УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ


image013Сектор безпеки
включає всі інститути та структури сектору безпеки, обов’язок яких – захищати суспільство від злочинності, безладу та насилля. Вони включають: збройні сили та їх цивільний персонал, правоохоронні органи (муніципальну поліцію, слідчих, прикордонні служби, пенітенціарні служби) та служби розвідки, а також їх цивільний персонал, освітні й навчальні заклади та відповідні служби забезпечення. Завдання сектору безпеки – реагувати на громадські потреби та гарантувати безпеку як суспільне благо. Сектор безпеки може також включати регламентовані приватні організації, які мають детально описані обмежені функції захисту майна та недопущення крадіжок.

Завдання сектору безпеки – гарантувати безпеку як суспільне благо. Тому сектор безпеки підлягає тим самим законам, нормам і правилам, як і будь-яка інша громадська послуга. Задача кожного гаранта безпеки – ефективно надавати ефективні послуги за допомогою прозорої і підзвітної політики та практик. Основний засіб досягнення суспільством і задіяними сторонами цієї мети – участь демократичних інститутів, незалежних органів нагляду, уряду і власне сектору безпеки в демократичному керівництві сектором безпеки. Демократичне керівництво сектором безпеки як таке означає, що сектор безпеки перебуває під демократичним цивільним контролем; що він захищає права людини, поважає верховенство права і відповідає за свої дії та результати.

Демократичне керівництво сектором безпеки: означає відносини між державою, як надавачем громадської послуги, та громадянським суспільством як одержувачем цієї громадської послуги. Ці відносини мають будуватися на довірі та діалозі. Відносини повинні бути орієнтованими на участь і консенсус, підзвітними, прозорими, реагуючими, дієвими, ефективними, рівними, інклюзивними, з повагою до верховенства права.

Реформування сектору безпеки: Визначається ООН як процес оцінки, розгляду та виконання, а також моніторингу й оцінки під керівництвом національних властей, мета якого – ефективне та підзвітне зміцнення безпеки держави та її населення, без дискримінації і при повній повазі до прав людини та верховенства права.[1]

[1] UNDPKO SSR Unit (2012), The United Nations SSR Perspective.

Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: Закон ПАР про додаткові військово-дисциплінарні заходи

У брошурі міститься Закон ПАР про додаткові військово-дисциплінарні заходи в оригіналі, а також його статті за тематикою. Це дозволяє законодавцям легко знаходити ті чи інші теми, які має охоплювати такий закон, і порівнювати різні моделі законів.

Навчання гендерним питанням у війську: Підручник

Підручник було створено у відповідь на заклик включити гендерні питання у військову освіту та навчання, що міститься у резолюціях Ради Безпеки ООН «Жінки, мир і безпека»; документах НАТО на виконання цих резолюцій; і національних політиках та ініціатив … read more

Підручник по боротьбі з корупцією

Цей підручник є довідником наявних юридичних інструментів, новітніх законодавчих і політичних тенденцій та належних заходів і практик недопущення й придушення корупції. Підручник має підвищити обізнаність про міжнародні інструменти, доступні національн … read more

Оцивільнення міністерства оборони: Функціональний підхід до сучасного оборонного відомства

Ця праця має допомогти свідомому й конструктивному обговоренню того, як концептуалізувати «оцивільнення» міністерства оборони і керувати цим процесом в рамках загального реформування оборони. Документ пропонує методологічний підхід і містить ряд ідей, … read more

Управління та реформування сектора безпеки (УРСБ): Рекомендації для співробітників ОБСЄ

Ці настанови містять поради персоналу ОБСЄ на підтримку комплексних підходів до керівництва й реформування сфери безпеки. Мета такого підходу – допомогти перейти від фрагментарної підтримки, що дає обмежені результати, до практики взаємодоповнення. Це … read more

Моніторинг викликів урядуванню сектору безпеки:Стан та Потреби

21-22 січня 2016р. в Києві спільно з Центром Разумкова була проведена конференція щодо викликів, стану та потреб керівництва сектором безпеки України. Це була перша з чотирьох конференцій, що мають пройти в Україні у 2016р. з метою підвищення обізнанос … read more

