УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

Закупівлі – складова частина процесу придбання. Закупівлі означають етап, на якому уряди закуповують товари та послуги у зовнішніх постачальників. Закупівлі – це технічний процес визначення вимог і наступної закупівлі відповідних послуг та обладнання.[1]

Що таке закупівлі?

Закупівлі є частиною процесу отримання нових можливостей оборони та безпеки й процесу підтримання існуючих можливостей.[2] Якщо йдеться про обладнання, то це включає майно, призначене лише для військового використання, зокрема, системи озброєнь і боєприпаси, а також товари загального характеру, наприклад, продукти харчування чи інші припаси. Послуги охоплюють усі задачі, які виконують у війську, включаючи тилове забезпечення, яке зараз замовляють у зовнішніх постачальників.[3]

Чому це важливо?

Закупівля, як один з останніх етапів процесу придбання, включає акт обміну фінансових коштів на обладнання та послуги, що зазвичай передбачає операції з великими грошовими сумами. На цьому етапі процесу ще важливіше, щоб ці задачі виконувались доброчесно, щоб кінцевий результат відповідав цілям проекту, і обмежені державні кошти витрачались раціонально. На організаційному, процедурному та індивідуальному етапах закупівлі й придбання слід застосовувати заходи розбудови доброчесності. Крім того, треба контролювати й відстежувати весь процес придбання, що має завершуватись оцінкою результату.

Як це працює?

Закупівлі для оборони та безпеки подібні будь-якому іншому виду оборонних закупівель: оцінюють потреби, надають конкуруючі пропозиції, оцінюють варіанти та обирають постачальника.[4]

Однак деякі аспекти оборонних закупівель досить унікальні. Наприклад, як зазначає Том Мак-Ґаффоґ (Tom McGuffog), про справжній успіх оборонних закупівель може свідчити те, що найдорожчу техніку не довелося застосовувати у війні, наприклад, ядерну зброю. Крім того, розробка та надходження у війська військової техніки часто займає багато часу, а потім її десятиріччями треба пристосовувати до нових умов безпеки.[5] Тому потрібне довгострокове планування, враховуючи витрати протягом усього терміну експлуатації, включаючи розробку, випробування, виробництво й технічне обслуговування. Навіть у цьому випадку буває важко передбачити вартість та успіх проекту. Нові системи озброєнь часто потребують нових технологій, що передбачає високий рівень інвестицій, а з ростом витрат залишається менше простору для вирішення довгострокових проблем.[6]

Оборонні закупівлі та планування загалом ускладнює потреба збалансувати секретність у технічних та оперативних питаннях з прозорістю, необхідною для ефективного нагляду й підзвітності. Крім того, слід враховувати міжнародну ситуацію, закони та правила контролю озброєнь, оскільки рішення, що стосуються систем зброї, можуть спричинити серйозну стурбованість інших держав. [7]

Щоб уникнути корупції при закупівлі, варто поставити, зокрема, такі питання:[8]

 • Чи ґрунтуються операційні вимоги на реальних операційних потребах?
 • Чи точні та об’єктивні технічні вимоги?
 • Чи виправдана така кількість закуплених товарів реальними потребами?
 • Чи виправдані незаплановані закупівлі терміновими потребами?
 • Чи виправдана закупівля з одного джерела?
 • Чи точні та об’єктивні критерії оцінки?
 • Чи уникнуто конфліктів інтересів?
 • Чи проведено належні перевірки якості?
 • Чи точно складено контракт і чи забезпечує він права МО?
 • Чи правильно виконується контракт і чи виправдані будь-які зміни? [9]

Щоб гарантувати прозорість закупівлі, необхідні: [10]

 • Відкриті та зрозумілі програмні документи з чіткими, узгодженими і зрозумілими вказівками.
 • Завчасне повідомлення потенційних постачальників про заплановані придбання та очікувані вимоги.
 • Відкритий і конкурентний процес подачі заявок.
 • Бажано орієнтуватись на витрати протягом усього терміну експлуатації, тобто повну вартість проекту, а не лише вартість першої закупівлі.[11]
 • Необхідна ретельна оцінка ризику і прозоре управління ризиками.

Основою зміцнення доброчесності при закупівлі є міжнародний стандарт ISO 15288.[12] Закупівлі мають ґрунтуватись на процедурах об’єктивності, неупередженості, прозорості, ефективності та відкритій конкуренції.

image001

Хто бере участь у процесі?

Збройні сили, консультуючись з МО, оцінюють свої можливостей і потреби закупівлі; збройні сили також допомагають виконавчій владі з бюджетними пропозиціями і напряму займаються закупівлею дрібного майна та послуг.

