УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

parliamnetary oversight

Наглядова функція парламентів з контролю органів, політики та практики безпеки є важливим елементом демократичного керівництва сферою безпеки. Парламенти несуть велику відповідальність за формування державної політики та законотворчість, контролюючи політику, практику, бюджети та призначення. Представництво в них усього демократичного спектру, а не лише партій більшості, дозволяє парламентам і їх комітетам відігравати центральну роль у демократичному врядуванні.

Згідно позиції Європарламенту, нагляд включає перевірку дотримання діячами сфери безпеки загальної політики та встановлення законів і правил їх діяльності, а також перевірку дієвості та ефективності інститутів сфери безпеки. Нагляд і демократичний контроль здійснюють на двох рівнях. По-перше, сектор безпеки підлягає власному внутрішньому контролю та нагляду з боку виконавчої влади, що включає уряд, міністерства, командування збройних сил, поліції та розвідки. По-друге, зовнішній контроль і нагляд здійснюють парламент, судова влада, незалежні органи, громадянське суспільство та міжнародні інститути.[1]

Чому це важливо?

Європарламент зауважує, що аби бути ефективними, органи безпеки мають бути політично підзвітними законній державній владі та демократично обраним представникам народу в порядку парламентського нагляду. Визначаючи національну політику та пріоритети безпеки, парламент представляє погляди виборців. Здійснюючи свою наглядову функцію, парламент перевіряє відповідність особливих повноважень, зокрема застосування сили, національному та міжнародному праву. Відповідно, затвердження бюджету є одним з найважливіших засобів демократичного контролю парламенту над виконавчою владою.[2]

Як це працює?

Як пояснює Європарламент, парламент здійснює свої повноваження з нагляду на різних етапах самостійно або спільно з виконавчою владою. Парламент розглядає, змінює і затверджує загальну політику в сфері безпеки на пропозицію виконавчої влади. Парламент може визначати рівень і зміст витрат у сфері безпеки. Парламент за власною ініціативою перевіряє поточну діяльність у сфері безпеки, вивчаючи відповідність діяльності в сфері безпеки загальній політиці, затвердженому бюджету на іншим нормам права. При цьому спеціальні комітети слугують цінним джерелом досвіду і корисним інструментом зв’язку. Парламенти також санкціонують заходи виконавчих органів у сфері безпеки, з попереднім слуханням питання чи без нього. Парламенти можуть обговорювати та оцінювати проведення військових операцій після їх завершення. Парламент може також безпосередньо брати участь у деяких рішеннях, якщо дозволити йому, наприклад, контролювати призначення керівників; оголошувати війну чи надзвичайний стан, ратифікацію договорів, закупівлі зброї та розгортання військ за кордоном.[3]

Кращі практики:

Згідно позиції Європарламенту, кращі практики парламентського нагляду грунтуються на чотирьох спільних принципах демократичного контролю за сферою безпеки загалом і ролі парламенту зокрема:

 • Стримування й противаги між органами влади.
 • Прозорість
 • Реагування на потреби виборців
 • Підзвітність [4]

Принципи демократичного та парламентського нагляду:[5]

 • Держава – єдина структура суспільства, що має законну монополію на застосування сили;
 • Служби безпеки підзвітні законній демократичній владі;
 • Парламент повинен бути незалежним і виконавча влада є підзвітною за розробку, реалізацію та перегляд політики безпеки та оборони перед парламентом;
 • Парламент має унікальну конституційну роль затвердження й перевірки витрат на оборону та безпеку;
 • Парламенту належить важлива роль в оголошенні та скасуванні надзвичайного або воєнного стану;
 • Принципи доброго врядування і верховенства права стосуються всіх гілок влади, отже, і сфери безпеки;
 • Персонал сфери безпеки несе особисту відповідальність перед судом за порушення національного та міжнародного права (цивільні або кримінальні правопорушення);
 • Організації сектору безпеки є політично нейтральними.

Джерела

Hans Born, Philipp Fluri and Anders Johnsson (eds.), DCAF and IPU (2003), Парламентський контроль за сферою безпеки: принципи, механізми і практичні аспекти.

Hans Born, Office for Promotion of Parliamentary Oversight, European Parliament (2013), Парламентський контроль за сферою безпеки.

Born Hans, Wills Aidan, DCAF-Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands (2012), Надзор за деятельностью разведывательных служб: Практическое пособие.

Centre for Integrity in the Defence Sector. Criteria for good governance in the defence sector. International standards and principles (2015)

Centre for Integrity in the Defence Sector: Guides to Good Governance

DCAF (2006) Parliament’s Role in Defence Procurement. DCAF Backgrounder. Нове видання тут.

DCAF (2006) Parliament’s Role in Defence Budgeting. DCAF Backgrounder. Нове видання тут.

DCAF (2006) Parliamentary Oversight of Intelligence Services. DCAF Backgrounder. Нове видання тут.

DCAF (2006) Parliamentary Committees on Defence and Security. DCAF Backgrounder. Нове видання тут.

DCAF (2015), Парламентський довідник: Виховання доброчесності та зменшення корупції в оборонному секторі.

DCAF (2015) International Standards of Financial Oversight in the Security Sector. 7.2 Toolkit- Legislating for the Security Sector.

