УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

man-talking-by-speaker FREEPIK

Громадянське суспільство може ефективно брати участь у нагляді громадськості за керівництвом сектором безпеки на національному, регіональному та міжнародному рівні через дослідження, правозахисну діяльність, інформування, навчання, моніторинг, правову допомогу та аналіз бюджету. ЗМІ теж можуть виконувати ті самі задачі й доносити їх до широкої аудиторії. Крім того, ЗМІ є головним інструментом зв’язку з громадськістю, урядом і сектором безпеки.

Організації громадянського суспільства, що займаються політичними дослідженнями та аналізом, можуть допомогти нагляду за сферою безпеки, оприлюднюючи свої висновки та звіти і надаючи пропозиції та рекомендації. Організаціям громадянського суспільства слід розпочати діалог і на постійній основі взаємодіяти з членами парламентів та урядів для впливу на вироблення та реалізацію політики. Вони також можуть привернути міжнародну увагу до національних проблем на міжнародних форумах і в регіональних організаціях, а також у ЗМІ, щоб дужче впливати на національні політичні процеси. Організації громадянського суспільства також могли б відображати інтереси й потреби меншин та інших груп суспільства, яким загрожує маргіналізація.

Підвищення обізнаності є однією з головних функцій громадянського суспільства та ЗМІ. Підвищення обізнаності потрібне, щоб люди знали про свої права у сфері безпеки і те, як мають поводитись ефективні й відповідальні діячі сфери безпеки в умовах демократичного врядування. Підвищення обізнаності теж важливе для збудження інтересу громадськості до складних питань, які могли б залишитись поза увагою через зацікавлені політичні, економічні чи кримінальні угруповання. Крім того, організації громадянського суспільства мають важливу задачу інформувати ЗМІ про проблеми сфери безпеки, щоб ті могли ясно донести ці проблеми до громадськості.

Коли йдеться про підвищення обізнаності, громадянське суспільство та ЗМІ доповнюють одне одного. З одного боку, організації громадянського суспільства несуть знання та освіту. З іншого, ЗМІ доводять до громадськості інформацію про проблеми, які її цікавлять і впливають на неї, а також інформують про важливість демократичного керівництво та нагляду за сферою безпеки. І ті, й ті мають надавати достовірну інформацію і слугувати інтересам суспільства. Їхня взаємна підтримка обов’язкова, особливо для розслідувань.

ЗМІ здатні тиснути на державну владу і, відповідно, можуть привертати увагу уряду до певних питань. Громадянське суспільство та ЗМІ разом мають необхідні інструменти, щоб зробити проблеми керівництва сектором безпеки помітними, зрозумілими і важливими для суспільства й держави. Вони також мають право та обов’язок наглядати за сектором безпеки й питати з нього за прорахунки та недоліки.

Інша важлива задача організацій громадянського суспільства – навчати колег, громадян, персонал сфери безпеки та працівників демократичних інститутів нагляду за сферою безпеки.

Громадянське суспільство та ЗМІ можуть допомогти демократичному керівництву сектором безпеки та підзвітності шляхом моніторингу й нагляду у таких сферах:

  • Дотримання законів і норм у секторі безпеки
  • Дотримання Конституції і прав людини
  • Дотримання зобов’язань, взятих на себе в міжнародних або двосторонніх договорах і політичних заявах
  • Державні витрати
  • Корупція
  • Політичні процеси
  • Ефективність політики та дій

 

Основні джерела:

DCAF, UNDP (2008), Гражданский контроль над сектором безопасности. Пособие для организаций гражданского общества.

Джерела:

Born Hans, Wills Aidan, DCAF-Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands (2012), Надзор за деятельностью разведывательных служб: Практическое пособие.

Centre for Integrity in the Defence Sector: Guides to Good Governance

Centre for Integrity in the Defence Sector (2015) Criteria for good governance in the defence sector. International standards and principles (2015)

DCAF (2015) International Standards of Financial Oversight in the Security Sector. 7.2 Toolkit- Legislating for the Security Sector.

DCAF (2009), Security Sector Governance and Reform Backgrounder. Нове видання тут.

DCAF (2009), Security Sector Reform and Intergovernmental Organisations. Backgrounder. Нове видання тут.

NATO-DCAF, (2010). Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі Збірник прикладів (компендіум) позитивного досвіду.

Ніколас Массон, Лена Андерссон, Мохаммед Салах Алдін, DCAF (2013) Посібник: Зміцнення фінансового контролю у секторі безпеки.

Transparency International (2013) Watchdogs? The quality of Legislative Oversight of Defence in 82 Countries. Government Defence and-corruption index.

Transparency International. International Defence and Security Programme.

Transparency International (2012). Building Integrity and Countering Corruption In Defence and Security. 20 Practical Reforms.

United Nations SSR Task Force, Security Sector Reform Integrated Technical Guidance Notes. 2012.

 © Символи розроблені Freepik з www.flaticon.com

Conference 4: The Role of Media

Monitoring Ukraine’s Security Sector Governance (SSG) Challenges: SSG – The Role of Media Between 5th-6th October the fourth multi-stakeholder conference addressing Ukraine’s security governance challenges took place in Kyiv and examined the role of me … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2023, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media