УКРАЇНА

ДЕМОКРАТИЧНЕ УРЯДУВАННЯ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ

ПРАВА ЛЮДИНИ

hr1Загальна декларація прав людини

Загальна декларація прав людини (Universal Declaration of Human Rights, UDHR) є базовим документом з прав людини. Декларація була схвалена Генеральною асамблеєю ООН в Парижі 10 грудня 1948 р.

hr2Управління верховного комісара з прав людини

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) було створено для підтримки й захисту прав людини. УВКПЛ надає майданчик для виявлення, привернення уваги й реагування на поточні проблеми прав людини і знаходиться в центрі діяльності з вивчення, освіти, інформування громадськості та захисту прав людини в системі ООН.

hr6Рада Європи

Повага до Європейської конвенції з захисту прав і фундаментальних свобод людини і особливо до рішень Європейського суду з прав людини є важливим елементом захисту прав людини, верховенства права й демократії Ради Європи і, відповідно, демократичної стабільності європейських держав.

Див. також Базу даних Європейського суду з прав людини

 

 

hr7Rights Info

Rights Info – це веб-сайт, присвячений практичній реалізації прав людини за допомогою інфографіки, новин і соціальних мереж. Rights Info намагається використовувати соціальні мережі в пошуку нових каналів для комунікації і донесення новин та інформації про права людини. Rights Info інформує, чому права людини важливі і як вони змінюють життя людей.

 

hr8Асоціація з недопущення катувань

Асоціація з недопущення катувань (Association for the Prevention of Torture, APT) виступає за світ без тортур, де поважають права й гідність усіх осіб, позбавлених волі. Завдання APT – очолити й підтримати заходи з недопущення катувань і жорстокого поводження. APT зосереджується на:

 1. Зміцненні юридично-правової бази з тим, щоб катування та інші форми жорстокого поводження розглядались як кримінальний злочин, і були запроваджені запобіжники.
 2. Вдосконаленні практики ув’язнення для зниження ризику катувань і жорстокого поводження в поліцейських відділках і кращого захисту усіх затриманих, насамперед – найбільш вразливих.
 3. Зміцненні громадського контролю завдяки підвищенню прозорості в місцях позбавлення волі і жорсткій та ефективній системі Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань OPCAT.

 

hr9Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ)

Завдання БДІПЛ – допомогти країнам-учасницям ОБСЄ забезпечити повне дотримання прав і фундаментальних свобод людини; дотримуватись верховенства права; просувати принципи демократії; будувати, зміцнювати й захищати демократичні інститути; та формувати толерантність у суспільстві. Бюро також відіграє важливу роль у зміцненні діалогу між державами, урядами і громадянським суспільством. БДІПЛ організує щорічне засідання з реалізації гуманітарного виміру ОБСЄ, три додаткові зустрічі й семінар, де розглядають успіхи урядів і дають НУО можливість вільно заявити про свої проблеми.

hr10hr11Молодь за права людини

та Об’єднані заради прав людини (United for Human Rights)

“Молодь за права людини” (YHRI) – неурядова організація, заснована у 2001 р. доктором Мері Шаттлворт (Mary Shuttleworth), освітянкою, яка народилась і виросла в умовах апартеїду в Південній Африці. Мета YHRI – знайомити молодь з правами людини, зокрема з Загальною декларацією прав людини ООН, і заохочувати її виступати на захист толерантності й миру.

