічного форуму

Ініціатива партнерства проти корупції (PACI) – один з найпотужніших спільних міжвідомчих проектів Форуму зі створення прозорої концептуальної платформи за рахунок співпраці з бізнес-менеджерами, міжнародними організаціями та урядами у питаннях корупції, прозорості та ризиків нових ринків. Виходячи з визначених потреб та інтересів компаній-учасниць PACI, PACI намагається вирішувати проблеми боротьби з корупцією і дотримання норм на рівні галузі, регіону, країни та світу.

bi19

Центр антикорупційних ресурсів U4

U4 пропонує відповідні антикорупційні матеріали, у т.ч. прикладні дослідження (показані по Темам), через потужний центр Інтернет-ресурсів. U4 також організує семінари в країнах і дистанційні курси заходів і стратегій боротьби з корупцією для агентств-партнерів.

bi20

Канадська Рада державно-приватного партнерства, довідник проектів ДПП

Канадська база даних проектів ДПП – інструмент, розроблений канадською Радою державно-приватного партнерства. Цей інструмент дозволяє відстежувати поточні й минулі проекти, їх перебіг і стан. Проекти систематизовані за галузями та географічними регіонами. База даних охоплює проекти, виконувані Канадою в рамках державно-приватного партнерства, що сприяють прозорості й полегшують громадський нагляд.

 

Інші інструменти для відстеження:

 

bi21Трекер проектів P3 Bulletin

 

bi22

Трекер проектів Infra PPP

 

 

Законодавчі інструменти

 

Публікації та інші інструменти

hr50

Підручник ОБСЄ по боротьбі з корупцією. 2016.

Цей підручник є довідником наявних юридичних інструментів, новітніх законодавчих і політичних тенденцій та належних заходів і практик недопущення й придушення корупції. Підручник має підвищити обізнаність про міжнародні інструменти, доступні національним політикам і практикам боротьби з корупцією.

BI23

DCAF-NATO: Анкети самооцінки розбудови доброчесності та процес експертної оцінки. Інструмент діагностики національних оборонних відомств

Підручник з розбудови доброчесності містить анкету, вказівки щодо організації процесу в країні, зразок, який можна використати для інформування міністра оборони або керівника збройних сил про впровадження процесу експертної оцінки, та опис організації інспекції НАТО. Є окремий документ у форматі Word для фіксації результатів анкетування. Хоча він адресований переважно військовим, країна може застосувати процес самооцінки доброчесності і до інших міністерств та відомств сектору безпеки.

bi24

Ділові принципи боротьби з хабарництвом Transparency International

Ділові принципи боротьби з хабарництвом первісно були розроблені спільними зусиллями участі компаній, неурядових організацій і профспілок, як інструмент допомоги підприємствам у пошуку ефективних підходів до боротьби з хабарництвом в усіх сферах їхньої діяльності. Ділові принципи мають створити систему, покликану допомогти підприємствам у розробці, плануванні та розвитку їхніх програм боротьби з хабарництвом. Ділові принципи відображають високий, але досяжний стандарт практики боротьби з хабарництвом. Вони стосуються підкупу державних чиновників, а також оборудок приватних компаній.

 

bi25

NATO (2013): Кодекс поведінки

Кодекс поведінки НАТО слід застосовувати у поєднанні з Положенням НАТО про використання цивільного персоналу, іншими кадровими принципами та чинними національними положеннями щодо збройних сил.

 

bi26

Кодекс антикорупційної поведінки APEC для бізнесу

Кодекс поведінки APEC для бізнесу є практичним прикладом Кодексу антикорупційної поведінки.

bi27

Кращі практики прозорості бюджетів ОЕСР, 2002

Це – довідник як для членів, так і не-членів, який допоможе підвищити прозорість бюджетів своїх країн. Кращі практики наведені на прикладі конкретних звітів. Різні країни матимуть різні системи звітності й можуть мати різні пріоритети прозорості. Публікація грунтується на досвіді різних країн-учасниць.

bi28

Настанови з доброчесності Світового банку

Узагальнені настанови з доброчесності групи Світового банку включають стандарти, принципи та елементи, визнані багатьма організаціями та установами як «добре врядування», антишахрайська і антикорупційна практика. Хоча вони стосуються насамперед «санкціонованих сторін», інших теж заохочують подумати про їх застосування. Вони не претендують на всеохопність, виключність чи обов’язковість; рішення про застосування цих Настанов або їх похідних слід приймати, виходячи з конкретної ситуації.