Ніколас Массон, Лена Андерссон, Мохаммед Салах Алдін, DCAF (2013) Посібник: Зміцнення фінансового контролю у секторі безпеки.

OECD (2002) Оптимальні підходи держав-членів ОЕСР до забезепечення прозорості державного бюджету

Кодекс поведінки ОБСЄ щодо військово-політичних аспектів безпеки

The World Bank (1988), Public Expenditure Management Handbook.

Transparency International (2013) Watchdogs ? The quality of legislative oversight of defence in 82 countries. Government Defence and-corruption index.

United Nations SSR Task Force, Security Sector Reform Integrated Technical Guidance Notes. 2012.
[1] Office for Promotion of Parliamentary Oversight, European Parliament (2013), Парламентський контроль за сферою безпеки. p 14.

[2] Там само.

[3] Там само.

[4] Там само.

[5] DCAF and Inter-Parliamentary Union (2003), Парламентський контроль за сферою безпеки: принципи, механізми і практичні аспекти No 5.

 © Символи розроблені Freepik з www.flaticon.com

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ

This publication presents proceedings and recommendations from the conference jointly held by DCAF, the Verkhovna Rada (Parliament) Institute for Legislation of Ukraine and the CACDS. The Conference focused on the legal framing of parliamentary oversig … read more

OSCE PCU, Verkhovna Rada & Ministry of Defence Visit to DCAF and GICHD

At the request of the OSCE Project-Coordinator in Ukraine, DCAF and GICHD (Geneva International Centre for Humanitarian Demining) hosted a delegation from the Verkhovna Rada and the Ministry of Defence of Ukraine on the 10th, 11th and 12th of October 2 … read more

Конференція з моніторингу викликів урядуванню сектору безпеки України: Керівництво та реформування служб державної безпеки – кращі практики

Третя представницька конференція з демократичного керівництва сектором безпеки, проведена у Верховній Раді 24 травня, зосередилась на викликах та пріоритетах реформування розвідки. Серед її учасників були національні та закордонні експерти, народні деп … read more

Конференція “Моніторинг викликів урядуванню сектору безпеки та оборони України: стан та потреби”

21-22 січня 2016р. в Києві спільно з Центром Разумкова була проведена конференція щодо викликів, стану та потреб керівництва сектором безпеки України. Це була перша з чотирьох конференцій, що мають пройти в Україні у 2016р. з метою підвищення обізнанос … read more

Конференція “Моніторинг викликів урядуванню сектору безпеки та оборони України: стан та потреби”

21-22 січня 2016р. в Києві спільно з Центром Разумкова була проведена конференція щодо викликів, стану та потреб керівництва сектором безпеки України. Це була перша з чотирьох конференцій, що мають пройти в Україні у 2016р. з метою підвищення обізнанос … read more

Міжнародні стандарти фінансового нагляду у сфері безпеки

Посібник у доступній формі знайомить читачів з міжнародно прийнятими керівними принципами, стандартами та кращими практиками фінансового нагляду за інститутами сектору безпеки. Посібник дозволяє читачам: знати про основні міжнародні стандарти бюджетної … read more

Нагляд і керівництво: Парламенти та керування сферою безпеки

У цій, вже третій редакції довідника DCAF і парламентської асамблеї НАТО підкреслюється важлива роль, яку парламенти мають відігравати у забезпеченні демократичного нагляду за сектором безпеки. Оновлюючи базову інформацію про найкращі практики парламен … read more

Парламентський нагляд за сферою безпеки

Це нове видання в серії публікацій з питань парламентської практики від Бюро підтримки парламентської демократії (Office for Promotion of Parliamentary Democracy, OPPD). Основне завдання цієї публікації – розглянути головні питання, що впливають на пар … read more

Повноваження парламенту з керівництва сферою безпеки

Видання складається з двох розділів. Перший – це вступ про парламентський нагляд, який має допомогти депутатам та всім іншим зрозуміти, якими можуть бути повноваження амбіційного, компетентного і підготовленого парламенту та його комітетів і що корисно … read more

Контроль і управління: актуальність парламентського контролю над сектором безпеки та його реформуванням

Ця оновлена редакція довідника Парламентської асамблеї НАТО і DCAF з нагляду та керівництва сектором безпеки, як і перше видання, видане у 2003р., має на меті поінформувати про парламентський нагляд і керівництво сектором безпеки, при особливій увазі д … read more

Доповідь про демократичний нагляд за службами безпеки

В центрі уваги доповіді 2007 року – демократичний нагляд за службами безпеки, тобто нагляд за відомством чи відомствами, що виконують функції внутрішньої безпеки.

Парламентський вимір оборонних закупівель

Документ складається із двох частин. У першій ідеться про парламентський контроль і практику загалом і далі про зміни у європейській безпеці. У другій частині документа розглянуті основні міжнародні організації, що займаються європейською безпекою, і ї … read more

Парламентський нагляд за сектором безпеки: Принципи, механізми та практики

Парламентам належить важлива роль у доброму керівництві сектором безпеки і прозорому та підзвітному забезпеченні громадської безпеки. Підручник має вісім розділів, кожен – з кількох глав. Його можна читати двома шляхами. Прочитання всього підручника да … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2023, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media