УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

                                                                 

© Символи розроблені Freepik з www.flaticon.com

Сили оборони часто є найвідомішим компонентом сектору безпеки. Завдання сил оборони, як і інших гарантів безпеки – гарантувати безпеку як суспільне благо. Оборону людям забезпечують збройні сили та військові. При відкритих конфліктах оборонний сектор реагує на зовнішню агресію чи інші силові загрози нації чи її території. За нинішніх міжнародних обставин оборона більше відіграє роль стримування. Слово “оборона” також можуть відносити до збройних сил і військових, як частини ширшого сектору безпеки. Це слово може означати й просто оборонну політику загалом.

Збройні сили – інститут, створений державою з першочерговою метою захисту країни від зовнішніх загроз і внутрішніх конфліктів. Вони можуть бути професійними, комплектуватись за призовом чи поєднувати професійних військових, професійний цивільний персонал та (або) призовників. У деяких випадках на допомогу регулярним військам можуть бути покликані інші професійні сили безпеки. Конкретний склад збройних сил залежить від їхнього правового визначення в кожній країні. Збройні сили мають підлягати демократичному цивільному контролю та верховенству права. Вони повинні захищати та поважати права людини.[1]

Оборонна політика – це формальний опис того, як слід забезпечувати оборону та безпеку. Оборонна політика звичайно ґрунтується на конституції країни та інших законодавчих інструментах і специфічна для країни. Оборонна політика зазвичай охоплює основні керівні принципи забезпечення оборони та безпеки; національні цінності; національні інтереси; стратегічні цілі; стратегічну ситуацію; а також загрози, ризики та виклики для національної безпеки.[2]

Деякі країни мають не один документ з політики національної безпеки, а декілька таких документів, наприклад, «Білі книги» з питань оборони, промови керівництва тощо. Політика національної безпеки має передбачати або допускати розробку стратегії національної безпеки та оборони. Остання формально визначає методи виконання завдань безпеки та оборони, описані в політиці національної безпеки.[3]

Джерела

DCAF (2015), The Armed Forces. SSR Backgrounder.

UN SSR Task Force (2012), Security Sector Reform.  Integrated Technical Guidance Notes

DCAF (2008), National Security Policy Backgrounder.

 

[1] DCAF (2015), The Armed Forces. SSR Backgrounder.

[2] UN SSR Task Force (2012), Security Sector Reform.  Integrated Technical Guidance Notes; DCAF (2008), National Security Policy Backgrounder.

[3] United Nations SSR task force, Security Sector Reform.  Integrated Technical Guidance Notes. 2012. p 122-125.

СУЧАСНИЙ ДОСВІД ПРИЗОВУ НА СТРОКОВУ СЛУЖБУ ТА ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО РЕЗЕРВУ

У цьому виданні пропонується Дослідження 1, виконане Женевським центром демокра- тичного контролю над збройними силами, яке зосереджується на розгляді сучасних варіан- тів обґрунтуваннями доцільності призову. Хоча кожен з них повинен розглядатися окрем … read more

Defence Institution Building (Conference Papers)

Papers presented at the Conference on 2005 Partnership Action Plan on Defence Institutions Building (PAP-DIB) Regional Conference for the Caucasus and Republic of Moldova, held in Tbilisi, 25 April 2005.

Security Sector Reform in Ukraine: Quo Vadis?

This publication assesses the current status and future reform plans of some of Ukraine’s key security sector components in light of changing threats and challenges in the international arena.

Інтеграція гендерних питань у внутрішній нагляд у збройних силах

Цей довідник є важливим ресурсом для працівників стратегічного чи керівного рівня збройних сил; гендерних підрозділів, радників і фахівців; відповідальних за забезпечення рівних можливостей для військовослужбовців та інших кадровиків; а також задіяних … read more

Інститути Омбудсмена у справах збройних сил: Практичний посібник

У підручнику розглядаються інститути омбудсменів у збройних силах і їх роль у підтримці та захисті прав людини, а також у недопущенні поганого управління. Розроблений спільно з Міжнародною конференцією служб омбудсменів у збройних силах (ICOAF) підручн … read more

Інструментарій самооцінки створення оборонних інститутів: Інструмент діагностики для країн, що будують оборонні інститути

Інструментарій самооцінки створення оборонних інститутів – це інструмент, розроблений в рамках ініціативи НАТО під назвою «План спільних дій зі створення оборонних інститутів» (Partnership Action Plan on Defence Institution Building, PAP-DIB). Він адре … read more

Процес самооцінки доброчесності: Інструмент діагностики національних оборонних відомств

Процес самооцінки доброчесності – це механізм, розроблений в рамках Плану спільних дій зі створення оборонних інститутів (Partnership Action Plan on Defence Institution Building, PAP-DIB) НАТО. Цей процес зосереджується на практичній підтримці країн, с … read more

Доповідь про демократичний контроль за збройними силами

Доповідь зосереджується не лише на підпорядкуванні збройних сил демократично обраній політичній владі, а й на встановлених нею правових стандартах та принципах демократії, які має реалізовувати компетентний орган влади.

Підручник з прав та фундаментальних свобод людини для персоналу збройних сил

Цей підручник є результатом дослідницького проекту, розпочатого в січні 2005р. DCAF у співпраці з Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ). Підручник зосереджується не на аналізі зовнішніх сторін питання, таких, як дії збройних сил під … read more

Довідник зі створення оборонних інститутів на підтримку Плану спільних дій зі створення оборонних інститутів: Яка оборона нам потрібна?

Книга задумана як довідник зі «створення оборонних інститутів», що грунтується на усталеній практиці Західної Європи, а також найновішому досвіді нових членів НАТО. Всі дописи стосуються триваючої військової реформи. Глави книги охоплюють весь спектр д … read more

Довідник зі створення оборонних інститутів на підтримку Плану спільних дій зі створення оборонних інститутів: Яка оборона нам потрібна?

Книга задумана як довідник зі «створення оборонних інститутів», що грунтується на усталеній практиці Західної Європи, а також найновішому досвіді нових членів НАТО. Всі дописи стосуються триваючої військової реформи. Глави книги охоплюють весь спектр д … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2022, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media