УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

p1Centre for Security Governance (2016),The Foundation for Defence Procurement Reform in Ukraine

Документ намагається дати схему керівництва реформуванням військових закупівель в Україні. Три «кити» реформування військових закупівель – це розробка стратегії розвитку ВПК, вибір стратегії військових закупівель і реформа військово-промислової бази. У документі стверджується, що українська програма озброєнь має ключове значення для оборонної стратегії, і реформування військово-промислової бази та процесу закупівлі основних систем допоможе реалізації стратегії.

coverDCAF (2009)Оборонний менеджмент

Публікація зосереджується на практичних аспектах демократичного керівництва оборонним сектором з позицій практиків. Описуючи простими термінами ключові питання, які військові фахівці мають вирішувати для доброго керівництва сектором оборони у військовому відомстві, книга дає уявлення про ці речі молодим військовим фахівцям у перехідних демократичних країнах. Її завдання – пояснити принципи та підходи до формування та реалізації політики безпеки та оборони, подати результати політичних досліджень і приклади доброї практики трансформації та керівництва установами сфери безпеки, організаційними процесами й ресурсами. Її цільова аудиторія охоплює практиків законодавчої і виконавчої гілок влади, фахівців з безпеки й оборони та громадські організації, які займаються підвищенням прозорості, підзвітності, дієвості та ефективності органів безпеки та оборони.

Financial+Oversight+Training_Tool+1_EnDCAF (2015),Фінансовий нагляд за сферою безпеки. Посібник для викладачів.

Посібник призначений для фінансових контролерів-практиків, які бажають:

  • Ознайомитись із кращими міжнародними практиками фінансового нагляду за сектором безпеки
  • Підвищити свій професіоналізм у фінансовому нагляді за інститутами сектору безпеки
  • Займати активнішу позицію при здійсненні фінансового нагляду за інститутами сектору безпеки
  • Зміцнити свій авторитет у контролі бюджетів і фінансових операцій інститутів сфери безпеки.

bi15Портал закупівель Європейського оборонного агентства

Цей інструмент забезпечує відкриту й конкурентну подачу заявок при оборонних закупівлях. Портал підтримує Європейське оборонне агентство. Інструмент сприяє доброчесності рішень про закупівлі, роблячи їх більш прозорими.

Інструмент дозволяє міністерствам оборони країн-учасниць прозоро рекламувати свої можливості військових замовлень на одному європейському порталі оборонного бізнесу; надає європейським оборонним компаніям рівні можливості для оцінки можливостей військових замовлень; заохочує прозорість і конкуренцію, закладаючи підвалини для розвитку Європейського ринку військової техніки (EDEM).

hr46NATO-DCAF, (2010). Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі Збірник прикладів (компендіум) позитивного досвіду

Цей збірник – продукт співпраці британського відділення Transparency International, програми НАТО «Партнерство заради миру» і DCAF. Збірник зосереджується на концепціях та інструментах, які забезпечують добрі практики оборонного керівництва й політики шляхом «розбудови доброчесності». Він розроблявся переважно як ознайомче й довідкове видання, але військові, цивільні працівники оборонного сектору, демократичні інститути та громадянське суспільство також знайдуть тут матеріали про розбудову доброчесності та антикорупційні заходи для своєї власної діяльності з керівництва безпекою.

 

bi17Агентство забезпечення і закупівель НАТО

Агентство забезпечення і закупівель НАТО (NSPA) – неприбуткова організація, що фінансується споживачами. NSPA є виконавчим органом Організації забезпечення і закупівель НАТО (NSPO), до якої входять усі 28 країн НАТО. NSPA об’єднує в одній організації служби тилового забезпечення і закупівель НАТО, пропонуючи учасникам цілісні варіанти рішень для різних країн. NSPA допомагає НАТО, використовуючи потенціал нових покупців і географічних регіонів та розвиваючи можливості у сферах:

  • Підтримки операцій та навчань,
  • Закупівлі систем та їх обслуговування протягом терміну експлуатації,
  • Постачання пального,
  • Стратегічних перевезень і запасів,
  • Тилового забезпечення і керівництва проектами.

hr48OECD (2010), Настанови з доброї практики внутрішнього контролю, етики та виконання.  