Міністерство оборони з допомогою військових та інших виконавчих органів готує бюджетні пропозиції та пропозиції закупівель, веде переговори з національними та іноземними учасниками, при потребі надає ліцензії на виробництво зброї, організує тендерні процедури і видає річні звіти. Ці задачі зазвичай вимагають наявності спеціального підрозділу, що займається закупівлями.

Національна військова промисловість бере участь у закупівлях, виробляючи військову техніку та обладнання для сил безпеки. Академічні й науково-дослідні інститути долучаються, розробляючи нові технології. Громадянське суспільство та ЗМІ контролюють, відстежують та наглядають за закупівлями. Інформатори та механізми захисту інформаторів забезпечують приборкання корупції. Іноземні постачальники беруть участь, надаючи товари та послуги, яких не можуть забезпечити національні постачальники. Міжнародні організації, союзи та інші двосторонні й багатосторонні структури беруть участь, встановлюючи стандарти, норми та правила для своїх учасників в силу членства та застосовуючи інші механізми.

 

Джерела

Centre for Integrity in the Defence Sector (2015) Guides to Good Governance. Professionalism and integrity in the public service.

Centre for Integrity in the Defence Sector. Criteria for good governance in the defence sector. International standards and principles

DCAF (2015) Парламентський довідник: Виховання доброчесності та зменшення корупції в оборонному секторі.

DCAF (2008) National Security Policy, Backgrounder. Див. нову серію тут.

DCAF (2006) Parliament’s Role in Defence Budgeting. DCAF Backgrounder. Див. нову серію тут.

DCAF (2006) Parliament’s Role in Defence Procurement. Backgrounder. Див. нову серію тут.

Гарі Букур-Марку, Філіпп Флурі, Тодор Тагарєв (ред.) Оборонний менеджмент: ознайомлення. Серія «Менеджмент безпеки та оборони» No1. DCAF (2010).

ISO/IEC/IEEE 15288:2015. Доступно тут.

McGuffog Tom (2011), “Improving value and certainty in defence procurement”, Public Money & Management, 31:6, 427-432

McConville Teri, Holmes Richard (eds.), Defence Management in Uncertain Times. Cranfield Defence Management Series Number 3. Routledge 2011.

NATO-DCAF, (2010). Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі Збірник прикладів (компендіум) позитивного досвіду.

OECD (2002) Best Practices for Budget Transparency.

 Transparency International (2010), Policy Position 01: Whistleblowing: an effective tool in the fight against corruption.

Transparency International (2011). Building Integrity and Countering Corruption In Defence and Security. 20 Practical Reforms.

Tysseland E. Bernt, “Life cycle cost based procurement decisions. A case study of Norwegian Defence Procurement projects” International Journal of Project Management, 26, 2008. 366-375.

US Naval War College, Commander Raymond E Sullivan Jr., (ed) Resource Allocation: The formal process. July 2002.

 

[1] Ентоні Лоуренс уГарі Букур-Марку, Філіпп Флурі, Тодор Тагарєв (ред.)  Оборонний менеджмент: ознайомлення. Серія «Менеджмент безпеки та оборони» No1. DCAF (2010)

[2] “Закупівельна діяльність в оборонній сфері” у НАТО-DCAF, (2010). Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі. Збірник прикладів (компендіум) позитивного досвіду с. 72 .

[3] DCAF (2006) Parliament’s Role in Defence Procurement. Backgrounder. Див. нову серію тут.

[4] DCAF Backgrounder, Parliament’s Role in defence procurement. 2006. Див. нову серію тут.

[5] McGuffog Tom (2011), “Improving value and certainty in defence procurement”, Public Money & Management, 31:6, 427-432. Доступно тут.

[6] DCAF (2006) Parliament’s Role in Defence Procurement. Backgrounder. Див. нову серію тут.

[7] Там само.

[8] Інші питання див. у: Centre for Integrity in the Defence Sector, Criteria for Good Governance in the Defence Sector. International standards and principles, 2015, p41.

[9] “Закупівельна діяльність в оборонній сфері” у НАТО-DCAF, (2010). Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі. Збірник прикладів (компендіум) позитивного досвіду. с75

[10] Там само. с 76-77.

[11] Tysseland E. Bernt, “Life cycle cost based procurement decisions. A case study of Norwegian Defence Procurement projects” International Journal of Project Management, 26, 2008. 366-375.

[12] Переглянута версія (2015) доступна тут.