Конференція з моніторингу викликів урядуванню сектору безпеки України: Керівництво та реформування служб державної безпеки – кращі практики

Третя представницька конференція з демократичного керівництва сектором безпеки, проведена у Верховній Раді 24 травня, зосередилась на викликах та пріоритетах реформування розвідки. Серед її учасників були національні та закордонні експерти, народні деп … read more

Конференція “Моніторинг викликів урядуванню сектору безпеки та оборони України: стан та потреби”

21-22 січня 2016р. в Києві спільно з Центром Разумкова була проведена конференція щодо викликів, стану та потреб керівництва сектором безпеки України. Це була перша з чотирьох конференцій, що мають пройти в Україні у 2016р. з метою підвищення обізнанос … read more

Моніторинг викликів урядуванню сектору безпеки України: Керівництво сферою безпеки, роль демократичних інституцій і кращі міжнародні практики

Після першої конференції, проведеної в Києві 21-22 січня 2016р., друга представницька конференція розглянула поточні виклики для керівництва сектором безпеки України, звернувши особливу увагу на роль демократичних інститутів і кращі міжнародні практики … read more

Настанови з доброго врядування: Політика та органи боротьби з корупцією

Настанови з доброго врядування – це серія брошур, у кожній з яких розглядається окрема тема, важлива для доброго керівництва оборонним сектором. Головний мотив системного заохочення доброчесності – зменшити ризик корупції та інших неетичних дій при під … read more

Настанови з доброго врядування: Вирішення конфліктів інтересів у державному секторі

Настанови з доброго врядування – це серія брошур, у кожній з яких розглядається окрема тема, важлива для доброго керівництва оборонним сектором. Головний мотив системного заохочення доброчесності – зменшити ризик корупції та інших неетичних дій при під … read more

Настанови з доброго врядування: Професіоналізм і доброчесність державної служби

Настанови з доброго врядування – це серія брошур, у кожній з яких розглядається окрема тема, важлива для доброго керівництва оборонним сектором. Головний мотив системного заохочення доброчесності – зменшити ризик корупції та інших неетичних дій при під … read more

Ефективний демократичний нагляд за національними службами безпеки

З дозволу Ради Європи DCAF переклав доповідь комісара Ради Європи з прав людини від травня 2015р. про ефективний демократичний нагляд за національними службами безпеки (посилання на оригінальне джерело тут) кількома мовами, які всі разом з англійським … read more

Критерії доброго керівництва оборонним сектором: Міжнародні стандарти та принципи

Цю публікацію підготували, щоб дати орієнтири для системної оцінки систем забезпечення доброчесності дев’яти країн. Наведені тут міжнародні стандарти та принципи охоплюють широке коло тем, важливих для доброго керівництва оборонним сектором: парламентс … read more

Анкета самооцінки розбудови доброчесності та процес експертної оцінки. Інструмент діагностики національних оборонних відомств

Підручник з розбудови доброчесності містить анкету, вказівки щодо організації процесу в країні, зразок, який можна використати для інформування міністра оборони або керівника збройних сил про впровадження процесу експертної оцінки, та опис організації … read more

Міжнародні стандарти фінансового нагляду у сфері безпеки

Посібник у доступній формі знайомить читачів з міжнародно прийнятими керівними принципами, стандартами та кращими практиками фінансового нагляду за інститутами сектору безпеки. Посібник дозволяє читачам: знати про основні міжнародні стандарти бюджетної … read more

Реформування сфери безпеки: Застосування принципів доброго врядування в секторі безпеки

Цей довідник з реформування сфери безпеки стосується реформи сфери безпеки. Реформа сфери безпеки – це політичний і технічний процес підвищення безпеки держави й людини завдяки застосуванню принципів доброго врядування у сфері безпеки. Реформування сфе … read more

Глобальна антикорупційна ініціатива (GAIN)

Завдання GAIN – узагальнити антикорупційні методики надання послуг для прискорення досягнення «Цілей розвитку тисячоліття» та цілей розвитку після 2015 року; підсилити державні та інституційні можливості з виконання Конвенції ООН проти корупції і недоп … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2023, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media