“Об’єднані заради прав людини” (UHR) – це міжнародна неурядова організація, яка займається впровадженням Загальної декларації прав людини на місцевому, регіональному, національному та міжнародному рівні. До UHR входять окремі особи, освітяни та організації з усього світу, які активно пропагують знання й захист прав людини. Її мета – освітні ресурси та заходи в галузі прав людини, які інформують, заохочують і об’єднують окремих осіб, освітян, організації та урядові органи у справі поширення та сприйняття Загальної декларації прав людини на всіх рівнях суспільства.

hr13Міжнародний центр ресурсів з юстиції

Міжнародний центр ресурсів з юстиції (International Justice Resource Center, IJRC) надає адвокатам, громадським організаціям і жертвам порушень прав людини інформацію і ресурси, потрібні їм для ефективного використання засобів міжнародного правового захисту, включаючи заступництво органів моніторингу прав людини і скарги до міжнародних та національних судів, з метою притягнення до суду й відповідальності за порушення прав людини. IJRC забезпечує освітні матеріали, навчальні семінари та консультації для окремих осіб та організацій в усьому світі.

hr14Міжнародна федерація за права людини

FIDH – це міжнародна правозахисна НУО, що об’єднує 178 організацій зі 120 країн. FIDH з 1922 р. захищає всі громадянські, політичні, економічні, соціальні та культурні права, викладені у Загальній декларації прав людини. FIDH підтримує своїх учасників і партнерські організації на національному, регіональному та міжнародному рівні при розгляді порушень прав людини і для зміцнення демократичних процесів. Діяльність FIDH спрямована на держави та осередки влади, наприклад, опозиційні збройні угруповання та міжнародні корпорації. FIDH діє насамперед в інтересах національних правозахисних організацій-членів FIDH і через них – жертв порушень прав людини. FIDH також співпрацює з іншими місцевими партнерськими організаціями та рушіями змін.

hr3Посібник ПРООН-УВКПЛ зі співпраці з національними правозахисними організаціями (2010)

Посібник визначає добрі практики і стратегії підтримки проектів допомоги організаційному розвитку та оцінки можливостей загалом, звертаючи особливу увагу на дві важливі сфери діяльності НПО:

 • Повноваження захисту: розслідування, ефективні методики розгляду скарг, альтернативи вирішення суперечок і конфліктів (на рівні як окремої людини, так і громади), публічні запити й моніторинг.
 • Повноваження підтримки: добрі практики у громадській освіті, відносини зі ЗМІ, поради й допомога урядам, звіти, розробка політики й програм співпраці, здатних «освоїти» ресурси та забезпечити максимальний результат.

 hr 4Співпраця з Програмою прав людини ООН: Підручник для громадянського суспільства

“Співпраця з Програмою прав людини ООН: Підручник для громадянського суспільства” адресовано діячам громадянського суспільства, які щодня в різних частинах світу працюють для пропаганди, захисту й підтримки прав людини прав людини. Видання, повністю оновлене й перероблене після досліджень, проведених серед користувачів першого видання підручника, “Співпраця з Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини: Підручник для НУО” (2006), присвячене в першу чергу правозахисним органам і механізмам ООН. Звертаючись до всіх діячів громадянського суспільства, включаючи неурядові організації (НУО), підручник показує, як громадянське суспільство може задіяти різні правозахисні органи й механізми ООН.

hr5УВКПЛ (1997), “Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності: Кишенькова книжка з прав людини для поліції.

Ця “кишенькова книжка” розроблялась як зручний невеликий довідник для поліції, що займається законним і гуманним виконанням своїх життєво важливих функцій у демократичному суспільстві. Книжка містить сотні таких стандартів, викладених зрозуміло й предметно, з понад тридцяти міжнародних джерел.

diploma-roll freepikПаризькі принципи[1]

Паризькі принципи (резолюція 48/134) – це принципи, що стосуються статусу національних правозахисних організацій. Вони були схвалені Генеральною асамблеєю 20 грудня 1993 р.

 

hr16Міжнародний координаційний комітет МКК

Міжнародний координаційний комітет національних правозахисних організацій (МКК) – це міжнародна асоціація національних правозахисних організацій (НПО) з усього світу, створена у 1993 р. Комітет розвиває НПО згідно з Паризькими принципами і очолює підтримку та захист прав людини.