 

bi29

Правила боротьби з корупцією Міжнародної торгової палати

Правила боротьби з корупцією МТП є наріжним каменем антикорупційних заходів МТП, будучи одночасно інструментом саморегулювання для бізнесу та дороговказом для зусиль урядів у боротьбі з вимаганням і хабарництвом.

bi30

CIDS (2014): План дій з розбудови доброчесності. Підручник для практиків оборонних відомств

Підручник щодо планів дій з розбудови доброчесності має допомогти практикам оборонних відомств досягти реальних і тривких змін. Підручник показує, як практикам слід оцінювати корупційні ризики й усувати виявлені слабкі місця та недоліки. В публікації підкреслюється потреба керівництва та активної підтримки згори для надання чітких повноважень і пристосування обраного підходу до конкретних організаційних умов.

cc5

Міністерство оборони Норвегії (2011): Етичні настанови контакту з бізнесом і промисловістю

Міністерство оборони вперше видало “Етичні настанови контакту з бізнесом і промисловістю в оборонному секторі” у квітні 2007 р. Це оновлене видання настанов має на меті прояснити і спростити чинні правила. Перегляд здійснено в рамках Плану дій з відносин, етики та керівництва (AEL) Міністерства оборони.

bi31

Міністерство оборони Норвегії (2010): План дій з відносин, етики та керівництва

Персонал оборонного сектора Норвегії стикається з складнощами й дилемами етики та поведінки щодня: у військових операціях, у контактах і співпраці з бізнесом та іншими приватними і державними діячами, у дослідницькій діяльності або у щоденній роботі. Тому керівники й працівники мають завжди бути готові приймати вірні рішення. Останнє і є завданням публікації, у якій подано План дій з відносин, етики та керівництва.

Міністерство оборони Норвегії (2013): Основні цінності оборонного сектора Норвегії

Оборонний сектор Норвегії просуває певні загальні цінності – відкритості, широти мислення, поваги, відповідальності, хоробрості. Сектор включає Міністерство оборони і чотири підпорядкованих відомства: Збройні сили Норвегії, Управління військового майна Норвегії, Управління національної безпеки Норвегії та норвезьке відомство оборонних досліджень. Усі органи Міністерства оборони Норвегії мають дотримуватись системи цінностей, поданої у публікації.

hr51

Управління та реформування сектора безпеки (УРСБ): Рекомендації для співробітників ОБСЄ. 2016

Ці настанови містять поради персоналу ОБСЄ на підтримку комплексних підходів до керівництва та реформування сектору безпеки. Мета такого підходу – допомогти перейти від фрагментарної підтримки, що дає обмежені результати, до практики взаємодоповнення. Це робиться, щоб забезпечити узгоджену й ефективну підтримку досягненню спільних стратегічних завдань керівництва та реформуванню сектору безпеки. Хоча настанови були розроблені для персоналу ОБСЄ, вони можуть бути актуальними й для інших національних і міжнародних діячів, які прагнуть здобути підтримку в керівництві та реформуванні сектору безпеки.

bi33

U4 Issue 2013:8: Методи навчання тому, що працює і що не працює у боротьбі з корупцією, і чому: Введення у методологію для практиків

Документ пропонує практичні настанови практикам, які планують, виконують і поширюють оцінки та дослідження боротьби з корупцією. Для відповіді на робочі питання наслідків антикорупційних заходів можна використати ряд кількісних і якісних методів. Хоча деякі методи можуть дати точніші дані оцінки за інші, є баланс між точністю і затратами, бажаним і можливим. Донори мають визначити найкращу методику даного дослідження на основі питань оцінки, характеристик програми і наявності даних. При ретельному плануванні та достатніх ресурсах, донори можуть використати чимало методів, наведених у документі. Це має забезпечити надійніші результати і необхідні знання про те, що дає ефект у боротьбі з корупцією, закладаючи фундамент для більш ефективних антикорупційних ініціатив. U4 – це центр Інтернет-ресурсів для реформістів-практиків, які прагнуть ефективно вирішувати проблеми корупції у своїй роботі.

cover compendium

NATO-DCAF, (2010). Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі. Збірник прикладів позитивного досвіду.