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ

This publication presents proceedings and recommendations from the conference jointly held by DCAF, the Verkhovna Rada (Parliament) Institute for Legislation of Ukraine and the CACDS. The Conference focused on the legal framing of parliamentary oversig … read more

Conference Proceedings 6: Defence Production, Sales and Acquisitions

This publication offers the proceedings of Conference 6 on Security Sector Governance in Ukraine. The  conference focused on defence production, sales and acquisitions. The objective of the event was to identify current reform priorities and challenges … read more

Key Issues and Policy Recommendations, Conference 7

This publication offers the Key Issues and Policy Recommendations based on the results of the Seventh International Conference “Ukraine’s Civilian Security Sector: Reforms’ Progress and Challenges”. Conference Seven, following to the previous conferenc … read more

Key Issues and Policy Recommendations, Conference 6

This publication offers the Key Issues and Policy Recommendations based on the results of the Sixth International Conference “Security Sector Governance: Defence Production, Sales and Acquisitions”. Conference Six provided a platform to discuss state p … read more

Conference 6: Defence Production, Sales and Acquisitions.

The sixth multi-stakeholder conference addressing Ukraine’s security governance challenges will take place in Kiev between 1st and 2nd February. The conference will focus on defence production, sales and acquisitions. The objective of the event is to i … read more

Conference 6: Defence Production, Sales and Acquisitions.

The sixth multi-stakeholder conference addressing Ukraine’s security governance challenges took place in Kiev between 1st and 2nd February. The conference focused on defence production, sales and acquisitions. The objective of the event was to identify … read more

Export Control Transformation as a Component of the Global Security

Export Control Transformation as a Component of the Global Security. Also in National Security & Defense Journal No. 5 (41) 2003, Ukranian Centre for Economic & Political Studies

Основи реформування оборонних закупівель в Україні

Три «кити» реформування військових закупівель – це розробка стратегії розвитку ВПК, вибір стратегії військових закупівель і реформа військово-промислової бази. У документі стверджується, що українська програма озброєнь має ключове значення для оборонно … read more

Фінансовий нагляд за сферою безпеки. Посібник для викладачів

Посібник призначений для фінансових контролерів-практиків, які бажають ознайомитись із кращими міжнародними практиками фінансового нагляду за сектором безпеки, підвищити свій професіоналізм у фінансовому нагляді за інститутами сектору безпеки, займати … read more

Настанови з доброго врядування: Вирішення конфліктів інтересів у державному секторі

Настанови з доброго врядування – це серія брошур, у кожній з яких розглядається окрема тема, важлива для доброго керівництва оборонним сектором. Головний мотив системного заохочення доброчесності – зменшити ризик корупції та інших неетичних дій при під … read more

Довідник з боротьби з корупцією у державних закупівлях та управлінні державними коштами

Довідник подає довідковий матеріал для урядів, міжнародних організацій, приватного сектору, наукових кіл і громадянського суспільства з аналізом успішного досвіду забезпечення дотримання Статті 9 Конвенції ООН проти корупції, яка вимагає створення нале … read more

Контроль та корупційні ризики в компенсаційних програмах оборонної промисловості

У звіті розглядаються корупційні ризики, пов’язані з компенсаційними програмами оборонної промисловості – великій непрозорій частині військової промисловості. Аналізується глибина та якість нинішньої практики контролю компенсаційних програм оборонних к … read more

Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Зміцнення фінансового контролю в сфері безпеки

Інструментарій містить ряд брошур англійською, французькою та арабською мовами, де подані норми, стандарти, настанови та практичні приклади зразків законів у різних сферах законодавства про безпеку. Деякі публікації Інструментарію стосуються міжнародни … read more

Етичні настанови контакту з бізнесом і промисловістю в оборонному секторі

Міністерство оборони вперше видало «Етичні настанови контакту з бізнесом і промисловістю в оборонному секторі» у квітні 2007р. Це оновлене видання настанов має на меті прояснити і спростити чинні правила. Перегляд здійснено в рамках Плану дій з відноси … read more

Довідник DCAF: Роль парламенту в оборонних закупівлях

Цей документ входить до довідкової серії DCAF, що коротко інформує практиків з різних питань керівництва та реформування сектору безпеки. Конкретно цей довідних стосується оборонних закупівель і ролі парламенту в цьому процесі.

Парламентський вимір оборонних закупівель

Документ складається із двох частин. У першій ідеться про парламентський контроль і практику загалом і далі про зміни у європейській безпеці. У другій частині документа розглянуті основні міжнародні організації, що займаються європейською безпекою, і ї … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2022, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media