МКК:

 • Сприяє та забезпечує участь НПО в Раді ООН з прав людини та договірних органах
 • Заохочує співпрацю й обмін інформацією між НПО, в т.ч. на щорічних зустрічах і щодворічних конференціях
 • Здійснює акредитацію НПО згідно Паризьких принципів
 • Сприяє підвищенню ролі НПО в ООН, в окремих країнах і міжнародних організаціях
 • Пропонує розвиток можливостей у співпраці з Управлінням верховного комісара з прав людини (OHCR)
 • Допомагає НПО в умовах загроз
 • На запит може допомагати урядам створювати НПО

 

Регіональні мережі та форуми НПО

 • Європейська група національних правозахисних організацій
 • Азійсько-тихоокеанський форум
 • Мережа африканських правозахисних організацій
 • Мережа національних організацій з підтримки та захисту прав людини в Америці
 • Форум національних правозахисних організацій країн Співдружності
 • Арабо-європейський діалог з прав людини

hr17База даних національних правозахисних організацій

В базі даних НПО Інституту Рауля Валленберга зберігається понад 1500 документів, що стосуються національних правозахисних організацій. Це матеріали НПО (річні звіти, тематичні довідники й дослідження, національні запити тощо) і документи ООН, а також наукові статті про національні правозахисні організації. Завдання бази даних – надавати матеріали НПО широкій аудиторії і загалом підтримувати діяльність НПО в усьому світі. База даних також дозволяє НПО обмінюватись досвідом, а науковцям і дослідникам – оцінювати відповідні документи.

hr18DCAF (2011), Законодавча база для інструментарію сектору безпеки: 10 базових стандартів прав людини для правоохоронців

Ці “10 базових стандартів прав людини для правоохоронців” розробила Amnesty International спільно з політиками та експертами з різних країн. Вони грунтуються на стандартах ООН в галузі правоохоронної діяльності, кримінального судочинства і прав людини. Документ має підвищити обізнаність урядовців, депутатів парламентів, журналістів і неурядових організацій про деякі основоположні стандарти, які слід закладати в будь-якому поліцейському навчанні та поліцейській практиці.

Права людини в Україні:

hr19Amnesty International – Ukraine

Веб-сторінка Amnesty International, присвячена Україні.

 

hr20Портал практики демократичного врядування, прав людини та розвитку громадянського суспільства

Інформаційно-ресурсний портал ПРООН, створений у співробітництві з Міністерством закордонних справ Данії.

 

hr21Звіт Freedom House – Україна

Веб-сторінка Freedom House, присвячена Україні.

 

hr22Human Rights Watch – Україна

Сторінка Human Rights Watch, присвячена Україні. Див. також Human Rights Watch World Report 2015: Ukraine

 

diploma-of-vertical-design freepikОсновні документи з прав людини в Україні: Національна стратегія України у сфері прав людини, схвалена указом Президента України #501/2015[2]

 

 

ГЕНДЕР

hr24Посібник з гендерних питань та реформування сектору безпеки

Цей посібник є першою відповіддю на потребу в інформації та аналізі з гендерних питань і реформування сектору безпеки. Посібник має надати політикам і практикам практичне розуміння, чому гендерні питання важливі для реформування сектору безпеки і що можна зробити для їх поєднання. Реформування сектору безпеки завжди унікальне. Подані у посібнику стратегії та рекомендації не завжди можуть бути застосовані в наведеному вигляді й мають бути адаптовані до місцевих умов.

hr25Веб-сайт навчальних матеріалів з гендерних питань та реформування сектору безпеки

Підтримуючи прагнення до реформування сектору безпеки з урахуванням гендерних аспектів, Женевський центр демократичного контролю за збройними силами (DCAF), Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) і Міжнародний учбовий і науково-дослідний інститут з покращення становища жінок ООН (UN-INSTRAW, зараз входить до “ООН-жінки”) в лютому 2008 р. видали Посібник з гендеру та реформування сектору безпеки.