Цей збірник – продукт співпраці британського відділення Transparency International, програми НАТО «Партнерство заради миру» і DCAF. Збірник зосереджується на концепціях та інструментах, які забезпечують добрі практики оборонного керівництва й політики шляхом «розбудови доброчесності». Він розроблявся переважно як ознайомче й довідкове видання, але військові, цивільні працівники оборонного сектору, демократичні інститути та громадянське суспільство також знайдуть тут матеріали про розбудову доброчесності та антикорупційні заходи для своєї власної діяльності з керівництва безпекою.

hr35

DCAF, UNDP (2008), Громадський нагляд над сектором безпеки. Підручник для громадських організацій

Підручник дає системні інструкції громадським організаціям (ГО) про їхню роль у демократичному контролі над сферою безпеки. Хоча багато ГО допомагали реформуванню сектору безпеки в перехідних і пост-конфліктних країнах, їхній потенціал залишається значною мірою нереалізованим. Довгострокову роль ГО – підтримку демократично керованої сектору безпеки – у розвинених країнах і країнах, що розвиваються, теж іноді недооцінюють. Підручник адресовано насамперед громадським і неурядовим організаціям, а також демократичним інститутам, демократичним представникам, політикам, практикам реформування сектору безпеки, дослідникам, інститутами сектору безпеки, ЗМІ та міжнародним організаціям – партнерам ГО у питаннях демократичного керівництва сферою безпеки.

hr52

UN Inter-Agency SSR Task Force, Узагальнені технічні настанови з реформування сектору безпеки.

Узагальнені технічні настанови ООН з реформування сектору безпеки – корисний інструмент для всіх зацікавлених у реформуванні сектору безпеки та демократичному керівництві сферою безпеки. Отже, мета Узагальнених технічних настанов – заохотити уніфікований підхід ООН до реформування сектору безпеки, встановивши спільні рамки підтримки ООН зусиллям країн з реформування сектору безпеки.

hr42

Hans Born, Ian Leigh (2005), Забезпечення підзвітності розвідки: Правові стандарти та практика нагляду за розвідслужбами.

У публікації описуються та оцінюються існуючі правові стандарти демократичної підзвітності розвідувальних служб. Публікація також наводить і рекомендує кращі практики, ефективні як для перехідних країн, так і для усталених демократичних держав.

hr38

Born Hans, Wills Aidan, DCAF-Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands (2012), Нагляд за розвідувальними службами: Посібник.

Посібник DCAF з нагляду за розвідслужбами – це збірник практичних брошур, які містять політичну інформацію про створення і зміцнення незалежних органів нагляду за державними організаціями, що займаються збором, аналізом, наданням і поширенням інформації з національної безпеки.

hr32

DCAF, Inter-Parliamentary Union (2003), Парламентський нагляд над сектором безпеки

Парламентам належить важлива роль у належному керівництві сектором безпеки та прозорому й підзвітному забезпеченні громадської безпеки. Підручник має вісім розділів, кожен – з кількох глав. Його можна читати двома шляхами. Прочитання всього підручника дасть найповніше розуміння питань безпеки та ролі парламентського нагляду. Можна також вибірково читати ті розділи й глави, які найбільше цікавлять користувача. Цьому допомагає покажчик і перехресні посилання. В підручнику є врізки, де пояснені складні питання основного тексту, наведені приклади законів чи правил і показані практики парламентського нагляду за сектором безпеки в різних країнах. Наприкінці більшості глав є розділ під назвою “що ви можете зробити як депутат”, де подані конкретні рекомендації. Проте, ці рекомендації слід виконувати з урахуванням національних умов.

hr47

OECD, UNODC, The World Bank, (2013), Підручник з етики та виконання заходів боротьби з корупцією для бізнесу.  

