УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

sslПрограма Interpeace Constitution-Making for Peace

Мета програми Interpeace’s Constitution-Making for Peace – підтримати конституційні процеси, що ведуть до міцнішого миру. Програма просуває принципи місцевої відповідальності, залучення, гендерної рівності, участі й прозорості. Програма показує варіанти конституційного процесу, які сприяють національному діалогу, консенсусу, соціальній і політичній єдності, врегулюванню конфліктів, примиренню і зміцненню демократичних принципів, інститутів і верховенства права.

 

ssl1Міжнародний інститут демократії та електоральної підтримки (IDEA):

Міжнародний інститут демократії та електоральної підтримку (IDEA) – міжнародна організація, яка підтримує стабільну демократію в усьому світі. Місія IDEA – підтримка сталих демократичних змін шляхом надання порівняльної інформації, допомоги демократичним реформам, впливу на політику і політиків.

hr6Контрольний список з верховенства права, схвалений Венеціанською комісією

Венеціанська комісія затвердила Контрольний список з верховенства права. Контрольний список має забезпечити об’єктивну, ретельну, прозору й рівну оцінку дотримання верховенства права у певній країні. Тепер ті, хто хоче оцінити дотримання верховенства права у певній країні – парламенти та інші органи державної влади, громадянське суспільство, міжнародні організації – мають надійний інструмент для цього.

База даних стандартизації документів НАТО

Ця база даних містить фрагмент Бази даних стандартизації документів НАТО (NSDD) лише з чинними (поширеними) документами. Бюро стандартизації НАТО (NSO) – незалежне бюро НАТО, яке підпорядковується Комітету стандартизації (CS) у питаннях політики і керівництва та Військовому комітету (MC) у питаннях корпоративного нагляду і практичної стандартизації. Завдання NSO – керівництво стандартизацією в НАТО. Керівництво стандартизацією охоплює, зокрема, політику стандартизації; узгодження заходів НАТО зі стандартизації; норми та правила розробки, затвердження, поширення та підтримки впровадження продуктів стандартизації; допомогу органам постановки задач в керівництві стандартизацією; політики та вказівки з термінології, співпрацю з цивільними органами стандартизації; публікацію стандартів НАТО і заохочення стандартизації.

hr59Законодавча база для інструментарію сфери безпеки

Посібник містить кілька брошур, де наведені норми й стандарти, настанови та практичні приклади зразків законів у різних сферах законодавства про безпеку. Посібник насамперед адресовано тим, хто планує розробляти нове чи розвивати існуюче законодавство про сферу безпеки. Це депутати парламентів, держслужбовці, правники та неурядові організації. Посібник також може бути корисним співробітникам служб безпеки і як довідник – дослідниками і студентам, які цікавляться законодавством про сферу безпеки.

hr33DCAF, NATO (2015), Нагляд і керівництво: Парламенти та керування сферою безпеки.

У цій, вже третій редакції довідника DCAF і парламентської асамблеї НАТО підкреслюється важлива роль, яку парламенти мають відігравати у забезпеченні демократичного нагляду за сектором безпеки. Оновлюючи базову інформацію про найкращі практики парламентського нагляду й керівництва сектором безпеки, видання звертає особливу увагу на оборонні питання і розглядає контрольну функцію парламенту у військово-політичному контексті. Воно адресоване демократичним інститутам країн-партнерів НАТО і знайомить з загальними принципами реформування сфери безпеки та основними механізмами й кращими практиками нагляду.

hr34Hans Born (2015), Парламентський нагляд за сферою безпеки.

Це нове видання в серії публікацій з питань парламентської практики від Бюро підтримки парламентської демократії (Office for Promotion of Parliamentary Democracy, OPPD). Основне завдання цієї публікації – розглянути головні питання, що впливають на парламентський нагляд і загалом демократичне керівництво сектором безпеки в нових демократичний країнах.

hr39Комісар Ради Європи з прав людини (2015), Доповідь про ефективний демократичний громадський нагляд за національними службами безпеки.

