УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

governance

Керівництво сектором безпеки означає процес, в рамках якого підзвітні інститути безпеки прозоро забезпечують безпеку, як суспільне благо, на основі прозорої політики та практик. Підзвітність інститутів безпеки залежить від демократичного нагляду з боку різних сторін, включаючи демократичні інститути, уряд, громадянське суспільство та ЗМІ. Реформування сфери безпеки – це процес підпорядкування органів безпеки механізмам нагляду, перевірки та люстрації для прозорого й підзвітного надання громадських послуг як суспільного блага. Керівництво сектором безпеки підсилює верховенство права.

Демократичне керівництво та нагляд за сектором безпеки

 

Демократичне керівництво сектором безпеки означає активне здійснення особами та установами функцій нагляду з боку:

 • Демократичних інститутів
 • Незалежних органів нагляду / служб омбудсменів
 • Громадянського суспільства
 • ЗМІ
 • Виконавчої влади
 • Уряду
 • Інститутів сектору безпеки

 

Надійний нагляд і керівництво сектором безпеки залишаються важливими для забезпечення демократичного й економічного розвитку. Загальний сенс забезпечення змістовного демократичного керівництва сектором безпеки полягає в тому, щоб:

 

 • Зміцнювати захист людини та безпеку суспільства;
 • Вдосконалювати забезпечення безпеки;
 • Дати демократичним інститутам можливість відстежувати та змінювати політику й практику сектору безпеки та забезпечувати відповідність міжнародним стандартам;
 • Передбачати механізми прозорості та підзвітності в секторі безпеки;
 • Заохочувати розвиток та підтримання демократичної культури на основі поваги до верховенства права та прав людини в інститутах безпеки;
 • Забезпечувати дієві стримування та противаги, щоб діячі сектору безпеки не могли чинити зловживання або порушення прав людини;
 • Економно та ефективно керувати сектором безпеки, уникаючи перевитрат у секторі безпеки; обмежувати можливості для корупції;
 • Ефективно розпоряджатись людськими та фінансовими ресурсами, включаючи дієві дисциплінарні заходи та системи кадрів, заохочувати професіоналізм і повагу до влади серед працівників сектору безпеки;
 • Розвивати сектор безпеки як представницький інститут всього суспільства, забезпечуючи рівноправну участь жінок та меншин.

 

Демократичне керівництво сектором безпеки повинно забезпечувати дотримання службами безпеки та їх персоналом прийнятих стандартів діяльності та поведінки, визначених законами, політикою, практикою та відповідними суспільними й культурними нормами. Ці принципи стосуються не лише керівництва, а й окремого працівника. Зокрема, інститути безпеки мають:

 

 • Попереджати зловживання владою та повноваженнями (з боку самих гарантів безпеки чи інших зацікавлених груп);
 • Правильно та ефективно використовувати ресурси на основі належного бюджетного управління;
 • Бути максимально прозорими, надаючи потрібну інформацію іншим урядовим відомствам, органам нагляду та громадськості;
 • Дотримуватись прав людини, не допускаючи зловживань в самому секторі безпеки і попереджаючи та розслідуючи зловживання в суспільстві в цілому;
 • Забезпечувати потреби безпеки всіх людей, за яких вони відповідають, незалежно від статі, національності, релігії, віку чи доходу.

 

Ефективне керівництво сектором безпеки ґрунтується на підтриманні інститутів безпеки, які:

 

 • Спираються на організаційно-правову базу у своїй внутрішній та зовнішній діяльності;
 • Підзвітні владі та населенню;
 • Прозоро керовані згідно закріплених стандартів і практики;
 • Виходять з потреб людей і відповідальні перед ними;
 • Мають рівне і справедливе представництво.

 

Джерела

UN SSR Guidance Note on Democratic Governance of the Security Sector

DCAF Security Sector Reform Backgrounder

© Символи розроблені Freepik з www.flaticon.com

Conference 9: Accomplishments, Plans and Lessons Learned

The 9th conference organised by DCAF and the Razumkov Centre in the framework of “Monitoring Ukraine’s Security Governance Challenges” project with the financial support of the Kingdom of the Netherlands took place on 10-11 October 2017 in Kyiv. This c … read more

Conference 9: Accomplishments, Plans and Lessons Learned

The 9th conference organised by DCAF and the Razumkov Centre in the framework of “Monitoring Ukraine’s Security Governance Challenges” project with the financial support of the Kingdom of the Netherlands took place on 10-11 October 2017 in Kyiv.

Conference Proceedings 7: Ukraine’s Civilian Security Sector–Reforms

This publication offers the proceedings of Conference 7 on Security Sector Governance in Ukraine. The conference addressed Ukraine’s Civilian Security Sector: Reforms’ Progress and Challenges. The objectives of this event were to identify current refor … read more

Key Issues and Policy Recommendations 9:Ukraine’s SSR Accomplishments and Plans

This publication offers the Key Issues and Policy Recommendations based on the results of the Ninth International Conference “Ukraine’s Security Sector Reform: Accomplishments and Plans”. Ukraine, in challenging circumstances, has made significant achi … read more

Безпекові аспекти політичної децентралізації в Україні: Бачення, реалії та можливі наслідки

Це дослідження має на меті запропонувати аналіз безпекових аспектів двох підходів до визначення «децентралізації», які зараз існують в Україні. Один з них передбачений «Мінськими домовленостями», зокрема статтею 11 Комплексу заходів щодо виконання Мінс … read more

Key Issues and Policy Recommendations, Conference 3

This publication offers the Key Issues and Policy Recommendations based on the results of the Third International Conference “Governance and Reform of State Security Services: Best Practices”. Conference Three – the third in a series of eight – focused … read more

Conference 7: Ukraine’s Civilian Security Sector: Reforms’ Progress and Challenges

In the framework of the ‘Ukraine – Security Governance Best Practice and Monitoring Platforms’ project, the seventh conference will take place in Kiev between 29 and 30 March. This conference will address Ukraine’s Civilian Security Sector: Reforms’ Pr … read more

Conference 5: The Role of Ombuds Institutions in Security Sector Governance

The fifth multi-stakeholder conference addressing Ukraine’s security governance challenges will take place in Kiev between 29th and 30th November. The conference will focus on the role of independent oversight institutions and monitoring of security se … read more

СУЧАСНИЙ ДОСВІД ПРИЗОВУ НА СТРОКОВУ СЛУЖБУ ТА ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО РЕЗЕРВУ

У цьому виданні пропонується Дослідження 1, виконане Женевським центром демокра- тичного контролю над збройними силами, яке зосереджується на розгляді сучасних варіан- тів обґрунтуваннями доцільності призову. Хоча кожен з них повинен розглядатися окрем … read more

Національна гвардія України: шляхи розвитку

У цьому дослідженні Женевського центру демократичного контролю над збройними силами (ДКЗС) розглядаються приклади сучасних структур національної гвардії та обґрун- тування доцільності їх утримання. Хоча кожен з них повинен розглядатися індивідуально, о … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2022, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media