Підручник розроблено в якості корисного практичного інструменту для компаній, які шукають підказок з дотримання, в одному зручному виданні. Публікація складається з трьох розділів. Перший розділ містить огляд міжнародних норм боротьби з корупцією, в рамках яких доводиться діяти компаніям, що займаються міжнародним бізнесом. У другому розділі коротко йдеться про те, як компанії можуть оцінити свій ризик, щоб розпочати розробку ефективної антикорупційної етики та програми її дотримання. Третій, найважливіший розділ узагальнює основні документи щодо ведення бізнесу.

hr48

OECD (2010), Настанови з кращих практик внутрішнього контролю, етики та виконання.  

Настанови з кращих практик адресовано компаніям при створенні та забезпеченні ефективності внутрішнього контролю, етики та програм дотримання або заходів попередження й виявлення підкупу іноземних посадовців при міжнародних оборудках. Настанови також адресовано бізнес-організаціям і професійним асоціаціям, які оцінюють таку діяльність компаній. В публікації визнається, що аби бути ефективними, такі програми або заходи мають бути пов’язані з загальною системою дотримання норм у компанії. Публікація покликана служити юридично необов’язковим дороговказом для компаній при створенні ефективних систем внутрішнього контролю, етики та програм дотримання або заходів попередження й виявлення хабарництва за кордоном.

hr49

OECD (2008), Глосарії ОЕСР. Корупція. Глосарій міжнародних стандартів кримінального права.

Глосарій пояснює ключові елементи, потрібні для класифікації корупції як злочину, на основі трьох основних міжнародних конвенцій: Конвенція ОЕСР про боротьбу проти підкупу іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях; Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією Ради Європи, Конвенція ООН проти корупції. Конкретна мета цього Глосарію – допомогти країнам-учасницям Антикорупційної мережі ОЕСР у Східній Європі і Центральній Азії у намаганнях реформувати національне антикорупційне кримінальне законодавство згідно з вимогами вищезгаданих конвенцій. Він має компенсувати брак знань міжнародного права та останніх змін у міжнародних договорах, з чим можуть стикатись деякі законодавці. Глосарій має бути корисним правникам-практикам у будь-якій країні, які намагаються розвивати міжнародну співпрацю та внутрішні правила боротьби з корупцією.

hr45

Європейські партнери проти корупції, Європейська мережа відповідальних за протидію корупції (2011), Стандарти антикорупційних органів.

В документі перелічено десять керівних принципів і параметрів незалежності органів боротьби з корупцією. Ці принципи й стандарти мають служити для організацій орієнтирами, а не зобов’язувати їх. Вони визнають наявність у світі багатьох різних підходів і, відповідно, націлені на врахування політико-правових систем, що склалися в окремих країнах та організаціях.

 

bi34

Довідник законодавства із впровадження Конвенції ООН проти корупції

Конвенція ООН проти корупції була схвалена резолюцією 58/4 Генеральної асамблеї 31 жовтня 2003 р. Мета цього довідника – допомогти країнам ратифікувати та впровадити Конвенцію, показавши законодавчі вимоги, завдання, що випливають з цих вимог, і різні методи розробки державами необхідного законодавства.

bi35

Технічні настанови до Конвенції ООН проти корупції

Ці Технічні настанови насамперед зосереджується на технічних порадах борцям з корупцією і владі, інструментах і прикладах кращих практик застосування статей Конвенції. Технічні настанови – це спроба показати політичні питання, інституційні аспекти та оперативні рамки повного й ефективного виконання положень Конвенції. Завдання настанов – надати ряд варіантів політики й міркувань, які кожна країна-учасниця могла б враховувати при виконанні Конвенції на національному рівні. Отже, настанови мають лише підняти й висвітлити питання такого виконання і жодним чином не можуть служити повним і вичерпним порадником для національних політиків, особливо з огляду на різницю правових систем і традицій та різної інституційної спроможності країн-учасниць.