Документ зосереджується на нагляді за державними органами, включаючи самостійні відомства й департаменти/підрозділи інших урядових відомств чи збройних сил, уповноважених збирати, аналізувати і поширювати інформацію в межах своїх держав, щоб обгрунтувати рішення політиків, воєначальників, слідчих поліції та прикордонних (митних) служб стосовно загроз національній безпеці та інших фундаментальних національних інтересів. Документ також містить ряд рекомендацій, виходячи з моментів, піднятих у документі Комісара Ради Європи з прав людини.

hr35DCAF, UNDP (2008), Громадський нагляд за сферою безпеки. Підручник для громадських організацій

Підручник дає системні інструкції громадським організаціям (ГО) про їхню роль у демократичному контролі над сферою безпеки. Хоча багато ГО допомагали реформуванню сфери безпеки в перехідних і післяконфліктних країнах, їхній потенціал залишається значною мірою нереалізованим. Довгострокову роль ГО – підтримку демократично керованої сфери безпеки – у розвинених країнах і країнах, що розвиваються, теж іноді недооцінюють. Підручник адресовано насамперед громадським і неурядовим організаціям, а також демократичним інститутам, демократичним представникам, політикам, практикам реформування сфери безпеки, дослідникам, інститутами сектору безпеки, ЗМІ та міжнародним організаціям – партнерам ГО у питаннях демократичного урядування сферою безпеки.

mj1DCAF (2011) Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Розуміння військової юстиції.

Завдання цього довідника – надати читачам важливу інформацію про функцію та принципи військової юстиції у демократичному суспільстві. Довідник також зосереджується на політиці та ролі різних учасників формування організаційно-правової бази ефективної і прозорої системи військової юстиції. Посібник містить огляд різних систем військової юстиції та окреслює виклики, що стоять перед ними.

UN MJ Standards 11-01-11 (2)DCAF (2011) Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Принципи керування судочинством через військові трибунали.

Публікація містить 20 принципів керування судочинством через військові трибунали, визначені Комісією з прав людини.

mj3DCAF (2011) Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Закон про додаткові заходи військової дисципліни Південно-Африканської Республіки.

У брошурі міститься Закон про додаткові заходи військової дисципліни Південно-Африканської Республіки в оригіналі та його статті, подані за темами. Це дозволяє законодавцям легко знаходити ті чи інші теми, які має охоплювати такий закон, і порівнювати різні моделі законів.

mj4DCAF (2011) Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Військово-кримінальний кодекс Колумбії.

У брошурі міститься Військово-кримінальний кодекс Колумбії, поданий за темами. Це дозволяє законодавцям легко знаходити ті чи інші теми, які має охоплювати такий закон, і порівнювати різні моделі законів.

hr38Born Hans, Wills Aidan, DCAF-Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands (2012), Нагляд за розвідувальними службами: Посібник.

Посібник DCAF з нагляду за розвідслужбами – це збірник практичних брошур, які містять політичну інформацію про створення і зміцнення незалежних органів нагляду за державними організаціями, що займаються збором, аналізом, наданням і поширенням інформації з національної безпеки.

hr42Ханс Борн, Ієн Лей (2005), Підзвітність спецслужб: Правові норми, досвід і рекомендації.

У публікації описуються та оцінюються існуючі правові стандарти демократичної підзвітності розвідувальних служб. Публікація також наводить і рекомендує кращі практики, ефективні як для перехідних країн, так і для усталених демократичних держав.

hr40DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Розуміння нагляду за розвідкою.

Довідник дає уявлення про те, як демократичні держави керують своїми розвідслужбами. У довіднику показано, як можна керувати розвідувальними службами, щоб забезпечити:

 • їхній дієвий внесок у безпеку держави та її населення,
 • Їхню підлеглість демократичному контролю,
 • їхню підзвітність населенню, і
 • їхню повагу до закону і прав людини.

Довідник дає короткі й прості відповіді на поширені запитання про діяльність розвідувальних служб, а також контроль і нагляд за цими організаціями.

hr41DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Зібрання добрих практик для розвідслужб і нагляду за ними.

“Зібрання добрих практик правових та інституційних підвалин і заходів, що забезпечують дотримання прав людини розвідувальними органами при боротьбі з тероризмом, включаючи нагляд за ними” визначає міжнародні стандарти керівництва розвідкою.

hr55DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Закон Канади про службу розвідки

У брошурі міститься Закон Канади про службу розвідки в оригіналі, а також положення цього законодавчого акту, згруповані за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко визначати конкретні питання, які має охоплювати законодавство про розвідслужби, і порівнювати різні закони за конкретними темами.

hr57DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Закон Нідерландів про служби розвідки та безпеки

У брошурі міститься Закон Нідерландів про служби розвідки та безпеки в оригіналі, а також положення цього законодавчого акту, згруповані за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко визначати конкретні питання, які має охоплювати законодавство про розвідслужби, і порівнювати різні закони за конкретними темами.

hr58DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Закон Аргентини про національну розвідку

У брошурі міститься Закон Аргентини про національну розвідку 2001р. та Положення про Закон Аргентини про національну розвідку 2002р. в оригіналі, а також положення цих законодавчих актів, згруповані за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко визначати конкретні питання, які має охоплювати законодавство про розвідслужби, і порівнювати різні закони за конкретними темами.

hr36DCAF (2015), Навчальний посібник з доброчесності поліції.