Ці навчальні матеріали доповнюють Посібник з реформування сектору безпеки та гендеру. Вони призначені для викладачів гендерних дисциплін у сфері безпеки і допоможуть подати матеріали з гендерних дисциплін у сфері безпеки цікаво, з залученням аудиторії. Пакет навчальних ресурсів з гендерних дисциплін і реформування сектору безпеки містить багато вправ, тем для обговорення і прикладів, які ви можете адаптувати та включити до ваших навчань з реформування сектору безпеки. Зміст буде корисним також для викладачів гендерних дисциплін у сфері безпеки.

hr26Навчання гендерним питанням у війську: Підручник

Підручник має на меті (a) краще охопити гендерні питання у професійній військовій освіті, та (b) покращити здатність експертів з гендеру доносити навчальний матеріал. Підручник намагається відповісти на питання, “чому” і “як” навчати стосовно гендеру та його ролі у війську.

hr27Підручник з гендерних питань і механізму подання скарг

У цьому підручнику узагальнені знання й досвід недопущення порушень і розгляду й контролю скарг у збройних силах з особливою увагою до гендерного аспекту. Підручник корисний для збройних сил, міністерств оборони, служб омбудсменів та інших організацій, які організують і контролюють такі аспекти діяльності збройних сил, як:

 • формування безпечного і недискримінаційного середовища для чоловіків та жінок у збройних силах;
 • розгляд випадків і скарг на гендерну дискримінацію, домагання, залякування та зловживання у збройних силах; та
 • моніторинг і контроль розгляду випадків і скарг на гендерну дискримінацію, домагання, залякування та зловживання у збройних силах

hr29Настанови з інтеграції гендерних питань у нагляд над сектором безпеки

Довідник, розроблений як доповнення до Посібника з гендерних питань та реформування сектору безпеки DCAF, ОБСЄ/БДІПЛ, UN-INSTRAW і Настанов з гендерної самооцінки DCAF , зосереджується на системному врахуванні гендерних аспектів у поліції та збройних силах. Глибше розглядаючи гендерне питання, підручник звертає увагу на органи зовнішнього нагляду, такі, як служби омбудсменів і національні правозахисні організації.

hr28Настанова з самооцінки для поліції, збройних сил і юстиції

Настанова з самооцінки представляє користувачам процес оцінки установ сектору безпеки у вісім етапів. Далі користувачів заохочують розробити план дій з розвитку організації, контролювати й оцінювати його виконання. Для оцінки збирають інформацію про 16 «вимірів» гендерного реагування в таких галузях:

 • Ефективність роботи
 • Закони, політика, планування
 • Зв’язок з цивільною владою і місцевим населенням
 • Підзвітність і нагляд
 • Персонал
 • Внутрішня культура організації

 

hr30Гендерна рівність і реформування сектору безпеки: Урахування гендерної рівності при забезпеченні, керівництві та нагляді за безпекою

hr31Гендерна рівність і належне урядування у секторі безпеки: Гендерна рівність для безпеки держави та людини

 

[1] © Символ розроблено Freepik з www.flaticon.com

[2] © Символ розроблено Freepik з www.flaticon.com

8th Conference of Ombuds Institutions for the Armed Forces

Jointly hosted by the Inspector General of the Royal Netherlands’ Armed Forces, the National Ombudsman of the Netherlands and the Geneva Centre for Security Sector Governance (DCAF), the 8th ICOAF took place in Amsterdam on 2-5 October 2016. The 8th IC … read more

Навчання гендерним питанням у війську: Підручник

Підручник було створено у відповідь на заклик включити гендерні питання у військову освіту та навчання, що міститься у резолюціях Ради Безпеки ООН «Жінки, мир і безпека»; документах НАТО на виконання цих резолюцій; і національних політиках та ініціатив … read more

Інтеграція гендерних питань у внутрішній нагляд у збройних силах

Цей довідник є важливим ресурсом для працівників стратегічного чи керівного рівня збройних сил; гендерних підрозділів, радників і фахівців; відповідальних за забезпечення рівних можливостей для військовослужбовців та інших кадровиків; а також задіяних … read more

Інтеграція гендерних питань у нагляд за сферою безпеки органами омбудсменів і національними правозахисними установами