bi36

Підручник ООН з практичних заходів боротьби з корупцією для прокурорів і слідчих

Підручник ООН з практичних заходів боротьби з корупцією для прокурорів і слідчих входить до ширшого пакету інформаційних матеріалів і ресурсів для країн, які розробляють і впроваджують стратегії боротьби з корупцією на всіх рівнях, а також для інших складових громадянського суспільства, зацікавлених у боротьбі з корупцією.

bi37

Довідник ООН з антикорупційної політики

Довідник ООН з антикорупційної політики, який містить загальну характеристику огляду і масштабу проблеми корупції та опис основних елементів антикорупційної політики, буде корисним посадовцям і політичним керівникам.

bi38

Посібник ООН з протидії корупції

Посібник ООН з протидії корупції містить докладний перелік конкретних інструментів для посадовців, які мають розробляти елементи національної антикорупційної стратегії і створювати з них загальну стратегічну систему, а також чиновників, які мають розробляти й застосовувати кожен елемент. У Посібнику розглянуті також практичні приклади як ілюстрацію використання окремих інструментів і їх поєднання на практиці. Вони показують, за яких умов конкретна програма працюватиме або не працюватиме, і як різні інструменти можна пристосувати чи змінити відповідно до обставин, у яких вони можуть бути використані.

bi39

Збірник ООН міжнародно-правових документів з корупції

У Збірнику міжнародно-правових документів з корупції для довідки зібрані всі основні відповідні світові та регіональні міжнародні договори, угоди, резолюції та інші документи. Вони містять юридично обов’язкові зобов’язання, а також деякі “м’які норми” чи нормативні документи, що можуть слугувати необов’язковими стандартами.

bi40

Інструмент взаємної правової допомоги на запит

Інструмент взаємної правової допомоги на запит (MLA Tool) розроблено УНЗ для допомоги державам складати запити з метою спрощення і зміцнення міжнародної співпраці.

Інструмент MLA:

 • Практично не вимагає попередніх знань чи досвіду складання запитів про взаємну правову допомогу
 • Допомагає уникнути неповноти запитів про взаємну правову допомогу і таким чином мінімізує ризик затримки чи відмови
 • Легко адаптується до матеріального і процедурного права будь-якої країни
 • Дозволяє користувачу отримувати ключову інформацію про договори та національне законодавство
 • Має інтегровану систему відстеження випадків для вхідних і вихідних запитів

bi41

Довідник ресурсів ООН зі зміцнення доброчесності та дієвості судочинства

Мета цього довідника – допомогти й надати інформацію там, хто займається реформуванням і вдосконаленням систем судочинства своїх країн. Довідник ресурсів також має на меті допомогти організаціям з розвитку, міжнародним організаціям та іншим надавачам технічної допомоги, які надають підтримку цьому процесу.

bi42

UN Building Public Support for Anti-Corruption Efforts

У документі міститься практичний аналіз того, як установа може співпрацювати зі ЗМІ, щоб отримати підтримку громадськості у боротьбі з корупцією. Він задумувався як довідник, що має допомогти установам дізнатися, як подавати себе громадськості, як організувати роботу установи і як знайти союзників у пресі і загалом у суспільстві. Загалом цей документ має допомогти антикорупційним органам підвищити ефективність боротьби з корупцією.

bi43

Довідник ООН з боротьби з корупцією у державних закупівлях та управлінні державними коштами

Довідник подає довідковий матеріал для урядів, міжнародних організацій, приватного сектору, наукових кіл і громадянського суспільства з аналізом успішного досвіду забезпечення дотримання Статті 9 Конвенції ООН проти корупції, яка вимагає створення належних систем державних закупівель, а також належних систем управління державними коштами.

bi44

Група держав проти корупції (GRECO)