Навчальний посібник з доброчесності поліції має допомогти міністерствам внутрішніх справ, поліцейським службам і навчальним закладам покращити можливості з навчання персоналу доброчесності. Посібник розповідає, як забезпечувати та підтримувати доброчесність організації шляхом ефективного планування й управління кадрами та процесами реформ.

hr37DCAF (2012), Посібник з доброчесності поліції.

Посібник з доброчесності поліції має на меті допомогти поліцейським службам розробити ефективні заходи, щоб приборкати корупцію в поліції, краще боротись із злочинністю, підвищити громадську безпеку і зміцнити верховенство права та довіру суспільства до поліції. Глави посібника охоплюють різні теми – корупцію і здійснення поліцейських функцій, допомогу поліцейським у вирішенні етичних питань, внутрішній контроль, зовнішній нагляд і контроль, розбудову можливостей.

ssg8DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Європейський кодекс поліцейської етики.

Посібник містить Європейський кодекс поліцейської етики з коментарями та рекомендаціями. Європейський кодекс поліцейської етики разом з Настановами з демократичного здійснення поліцейських функцій (ОБСЄ) та 10 базовими стандартами прав людини для правоохоронців (Amnesty International) можна вважати основою міжнародних норм і стандартів демократичної поліції.

hr18DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: 10 базових стандартів прав людини для правоохоронців

Ці «10 базових стандартів прав людини для правоохоронців» розробила Amnesty International спільно з політиками та експертами з різних країн. Вони грунтуються на стандартах ООН в галузі правоохоронної діяльності, кримінального судочинства і прав людини. Документ має підвищити обізнаність урядовців, депутатів парламентів, журналістів і неурядових організацій про деякі основоположні стандарти, які слід закладати в будь-якому поліцейському навчанні та поліцейській практиці.

ssg9DCAF (2009), Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Настанови міжнародних поліцейських стандартів з демократичного здійснення поліцейських функцій.

Посібник містить міжнародні стандарти й принципи демократичної поліції. Довідник має допомогти персоналу ОБСЄ, що займається справами поліції і правоохоронної діяльності, а також поліцейським і політикам, які працюють задля більш демократичного здійснення поліцейських функцій. Довідник є зразком належного здійснення поліцейських функцій і міжнародних стандартів. Публікація розповідає про завдання демократичних поліцейських служб і сил, важливість їх відданості верховенству права, поліцейській етиці і стандартам прав людини, сенс підпорядкування поліції закону і суспільству, якому вона служить, та необхідність її співпраці з громадами, розуміючи, що ефективна поліція неможлива без партнерства з населенням. Довідник також пояснює структурні та організаційні аспекти поліції, необхідні для створення й збереження демократичної поліції.

ssg10DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Модель поліцейського законодавства: Закон Швеції про поліцію.

У брошурі міститься шведський закон про поліцію в оригіналі, а також його статті за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко знаходити ті чи інші теми, які має охоплювати закон про поліцію, і порівнювати різні моделі.

ssg11DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Модель поліцейського законодавства: Японський Закон про поліцію та Закон про виконання поліцейських обов’язків.

У брошурі міститься японський закон про поліцію в оригіналі, а також його статті за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко знаходити ті чи інші теми, які має охоплювати закон про поліцію, і порівнювати різні моделі законів.

tr1OHCHR (1997), «Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності: Захалявна книжечка з прав людини для поліції».

Ця «захалявна книжечка» розроблялась як зручний невеликий довідник для поліції, що займається законним і гуманним виконанням своїх життєво важливих функцій у демократичному суспільстві. Книжка містить сотні таких стандартів, викладених зрозуміло й предметно, з понад тридцяти міжнародних джерел.

hr46NATO-DCAF, (2010). Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі Збірник прикладів (компендіум) позитивного досвіду.