Це практичний довідник для служб омбудсменів і національних правозахисних установ, а також тих, хто забезпечує їхню діяльність. Завдяки виданню служба омбудсмена чи національна правозахисна установа зможе ефективніше взаємодіяти з поліцією, військовими … read more

Роль доброго врядування у просуванні прав людини

Концепції доброго врядування і прав людини доповнюють одна одну. Принципи прав людини визначають набір цінностей, якими мають керуватися уряди та інші соціально-політичні інституції. Вони також дають набір стандартів діяльності для їх оцінки. Крім того … read more

Законодавча база для інструментарію сфери безпеки: 10 базових стандартів прав людини для правоохоронців

Ці «10 базових стандартів прав людини для правоохоронців» розробила Amnesty International спільно з політиками та експертами з різних країн. Вони грунтуються на стандартах ООН в галузі правоохоронної діяльності, кримінального судочинства і прав людини. … read more

Довідник ресурсів ООН зі зміцнення доброчесності та дієвості судочинства

Мета цього довідника – допомогти й надати інформацію там, хто займається реформуванням і вдосконаленням систем судочинства своїх країн. Довідник ресурсів також має на меті допомогти організаціям з розвитку, міжнародним організаціям та іншим надавачам т … read more

Настанова з гендерної самооцінки для поліції, збройних сил і юстиції

Ця Настанова з самооцінки дозволяє оцінювати реагування органів сфери безпеки на гендерні проблеми. Чутлива до гендерних питань установа безпеки враховує різні потреби безпеки та правосуддя чоловіків, жінок, хлопців і дівчат і заохочує повну й рівнопра … read more

Етичні настанови контакту з бізнесом і промисловістю в оборонному секторі

Міністерство оборони вперше видало «Етичні настанови контакту з бізнесом і промисловістю в оборонному секторі» у квітні 2007р. Це оновлене видання настанов має на меті прояснити і спростити чинні правила. Перегляд здійснено в рамках Плану дій з відноси … read more

Посібник ПРООН-УВКПЛ зі співпраці з національними правозахисними організаціями

Посібник визначає добрі практики і стратегії підтримки проектів допомоги організаційному розвитку та оцінки можливостей загалом, звертаючи особливу увагу на дві важливі сфери діяльності НПО: Повноваження захисту: розслідування, ефективні методики розгл … read more

Доповідь Спеціального доповідача про підтримку та захист прав і фундаментальних свобод людини при боротьбі з тероризмом

Це третя щорічна доповідь, яку готує для Ради з прав людини Спеціальний доповідач, про підтримку та захист прав і фундаментальних свобод людини при боротьбі з тероризмом. У II главі доповіді Спеціальний доповідач перелічує основні заходи, здійснені з 1 … read more

Співпраця з Програмою прав людини ООН: Підручник для громадянського суспільства

«Співпрацю з Програмою прав людини ООН: Підручник для громадянського суспільства» адресовано діячам громадянського суспільства, які щодня в різних частинах світу працюють для пропаганди, захисту й підтримки прав людини. Видання, повністю оновлене й пер … read more

Підручник з прав та фундаментальних свобод людини для персоналу збройних сил

Цей підручник є результатом дослідницького проекту, розпочатого в січні 2005р. DCAF у співпраці з Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ). Підручник зосереджується не на аналізі зовнішніх сторін питання, таких, як дії збройних сил під … read more

Моніторинг і розслідування в секторі безпеки: Рекомендації для служб омбудсменів з поширення та захисту прав людини в цілях громадської безпеки

Ця книга зосереджується на ролі служб омбудсменів у моніторингу й розслідуваннях у сфері безпеки. У ній стверджується, що незалежні інститути омбудсменів можуть відігравати важливу роль у зміцненні демократичного нагляду та поширенні безпеки людини й с … read more

Photo credit: Ivan Bandura (Flickr)

© Copyright 2023, All Rights Reserved

Web Development by Activate Media