Група держав проти корупції (GRECO) була створена Радою Європи у 1999 р. для контролю дотримання державами антикорупційних стандартів цієї організації. Завдання GRECO – підвищити здатність її учасників боротись із корупцією, відстежуючи дотримання ними антикорупційних стандартів Ради Європи шляхом постійної взаємної оцінки і тиску колег. Група допомагає виявити недоліки національної антикорупційної політики, пропонуючи необхідні законодавчі, інституційні та практичні реформи. GRECO також дає можливість поширення найкращих практик недопущення й виявлення корупції.

ni45

Принципи прозорості та доброчесності ОЕСР при лобіюванні

Принципи прозорості та доброчесності ОЕСР при лобіюванні допомагають керівникам вирішувати проблеми лобізму. Це єдині міжнародні принципи, що розглядають проблеми лобізму і показують, як досягти цілей прозорості та підзвітності при прийнятті державних рішень. Вони включені до стратегії ОЕСР з побудови більш потужної, справедливої та «чистої» економіки.

bi46

Глобальна антикорупційна ініціатива ПРООН (GAIN)

Завдання GAIN – узагальнити антикорупційні методики надання послуг для прискорення досягнення «Цілей розвитку тисячоліття» та цілей розвитку після 2015 року; підсилити державні та інституційні можливості з виконання Конвенції ООН проти корупції і недопущення корупції; пом’якшити ризики корупції у фінансуванні кліматичних заходів і використанні природних ресурсів; розширити участь суспільства, молоді та жінок для підвищення прозорості й підзвітності на національному та місцевому рівні; і покращити дієве управління та інституційну ефективність боротьби з корупцією.

bi47

Група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF)

Група з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force, FATF) – міжурядовий орган, створений у 1989 р. міністрами її країн-учасниць. Завдання FATF – встановлювати стандарти та сприяти ефективній реалізації правових, регуляторних і оперативних заходів боротьби з відмиванням брудних грошей, фінансуванням тероризму та інших подібних загроз доброчесності міжнародної фінансової системи. Отже, FATF є «політичним органом», який генерує політичну волю, необхідну для проведення національних законодавчих і регуляторних реформ у цих галузях.

bi48

«Відкритий уряд»

«Відкритий уряд» – це багатостороння ініціатива, яка має на меті отримати конкретні зобов’язання урядів підтримувати прозорість, розширяти повноваження громадян, боротись із корупцією та опановувати нові технології кращого врядування.

bi49

Стамбульський план боротьби з корупцією ОЕСР

Стамбульський план боротьби з корупцією – це субрегіональна програма експертної оцінки, розпочата у 2003 р. в рамках Антикорупційної мережі. Програма підтримує антикорупційні реформи шляхом оцінки країн і постійного моніторингу виконання рекомендацій на впровадження Конвенції ООН проти корупції, інших міжнародні стандартів і передового досвіду. Ця програма:

 • розглядає організаційно-правові основи боротьби з корупцією і дає рекомендації
 • відстежує хід виконання рекомендацій

Результати обговорюють на щорічних зустрічах і публікують як звіти про виконання в країнах.

bi50

Самооцінка згідно Конвенції ООН проти корупції: не обмежуючись мінімумом

Процес самооцінки згідно Конвенції ООН проти корупції – це можливість долучитись до національного діалогу з антикорупційної політики та програм і стимулювати антикорупційні реформи. Цей практичний довідник пропонує національним діячам методику здійснення всебічної активної самооцінки виконання Конвенції ООН проти корупції.

NATO BI Reference Curriculum for Educators

Understanding the Impact of Good Governance and Corruption on Defence Institution Building. A Reference Curriculum for Educators.   The BI Reference Curriculum is a guide for educators to assist nations in integrating BI into their existing traini … read more

Investigating and Prosecuting International Corruption and Money Laundering Cases

This publication presents legislative and practical aspects of criminal prosecution of economic crime, including financial investigations, asset recovery, and mutual legal assistance. It provides step-by-step guidance to both policy makers and practiti … read more

Підручник по боротьбі з корупцією

Цей підручник є довідником наявних юридичних інструментів, новітніх законодавчих і політичних тенденцій та належних заходів і практик недопущення й придушення корупції. Підручник має підвищити обізнаність про міжнародні інструменти, доступні національн … read more