Цей збірник – продукт співпраці британського відділення Transparency International, програми НАТО «Партнерство заради миру» і DCAF. Збірник зосереджується на концепціях та інструментах, які забезпечують добрі практики оборонного урядування й політики шляхом «розбудови доброчесності». Він розроблявся переважно як ознайомче й довідкове видання, але військові, цивільні працівники оборонного сектору, демократичні інститути та громадянське суспільство також знайдуть тут матеріали про розбудову доброчесності та антикорупційні заходи для своєї власної діяльності з керівництва безпекою.

tr2DCAF (2015), Фінансовий нагляд за сферою безпеки. Посібник для викладачів.

Посібник призначений для фінансових контролерів-практиків, які бажають:

 • Ознайомитись із кращими міжнародними практиками фінансового нагляду за сектором безпеки
 • Підвищити свій професіоналізм у фінансовому нагляді за інститутами сектору безпеки
 • Займати активнішу позицію при здійсненні фінансового нагляду за інститутами сектору безпеки
 • Зміцнити свій авторитет у контролі бюджетів і фінансових операцій інститутів сфери безпеки.

hr43DCAF (2015), Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Міжнародні стандарти фінансового нагляду у сфері безпеки.

Посібник у доступній формі знайомить читачів з міжнародно прийнятими керівними принципами, стандартами та кращими практиками фінансового нагляду за інститутами сектору безпеки. Посібник дозволяє читачам:

 • Оцінювати ключові міжнародні стандарти бюджетної політики та аудиту в секторі безпеки;
 • Порівнювати існуючу практику та норми своїх країн з загальноприйнятими принципами бюджетної політики та аудиту;
 • Застосовувати міжнародні стандарти як основу для пропозицій політичним лідерам і членам парламенту з реформування пануючої системи фінансового нагляду в секторі безпеки своїх країн;
 • Відстежувати та оцінювати діяльність інститутів фінансового контролю у порівнянні з кращими міжнародними практиками.

hr47OECD, UNODC, The World Bank, (2013), Підручник з етики та виконання заходів боротьби з корупцією для бізнесу.  

Підручник розроблено в якості корисного практичного інструменту для компаній, які шукають підказок з дотримання, в одному зручному виданні. Підручник складається з трьох розділів. Перший розділ містить огляд міжнародних норм боротьби з корупцією, в рамках яких доводиться діяти компаніям, що займаються міжнародним бізнесом. У другому розділі коротко йдеться про те, як компанії можуть оцінити свій ризик, щоб розпочати розробку ефективної антикорупційної етики та програми її дотримання. Третій, найважливіший розділ узагальнює основні документи щодо ведення бізнесу.

hr48OECD (2010), Настанови з доброї практики внутрішнього контролю, етики та виконання.  

Настанови з доброї практики адресовано компаніям при створенні та забезпеченні ефективності внутрішнього контролю, етики та програм дотримання або заходів попередження й виявлення підкупу іноземних посадовців при міжнародних оборудках. Настанови також адресовано бізнес-організаціям і професійним асоціаціям, які оцінюють таку діяльність компаній. В публікації визнається, що аби бути ефективними, такі програми або заходи мають бути пов’язані з загальною системою дотримання норм у компанії. Публікація покликана служити юридично необов’язковим дороговказом для компаній при створенні ефективних систем внутрішнього контролю, етики та програм дотримання або заходів попередження й виявлення хабарництва за кордоном.

hr49OECD (2008), Глосарії ОЕСР. Корупція. Глосарій міжнародних стандартів кримінального права.

Глосарій пояснює ключові елементи, потрібні для класифікації корупції як злочину, на основі трьох основних міжнародних конвенцій: Конвенція ОЕСР про боротьбу проти підкупу іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях; Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією Ради Європи, Конвенція ООН проти корупції. Конкретна мета цього Глосарію – допомогти країнам-учасницям Антикорупційної мережі ОЕСР у Східній Європі і Центральній Азії у намаганнях реформувати національне антикорупційне кримінальне законодавство згідно з вимогами вищезгаданих конвенцій. Він має компенсувати брак знань міжнародного права та останніх змін у міжнародних договорах, з чим можуть стикатись деякі законодавці. Глосарій має бути корисним правникам-практикам у будь-якій країні, які намагаються розвивати міжнародну співпрацю та внутрішні правила боротьби з корупцією.

tr3Європейські партнери проти корупції, Європейська мережа відповідальних за протидію корупції (2011), Стандарти антикорупційних органів.

