УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

Міцна й ефективна правова база – перший крок до доброго урядування сектором безпеки. Національне законодавство має включати максимально можливу кількість міжнародних правових стандартів і забезпечувати наявність інструментів і механізмів їх виконання. Йдеться про базове законодавство з прав і фундаментальних свобод людини, міжнародне гуманітарне право  і міжнародне кримінальне право. Це включає також антикорупційне законодавство, механізми нагляду, моніторингу та оцінки. Підхід до міжнародних правових стандартів має бути інклюзивним і відкритим. Необхідна воля прийняти та інструменти реалізувати кращі правові практики. При цьому важливо враховувати місцеву ситуацію та обставини. Закони не можна просто скопіювати. Щоб законодавство було ефективним у конкретній ситуації, необхідне стратегічне мислення та планування. Законодавство про сферу безпеки має включати або супроводжуватись рядом коригувальних механізмів, що включає санкції та заборони, а також дієздатну судову систему. Крім того, важливе значення для виявлення, усунення та попередження зловживань мають механізми інформування та скарг. Є також регіональні та міжнародні судові органи, до яких держави, організації та окремі особи можуть звертатись для захисту своїх прав і свобод.

hr59

БАЗОВІ МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СФЕРУ БЕЗПЕКИ,
та інші корисні правові ресурси й інструменти:

law-symbol-of-chapiter-of-a-columnПРАВА ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ СВОБОД ЛЮДИНИ

gavel by EpicCodersПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА

police-arrestПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

balance freepikПРАВОСУДДЯ

peace-dove freepikМИР ТА РОЗВИТОК

no-entry-sign freepikЗЛОЧИННІСТЬ

control freepikГРОМАДЯНСТВО

voluntary-serviceГУМАНІТАРНЕ ПРАВО

gender-equality freepikГЕНДЕРНІ ПИТАННЯ

freepik stopБОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

law-bookІНШІ ЮРИДИЧНІ ДОКУМЕНТИ

repair-tools freepikІНСТРУМЕНТИ

Основне джерело:

DCAF, Legislating for the Security Sector (Правові норми для сектору безпеки).

[1] The European Convention on Human Rights

© Символи розроблені Freepik з www.flaticon.com

Reform of the Security Service in Georgia: Results and Best Practices

This report assesses Georgia’s progress in reforming the State Security Service. The report is the first comprehensive document that assesses the institutional and legislative environment of the State Security Service in the aftermath of its reform and … read more

Key Issues and Policy Recommendations, Conference 3

This publication offers the Key Issues and Policy Recommendations based on the results of the Third International Conference “Governance and Reform of State Security Services: Best Practices”. Conference Three – the third in a series of eight – focused … read more

Підручник по боротьбі з корупцією

Цей підручник є довідником наявних юридичних інструментів, новітніх законодавчих і політичних тенденцій та належних заходів і практик недопущення й придушення корупції. Підручник має підвищити обізнаність про міжнародні інструменти, доступні національн … read more

Управління та реформування сектора безпеки (УРСБ): Рекомендації для співробітників ОБСЄ

Ці настанови містять поради персоналу ОБСЄ на підтримку комплексних підходів до керівництва й реформування сфери безпеки. Мета такого підходу – допомогти перейти від фрагментарної підтримки, що дає обмежені результати, до практики взаємодоповнення. Це … read more

Моніторинг викликів урядуванню сектору безпеки:Стан та Потреби

21-22 січня 2016р. в Києві спільно з Центром Разумкова була проведена конференція щодо викликів, стану та потреб керівництва сектором безпеки України. Це була перша з чотирьох конференцій, що мають пройти в Україні у 2016р. з метою підвищення обізнанос … read more

Конференція “Моніторинг викликів урядуванню сектору безпеки та оборони України: стан та потреби”

21-22 січня 2016р. в Києві спільно з Центром Разумкова була проведена конференція щодо викликів, стану та потреб керівництва сектором безпеки України. Це була перша з чотирьох конференцій, що мають пройти в Україні у 2016р. з метою підвищення обізнанос … read more

Конференція “Моніторинг викликів урядуванню сектору безпеки та оборони України: стан та потреби”

21-22 січня 2016р. в Києві спільно з Центром Разумкова була проведена конференція щодо викликів, стану та потреб керівництва сектором безпеки України. Це була перша з чотирьох конференцій, що мають пройти в Україні у 2016р. з метою підвищення обізнанос … read more

Ефективний демократичний нагляд за національними службами безпеки

З дозволу Ради Європи DCAF переклав доповідь комісара Ради Європи з прав людини від травня 2015р. про ефективний демократичний нагляд за національними службами безпеки (посилання на оригінальне джерело тут) кількома мовами, які всі разом з англійським … read more

Критерії доброго керівництва оборонним сектором: Міжнародні стандарти та принципи

Цю публікацію підготували, щоб дати орієнтири для системної оцінки систем забезпечення доброчесності дев’яти країн. Наведені тут міжнародні стандарти та принципи охоплюють широке коло тем, важливих для доброго керівництва оборонним сектором: парламентс … read more

Анкета самооцінки розбудови доброчесності та процес експертної оцінки. Інструмент діагностики національних оборонних відомств

Підручник з розбудови доброчесності містить анкету, вказівки щодо організації процесу в країні, зразок, який можна використати для інформування міністра оборони або керівника збройних сил про впровадження процесу експертної оцінки, та опис організації … read more

Довідник з реформування сфери безпеки: Гендерна рівність та реформування сфери безпеки: Врахування гендерної рівності при забезпеченні, керівництві та нагляді за безпекою

Цей довідник з реформування сфери безпеки розглядає, чому гендерна рівність важлива для реформування сфери безпеки. Гендерна рівність означає рівні права, можливості та ресурси для жінок і чоловіків незалежно від статі. Добре керівництво сектором безпе … read more

Нагляд за розвідувальними службами: Посібник №1

Посібник DCAF з нагляду за розвідслужбами – це збірник брошур (інструментів), що містить політичну інформацію про створення і зміцнення незалежних органів нагляду за державними організаціями, що займаються збором, аналізом, наданням і поширенням інформ … read more

Роль доброго врядування у просуванні прав людини

Концепції доброго врядування і прав людини доповнюють одна одну. Принципи прав людини визначають набір цінностей, якими мають керуватися уряди та інші соціально-політичні інституції. Вони також дають набір стандартів діяльності для їх оцінки. Крім того … read more

Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Європейський кодекс поліцейської етики

Посібник містить Європейський кодекс поліцейської етики з коментарями та рекомендаціями. Європейський кодекс поліцейської етики разом з Настановами з демократичного здійснення поліцейських функцій (ОБСЄ) та 10 базовими стандартами прав людини для право … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2022, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media