Настанови з доброго врядування: Доступ до інформації та обмеження публічної прозорості

Настанови з доброго врядування – це серія брошур, у кожній з яких розглядається окрема тема, важлива для доброго керівництва оборонним сектором. Головний мотив системного заохочення доброчесності – зменшити ризик корупції та інших неетичних дій при під … read more

Навчальний посібник з доброчесності поліції

Навчальний посібник з доброчесності поліції має допомогти міністерствам внутрішніх справ, поліцейським службам і навчальним закладам покращити можливості з навчання персоналу доброчесності. Посібник розповідає, як забезпечувати та підтримувати доброчес … read more

Каталог курсів з розбудови доброчесності

Каталог курсів з розбудови доброчесності. Програма розбудови доброчесності пропонує практичні інструменти, які допоможуть країнам-учасницям підвищити доброчесність, прозорість і підзвітність та знизити ризик корупції в секторі оборони та безпеки. Вона … read more

Настанови з доброго врядування: Політика та органи боротьби з корупцією

Настанови з доброго врядування – це серія брошур, у кожній з яких розглядається окрема тема, важлива для доброго керівництва оборонним сектором. Головний мотив системного заохочення доброчесності – зменшити ризик корупції та інших неетичних дій при під … read more

Настанови з доброго врядування: Вирішення конфліктів інтересів у державному секторі

Настанови з доброго врядування – це серія брошур, у кожній з яких розглядається окрема тема, важлива для доброго керівництва оборонним сектором. Головний мотив системного заохочення доброчесності – зменшити ризик корупції та інших неетичних дій при під … read more

Настанови з доброго врядування: Професіоналізм і доброчесність державної служби

Настанови з доброго врядування – це серія брошур, у кожній з яких розглядається окрема тема, важлива для доброго керівництва оборонним сектором. Головний мотив системного заохочення доброчесності – зменшити ризик корупції та інших неетичних дій при під … read more

Глобальна антикорупційна ініціатива (GAIN)

Завдання GAIN – узагальнити антикорупційні методики надання послуг для прискорення досягнення «Цілей розвитку тисячоліття» та цілей розвитку після 2015 року; підсилити державні та інституційні можливості з виконання Конвенції ООН проти корупції і недоп … read more

Основні цінності оборонного сектора Норвегії

Оборонний сектор Норвегії просуває певні загальні цінності – відкритості, широти мислення, поваги, відповідальності, хоробрості. Сектор включає Міністерство оборони і чотири підпорядкованих відомства: Збройні сили Норвегії, Управління військового майна … read more

Довідник з боротьби з корупцією у державних закупівлях та управлінні державними коштами

Довідник подає довідковий матеріал для урядів, міжнародних організацій, приватного сектору, наукових кіл і громадянського суспільства з аналізом успішного досвіду забезпечення дотримання Статті 9 Конвенції ООН проти корупції, яка вимагає створення нале … read more

Принципи прозорості та доброчесності при лобіюванні

Принципи прозорості та доброчесності ОЕСР при лобіюванні допомагають керівникам вирішувати проблеми лобізму. Це єдині міжнародні принципи, що розглядають проблеми лобізму і показують, як досягти цілей прозорості та підзвітності при прийнятті державних … read more

Навчальний посібник для міської поліції

Навчальний посібник для міської поліції розробили, щоб допомогти міській поліції країни з низькими й середніми доходами отримати знання та навички з профілактики злочинів. Посібник зосереджується на важливості профілактики та міжвідомчої співпраці для … read more

Посібник з доброчесності поліції

Посібник з доброчесності поліції має на меті допомогти поліцейським службам розробити ефективні заходи, щоб приборкати корупцію в поліції, краще боротись із злочинністю, підвищити громадську безпеку і зміцнити верховенство права та довіру суспільства д … read more

Нагляд за розвідувальними службами: Посібник №1

Посібник DCAF з нагляду за розвідслужбами – це збірник брошур (інструментів), що містить політичну інформацію про створення і зміцнення незалежних органів нагляду за державними організаціями, що займаються збором, аналізом, наданням і поширенням інформ … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2022, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media