В документі перелічено десять керівних принципів і параметрів незалежності органів боротьби з корупцією. Ці принципи й стандарти мають служити для організацій орієнтирами, а не зобов’язувати їх. Вони визнають наявність у світі багатьох різних підходів і, відповідно, націлені на врахування політико-правових систем, що склалися в окремих країнах та організаціях.

hr50Підручник ОБСЄ по боротьбі з корупцією. 2016

Цей підручник є довідником наявних юридичних інструментів, новітніх законодавчих і політичних тенденцій та належних заходів і практик недопущення й придушення корупції. Підручник має підвищити обізнаність про міжнародні інструменти, доступні національним політикам і практикам боротьби з корупцією.

hr51Управління та реформування сектора безпеки (УРСБ): Рекомендації для співробітників ОБСЄ. 2016

Ці настанови містять поради персоналу ОБСЄ на підтримку комплексних підходів до керівництва та реформування сфери безпеки. Мета такого підходу – допомогти перейти від фрагментарної підтримки, що дає обмежені результати, до практики взаємодоповнення. Це робиться, щоб забезпечити узгоджену й ефективну підтримку досягненню спільних стратегічних завдань керівництва та реформуванню сфери безпеки. Хоча настанови були розроблені для персоналу ОБСЄ, вони можуть бути актуальними й для інших національних і міжнародних діячів, які прагнуть здобути підтримку в керівництві та реформуванні сфери безпеки.

Основне джерело:

DCAF, Legislating for the Security Sector (Правові норми для сектору безпеки).

Women in the Ukrainian Security Sector: Legislation and Current Practices

This preliminary study performed by the Institute of Gender Programs and the Center for Army, Conversion and Disarmament Studies (CACDS), with financial support from DCAF, presents an analysis of the basic legislation regulating military service of wom … read more

The Security Sector Legislation of Ukraine (2017 update)

This comprehensive collection of Ukrainian legislation on the Security Sector serves two purposes: it gives Ukrainian and Western experts an overview of what legal documents already exist in Ukraine; and serves as a tool for identifying possibilities f … read more

Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Модель поліцейського законодавства: Закон Південноафриканської Республіки про службу поліції № 68, 1995

У брошурі міститься Закон ПАР про додаткові військово-дисциплінарні заходи в оригіналі, а також його статті за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко знаходити ті чи інші теми, які має охоплювати такий закон, і порівнювати різні моделі законів.

Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Модель поліцейського законодавства: Закон Швеції про поліцію

У брошурі міститься шведський закон про поліцію в оригіналі, а також його статті за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко знаходити ті чи інші теми, які має охоплювати закон про поліцію, і порівнювати різні моделі.

Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Європейський кодекс поліцейської етики

Посібник містить Європейський кодекс поліцейської етики з коментарями та рекомендаціями. Європейський кодекс поліцейської етики разом з Настановами з демократичного здійснення поліцейських функцій (ОБСЄ) та 10 базовими стандартами прав людини для право … read more

Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Військово-кримінальний кодекс Колумбії

У брошурі міститься Військово-кримінальний кодекс Колумбії, поданий за темами. Це дозволяє законодавцям легко знаходити ті чи інші теми, які має охоплювати такий закон, і порівнювати різні моделі законів.

Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Розуміння військової юстиції

Завдання цього довідника – надати читачам важливу інформацію про функцію та принципи військової юстиції у демократичному суспільстві. Довідник також зосереджується на політиці та ролі різних учасників формування організаційно-правової бази ефективної і … read more

Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Закон Канади про службу розвідки

У брошурі міститься Закон Канади про службу розвідки в оригіналі, а також положення цього законодавчого акту, згруповані за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко визначати конкретні питання, які має охоплювати законодавство про розвідслужби, і порі … read more

Стандарти антикорупційних органів

В документі перелічено десять керівних принципів і параметрів незалежності органів боротьби з корупцією. Ці принципи й стандарти мають служити для організацій орієнтирами, а не зобов’язувати їх. Вони визнають наявність у світі багатьох різних підходів … read more

Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Настанови міжнародних поліцейських стандартів з демократичного здійснення поліцейських функцій

Посібник містить міжнародні стандарти й принципи демократичної поліції. Довідник має допомогти персоналу ОБСЄ, що займається справами поліції і правоохоронної діяльності, а також поліцейським і політикам, які працюють задля більш демократичного здійсне … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2022, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media