УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

Міжнародне законодавство з прав людини, або Міжнародне правозахисне право, складається з юридичних документів, договорів і конвенцій, які доповнюють і розширюють протоколи, настанови, декларації і рекомендації, і приймаються на міжнародному рівні. Є також правові інструменти, які приймаються на регіональному рівні. Крім того, міжнародне правозахисне право часто відображено й підсилено у національному законодавстві і конституціях.

Держави-учасниці договорів про права людини зобов’язані поважати, захищати та дотримуватись прав людини. Держави, які ратифікували договори про права людини, зобов’язані адаптувати свої національні правові системи для реалізації, дотримання й захисту прав людини на місцевому рівні.

Крім того, є регіональні й міжнародні механізми скарг, доступні державам, організаціям і окремим особам, які доповнюють міжнародну систему правозахисного законодавства і забезпечують її ефективність. Серед них:

Національні механізми розгляду скарг – це зазвичай органи уповноважених з прав людини, правозахисники, національні правозахисні організації і комітети з прав людини.

law-symbol-of-chapiter-of-a-columnБАЗОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО З ПРАВ ЛЮДИНИ

Основоположний міжнародний законодавчий документ з прав людини – Загальна декларація прав людини, схвалена Генеральною асамблеєю ООН в грудні 1948 р.

Хартія Організації Об’єднаних Націй окреслює Основні принципи правозахисного законодавства у преамбулі та у статтях 1, 55 і 56.

law-book (1)МІЖНАРОДНИЙ БІЛЛЬ ПРАВ ЛЮДИНИ

Загальна декларація прав людини є складовою частиною Міжнародного білля прав людини, який включає також:

Міжнародний білль прав людини є правовою основою захисту прав людини у світі. Після запровадження Міжнародний білль про права людини доповнили и розширили додаткові правозахисні акти та протоколи до них.

law-book freepikМІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

repair-tools freepikДОДАТКОВІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АКТИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Крім Міжнародного білля прав людини та супровідних договорів і юридичних інструментів, зазначених вище, є багато інших юридичних інструментів, спрямованих на захист прав людини у світі. Вони перелічені нижче так, як вони наведені у веб-порталі Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), Загальні документи з прав людини.

earth-gridВсесвітня конференція з прав людини та «Асамблея тисячоліття»

directional frrpkПраво на самовизначення

multiple-users-silhouetteПрава корінних народів і меншин

stopНедопущення дискримінації

women-symbolПрава жінок

medical-insurance FREEPIKПрава дитини

elderly-couple-silhouettes-with-canesПрава людей похилого віку

disabledПрава інвалідів

pair-of-handcuffsПрава людини при здійсненні правосуддя: Захист затриманих та ув’язнених

the-atomСоціальне забезпечення, прогрес і розвиток

hand-holding-a-stalk freepikПідтримка та захист прав людини

icon freepikШлюб

child-with-umbrella freepikПраво на здоров’я

file by Gregor CresnarПраво на працю та справедливі умови найму

group freepik (2)Свобода об’єднання

ball-and-chain FREEPIKРабство, подібні до рабства практики та примусова праця

group FREEPIKПрава мігрантів

control freepikГромадянство, відсутність громадянства, притулок і біженці

voluntary-serviceВійськові злочини та злочини проти людства, включаючи геноцид

familiar-insurance-symbol freepikГуманітарне право

law-bookРЕГІОНАЛЬНІ ПРАВОЗАХИСНІ АКТИ

Крім вищенаведеного міжнародного законодавства з прав людини, існують регіональні правові ініціативи з захисту прав людини та підтримки впровадження міжнародного права на регіональному рівні.

Приклади регіонального законодавства з прав людини:

 

world-search-interface-symbol-of-earth-under-a-magnifier-tool freepikМІЖНАРОДНІ ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Основні посилання та ресурси:

Управління верховного комісара з прав людини

Rights Info

Загальна декларація прав людини ООН

Молодь за права людини

Об’єднані заради прав людини

© Символ розроблено Freepik з www.flaticon.com

[1] Див. Rights Info.

Інтеграція гендерних питань у нагляд за сферою безпеки органами омбудсменів і національними правозахисними установами

Це практичний довідник для служб омбудсменів і національних правозахисних установ, а також тих, хто забезпечує їхню діяльність. Завдяки виданню служба омбудсмена чи національна правозахисна установа зможе ефективніше взаємодіяти з поліцією, військовими … read more

Роль доброго врядування у просуванні прав людини

Концепції доброго врядування і прав людини доповнюють одна одну. Принципи прав людини визначають набір цінностей, якими мають керуватися уряди та інші соціально-політичні інституції. Вони також дають набір стандартів діяльності для їх оцінки. Крім того … read more

Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: 10 базових стандартів прав людини для правоохоронців

Ці «10 базових стандартів прав людини для правоохоронців» розробила Amnesty International спільно з політиками та експертами з різних країн. Вони грунтуються на стандартах ООН в галузі правоохоронної діяльності, кримінального судочинства і прав людини. … read more

Доповідь Спеціального доповідача про підтримку та захист прав і фундаментальних свобод людини при боротьбі з тероризмом

Це третя щорічна доповідь, яку готує для Ради з прав людини Спеціальний доповідач, про підтримку та захист прав і фундаментальних свобод людини при боротьбі з тероризмом. У II главі доповіді Спеціальний доповідач перелічує основні заходи, здійснені з 1 … read more

Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності: Захалявна книжечка з прав людини для поліції

Ця «захалявна книжечка» розроблялась як зручний невеликий довідник для поліції, що займається законним і гуманним виконанням своїх життєво важливих функцій у демократичному суспільстві. Книжка містить сотні таких стандартів, викладених зрозуміло й пред … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2022, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media