Настанови з доброї практики адресовано компаніям при створенні та забезпеченні ефективності внутрішнього контролю, етики та програм дотримання або заходів попередження й виявлення підкупу іноземних посадовців при міжнародних оборудках. Настанови також адресовано бізнес-організаціям і професійним асоціаціям, які оцінюють таку діяльність компаній. В публікації визнається, що аби бути ефективними, такі програми або заходи мають бути пов’язані з загальною системою дотримання норм у компанії. Публікація покликана служити юридично необов’язковим дороговказом для компаній при створенні ефективних систем внутрішнього контролю, етики та програм дотримання або заходів попередження й виявлення хабарництва за кордоном.

 

bi27Кращі практики прозорості бюджетів ОЕСР, 2002

Це – довідник як для членів, так і не-членів, який допоможе підвищити прозорість бюджетів своїх країн. Кращі практики наведені на прикладі конкретних звітів. Різні країни матимуть різні системи звітності й можуть мати різні пріоритети прозорості. Публікація ґрунтується на досвіді різних країн-учасниць.

bi14База даних військових витрат СІПРІ

Бази даних СІПРІ можуть бути корисні для різних цілей. Насамперед вони сприяють прозорості й підзвітності військових витрат і можуть бути дуже цінними на етапах планування і складання бюджету. Вони також містять довідкову інформацію для аналізу плюсів і мінусів військових витрат.

bi8Transparency International – Оборона та безпека Великої Британії

Ця програма має на меті поінформувати про корупцію в оборонній сфері та надати практичні інструменти зменшення корупційних ризиків. Transparency International співпрацює з урядами та міжнародними організаціями з метою підвищення прозорості оборонних відомств, а також з компаніями ВПК для підвищення стандартів галузі при виконанні міжнародних військових контрактів і розвиває центри та міжнародні мережі досвіду боротьби з корупцією у військовій сфері.

bi43 Довідник ООН з боротьби з корупцією у державних закупівлях та управлінні державними коштами

Довідник подає довідковий матеріал для урядів, міжнародних організацій, приватного сектору, наукових кіл і громадянського суспільства з аналізом успішного досвіду забезпечення дотримання Статті 9 Конвенції ООН проти корупції, яка вимагає створення належних систем державних закупівель, а також належних систем управління державними коштами.

bi13Стандартизований інструмент звітності про військові витрати ООН

Мета Стандартизованого інструменту звітності про військові витрати ООН – допомогти загальним зусиллям з розробки системи конкретних заходів для сприяння зменшенню військових витрат. Цей інструмент також сприяє прозорості у військових питаннях, що є важливим елементом створення атмосфери довіри між країнами світу. Стандартизований інструмент звітності про військові витрати ООН також зіграв важливу роль моделі для аналогічних документів звітності, зокрема в Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ).

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ

This publication presents proceedings and recommendations from the conference jointly held by DCAF, the Verkhovna Rada (Parliament) Institute for Legislation of Ukraine and the CACDS. The Conference focused on the legal framing of parliamentary oversig … read more

Export Control Transformation as a Component of the Global Security

Export Control Transformation as a Component of the Global Security. Also in National Security & Defense Journal No. 5 (41) 2003, Ukranian Centre for Economic & Political Studies

Основи реформування оборонних закупівель в Україні

Три «кити» реформування військових закупівель – це розробка стратегії розвитку ВПК, вибір стратегії військових закупівель і реформа військово-промислової бази. У документі стверджується, що українська програма озброєнь має ключове значення для оборонно … read more

Посібник ООН з протидії корупції

Посібник ООН з протидії корупції містить докладний перелік конкретних інструментів для посадовців, які мають розробляти елементи національної антикорупційної стратегії і створювати з них загальну стратегічну систему, а також чиновників, які мають розро … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2023, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media