УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

Procurement monitoringЯк зазначає Transparency International, закупівлі – сфера особливо високого ризику корупції. Контракти на військові закупівлі часто дуже складні, що заважає їх перевірці громадянським суспільством і громадою. Крім того, часто їх захищає від такої перевірки секретність з міркувань національної безпеки, що ще більше підвищує ризик прихованих корупційних дій. Нагляд за процесом закупівлі в секторі безпеки має важливе значення, адже там обертаються великі суми обмежених державних коштів.[1]

Тому важливо уважно стежити за використанням цих коштів і ретельно оцінювати результати їх використання.

Кращі практики та рекомендації

Закупівлі слід здійснювати у відповідності із стратегічними потребами, визначеними політикою національної безпеки. Transparency International зауважує, що процес закупівель, які відхиляються від загальних законів про державні закупівлі, має бути чітко прописаний у законодавстві, разом з належними засобами нагляду та підзвітності. Інформація про процес має бути максимально доступна громадськості. Необхідно вести облік закупівель для періодичного аудиту всіх дотичних процесів.

Персонал, задіяний у процесі закупівлі, має бути висококваліфікованим, професійним і дуже доброчесним. Закупівельний персонал повинен мати доступ до технічних правил закупівлі, документів кодексів поведінки та відповідних навчань. Персонал слід періодично заміняти, щоб уникнути появи неналежних стосунків, та оцінювати на доброчесність та етику. Повинні існувати правила, які зобов’язують закупівельний персонал повідомляти про потенційний конфлікт інтересів і подавати майнову декларацію.

Крім того, Transparency International рекомендує організовувати закупівлі через центральне бюро закупівель. Для компенсаційних угод слід створити спеціальні агентства для виконання програм компенсаційних угод, які мають супроводжувати бюро внутрішнього аудиту, періодично розглядаючи проекти. Передумовою має бути належний правовий аналіз.[2] У компенсаційних угодах слід зазначати, як буде відстежуватись виконання, і оприлюднювати результати. Всі закупівельні структури й процеси підлягають внутрішнім антикорупційним програмам, внутрішньому та зовнішньому контролю й нагляду.[3]

Внутрішній і зовнішній аудит має зосереджуватись на моніторингу фінансової відповідності та оцінці ефективності виконання, а також виявленні корупції та шахрайства. Незалежні аналітичні центри та громадські організації можуть доповнити зусилля внутрішнього та зовнішнього аудиту, здійснюючи дослідження, надаючи рекомендації та звіти.

Ключові ролі у нагляді відіграють парламентарії та громадянське суспільство. Для успішного виконання цієї ролі їм треба більше знати про оборону і особливо закупівлі. Парламентські комітети мають бути наділені достатніми повноваженнями для перевірку бюджети, рішень про закупівлі та кадрів у контексті політики та пріоритетів національної безпеки.

Нагляд іде поряд з прозорістю та підзвітністю. З метою нагляду, всі аспекти військових закупівель і бюджетів мають бути прозорі для всіх відповідальних керівників і громадськості. Публікації військових бюджетів, основні документи політики безпеки та оборони, оборонні програми, звіти про виконання та аудит мають бути доступні громадськості. Правила розкриття такої інформації теж мають бути публічними.

Ефективні системи перевірки та аудиту відіграють важливу роль у стримуванні потенціалу корупції, надаючи реальні можливості для її виявлення і покарання. Навіть за відсутності корупції це важливі інструменти забезпечення ефективного і дієвого використання обмежених ресурсів і доброчесності систем керівництва обороною та прийняття рішень.[4]

Джерела

DCAF-UNDP (2007), Сектор безопасности: мониторинг и расследование жалоб.

DCAF – UNDP (2008), Гражданский контроль над сектором безопасности. Пособие для организаций гражданского общества

Гарі Букур-Марку, Філіпп Флурі, Тодор Тагарєв (ред.) Оборонний менеджмент: ознайомлення. Security and Defence Management Series No1. DCAF (2009).

NATO-DCAF (2010), Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі Збірник прикладів (компендіум) позитивного досвіду.

Ніколас Массон, Лена Андерссон, Мохаммед Салах Алдін, DCAF (2013) Посібник: Зміцнення фінансового контролю у секторі безпеки.

Transparency International (2010), Defence Offsets. Addressing the Risks of Corruption & Raising Transparency.

Transparency International (2012), Due Diligence and Corruption Risk in Defence Industry Offset Programmes.

[1] Transparency International (2010), Defence Offsets. Addressing the risks of corruption & raising transparency. p. 14.

[2] Докладніше про правовий аналіз при закупівлях див.: Transparency International (2012), Due diligence and corruption risk in defence industry offset programmes.

[3] Там само. p. 32.

[4] DCAF (2010), Building Integrity and Reducing Corruption: A Compendium of Best Practices. p. 211

© Символ розроблено Freepik з www.flaticon.com

Key Issues and Policy Recommendations, Conference 7

This publication offers the Key Issues and Policy Recommendations based on the results of the Seventh International Conference “Ukraine’s Civilian Security Sector: Reforms’ Progress and Challenges”. Conference Seven, following to the previous conferenc … read more

Conference 6: Defence Production, Sales and Acquisitions.

The sixth multi-stakeholder conference addressing Ukraine’s security governance challenges took place in Kiev between 1st and 2nd February. The conference focused on defence production, sales and acquisitions. The objective of the event was to identify … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2022, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media